Jump to content


Photo
- - - - -

Eurostan - ne potpisujte ugovor da bi gledali stan


 • Please log in to reply
809 replies to this topic

#16 Veliki Tata

Veliki Tata
 • Members
 • 22 posts

Posted 14 December 2013 - 23:06

pa da stvarno je Baja!

 

zašto zoveš agenciju ako nećeš da platiš

 

kako bi tebi bilo da radiš mesec dana, a onda da ne dobiješ platu???


 • 0

#17 bpprr

bpprr
 • Members
 • 765 posts

Posted 14 December 2013 - 23:13

Placanje provizije obavlja nalogodavac u tom slucaju PRODAVAC.

 

Neko ko se javio na halooglas NIJE nalogodavac. Neko ko je unajmio agenciju da trazi mesecima stan po parametrima/prohtevima/zeljama jeste ali neko ko se javio na halo oglas nije i takve slucajeve treba prijavljivati inspekciji jer su kazne rigorozne.

 

Ako vam jos uvek nista nije jasno evo pojasnjenja:

"Agencije koje posreduju u prometu i zakupu nepokretnosti, primenom novog zakona koji je nedavno stupio na snagu, ubuduće će morati da zaključe ugovor o posredovanju kako bi uopšte smele da oglase neki stan za prodaju, objašnjeno je na današnjoj panel diskustiji u Privednoj komori Srbije (PKS).

 

Član predsedništva grupacije posrednika, Aleksandra Kon pojasnila je da se Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je stupio na snagu 8. novembra, predviđa obaveza agencija da zaključuju ugovore o posredovanju i isticanje opštih uslova poslovanja.

 

...

 

Ona je podsetila da će ubuduće posrednici morati da zaključuju ugovore o posredovanju sa vlasnicima nekretnina, jer je to osnov za ovaj posao i dodala da je prema zakonu od sada zabranjeno oglašavanje za prodaju nekretnine ukoliko ovog ugovora nema.


Novina je i u tome, što su mnoge agencije do sada proviziju za prodaju stana naplaćivale od kupca a ne od prodavaca, koji je zapravo njihov nalogodavac, rekla je Kon.


Ona je pojasnila da onaj ko pozove telefonom agenciju i pita za neki stan koji je oglašen za prodaju, nije njihov nalogodavac, već je klijent onaj ko stan prodaje i sa njim se sklapa ugovor o posredovanju i naplaćuje provizija."

 

iz http://www.blic.rs/V...omet-nekretnina


Edited by bpprr, 14 December 2013 - 23:15.

 • 2

#18 Gant

Gant
 • Members
 • 6,346 posts

Posted 14 December 2013 - 23:20

Pa kupac u principu sve i placa, cak i proviziju prodavca kroz cenu nekretnine koja ce se ukalkulisati.

 

Ne mozes od "suparnickih strana" koje se "spore" oko jedne stvari (cene) ti biti regularan posrednik za obe strane. To bi isto bilo kao kada bi jedan advokat zastupao i tuzenog i tuzitelja.

U clanu o obavezi posrednika prema prodavcu agencija kaze da je duzna da se potrudi da ga najbolje moguce zastupa, a kako to da postigne ako ona strani koja je zainteresovana postavlja uslov pre samog ucesca?

 

Drugo, Ugovor sa kupcem je nejasan jer te ne vezuje za konkretnu nekretninu, vec za agenciju. Znaci ja sad kao kupac treba da postanem sakupljac Ugovora sa svim mogucim agencijama u Beogradu? Da pravim bazu koliko sam ugovora potpisao i sa kim?

 

 

KUPAC je obavezan isplatiti POSREDNIKU ugovorenu posredničku naknadu  i u slučaju da, bez znanja i učešća POSREDNIKA, u roku od 12 meseci od dana razgledanja nepokretnosti, on lično ili sa njim povezano lice u smislu Opštih uslova poslovanja posrednika, zaključi Predugovor odnosno Ugovor sa prodavcem nepokretnosti sa kojim  je doveden  u vezu preko POSREDNIKA.

 

Nigde se ne vodi gde sam ja i kada pogledao koju nekretninu. Tu postoji puno malverzacija. Oni meni sutra mogu traziti proviziju za nekretninu koju sam ja gledao preko druge agencije, a koju je prodavac pre toga oglasavao preko njih. A prilicno je poznato da su veliki deo tih agencija zapravo cisti manipulatori. Pa se ti sad poigraj i kao buduci kupac prosetaj citavim Beogradom i unapred potpisi hrpu nekih ugovora. I mozda i kupis stan, ali nikada neces biti svestan od koga te i kakva tuzba moze kasnije sacekati. Ja ne znam zaista ko ce normalan unapred potpisivati ovakve ugovore.

 

Opet kazem, suma sumarum, proviziju ce opet platiti kupac. Ovo sa "podelom" provizije je cista manipulacija papirima koja zaista moze biti neverovatno opasna.


 • 0

#19 Gant

Gant
 • Members
 • 6,346 posts

Posted 14 December 2013 - 23:23

pa da stvarno je Baja!

 

zašto zoveš agenciju ako nećeš da platiš

 

kako bi tebi bilo da radiš mesec dana, a onda da ne dobiješ platu???

 

Prodavac je u obavezi da plati proviziju, agencija ima zaradu, zasto sad jos malo zarade?

Ako kasirka u maxi-ju kaze da joj je mala plata ili kasni, hoces li ti pristati da joj platis uslugu fakturisanja te kupljene robe iako znas da je ona za to vec placena?


Edited by Gant, 14 December 2013 - 23:24.

 • 4

#20 Veliki Tata

Veliki Tata
 • Members
 • 22 posts

Posted 14 December 2013 - 23:29

pa dobro Aleksandra zašto se niste odmah predstavili

 

:))))

 

pa ovo se pretvorilo u skupštinu agenata

 

hahahha


 • 1

#21 Gant

Gant
 • Members
 • 6,346 posts

Posted 14 December 2013 - 23:38

Ako je bilo upuceno meni, ne razumem.

Sad vidim da su ostavljena 2 posta, znaci dobili smo i agenciju u diskusiji, to je dobro :)

 

Evo oba Ugovora da ne bi misteriozno nestali sa net-a kasnije:

 

 

Ugovor o posredovanju kupac

                                                                                                                                                       

UGOVOR O POSREDOVANJU U KUPOVINI NEPOKRETNOSTI

 

 

Zaključen dana ___________________ 2013. godine u Beogradu, između:

 

Preduzeće za posredovanje u prometu nekretnina „Eurostan“ d.o.o, Beograd, ul. Milutina Bojića br. 6, matični broj 07523220, PIB 100062639, upisan u registar posrednika pod brojem _________,koga zastupa Direktor Damir Nećak, kao POSREDNIK (u daljem tekstu Posrednik),                                                                       

                                                                                                                        i

________________________________________________________, JMBG ________________________,

 

iz _______________________________, ul. _______________________________________ br.__________

kao NALOGODAVCA (u daljem tekstu Kupac)

  Član 1.

Predmet Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa vezanih za posredovanje pri kupovini nepokretnosti za račun KUPCA, a pod uslovom i na način definisan ovim Ugovorom. Posredovanje podrazumeva dovođenje u vezu KUPCA sa vlasnikom nepokretnosti radi potencijalne kupoprodaje. KUPAC angažuje POSREDNIKA da u ime i za račun KUPCA izvrši posredovanje pri kupovini nepokretnosti.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da su ovim ugovorom obuhvaćene sve nepokretnosti koje kupcu budu ponuđene od strane POSREDNIKA, bez vremenskog ograničenja.

Kao dokaz o činjenici koje je nepokretnosti KUPAC razgledao posredstvom POSREDNIKA, služi Potvrda o obavljenom gledanju nepokretnosti potpisana od strane KUPCA, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

Obaveze posrednika                                                                                            Član 2.

   POSREDNIKse obavezuje da sa pažnjom dobrog privrednikapreduzme sve potrebne radnje a posebno da:

-  KUPCA upozna sa pravnim statusom predmetne nepokretnosti, postojanjem činjenica koje bi sprečavale uknjižbu nepokretnosti u Katastru ili drugim smetnjama za kupovinu nepokretnosti, i drugim činjenicama koje su od značaja za predmetni posao;

-  učestvuje u pregovorima za kupovinu predmetne nepokretnosti;

-  i drugo predviđeno Opštim Uslovima poslovanja POSREDNIKA  i Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

 

Obaveze kupca                                                                                                     Član 3.

KUPAC se obavezuje da za obavljenu uslugu posredovanja isplati POSREDNIKU posredničku naknadu u visini od 2% od ugovorene kupoprodajne cene nepokretosti, istovremeno sa isplatom kapare za kupovinu predmetne nepokretnosti, a prilikom zaključenja Predugovora (Ugovora) o kupoprodaji te nepokretnosti.

U slučaju da KUPAC ne bude zainteresovan za kupovinu nepokretnosti koje su mu prezentovane od strane POSREDNIKA, POSREDNIK nema pravo na naplatu posredničke naknade niti naknade drugih troškova.

       Član 4.

KUPAC je obavezan isplatiti POSREDNIKU ugovorenu posredničku naknadu  i u slučaju da, bez znanja i učešća POSREDNIKA, u roku od 12 meseci od dana razgledanja nepokretnosti, on lično ili sa njim povezano lice u smislu Opštih uslova poslovanja posrednika, zaključi Predugovor odnosno Ugovor sa prodavcem nepokretnosti sa kojim  je doveden  u vezu preko POSREDNIKA. 

       Član 5.

Na sve što nije detaljno regulisano ovim Ugovorom primeniće se Opšti uslovi poslovanja posrednika „EUROSTAN“ d.o.o. i Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

U slučaju spora koji se ne može rešiti mirnim putem  nadležan je I Osnovni Sud u Beogradu        

Ovaj Ugovor sačinjen je u dva (2) istovetna primerka, od kojih obe ugovorne strane zadržavaju po jedan  primerak.    

 

 

      

                                      

ZA POSREDNIKA:                                                                                                                              NALOGODAVAC:

____________________________                                                                                            ____________________________

 

 

Ugovor o posredovanju prodavac

UGOVOR  O   POSREDOVANJU

 

 

Zaključen dana ___________________ 2013. godine u Beogradu, između:

 

Preduzeće za posredovanje u prometu nekretnina „Eurostan“ d.o.o, Beograd, ul. Milutina Bojića br. 6, matični broj 07523220, PIB 100062639, koga zastupa Damir Nećak, Direktor, kao POSREDNIK (u daljem tekstu Posrednik),

i

______________________________________________________, JMBG ______________________________________,

 

iz _______________________________, ul. __________________________________________________ br.__________

kao NALOGODAVCA (u daljem tekstu Nalogodavac)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između POSREDNIKA I NALOGODAVCA, vezanih za posredovanje pri prodaji sledeće nepokretnosti – STAN/KUĆA/POSLOVNI PROSTOR/GARAŽA/LOKAL/PLAC/INDUSTRIJSKI OBJEKAT koja se nalazi u _________________________, ul._________________________________________br. ____ površine ______________m2, sagrađene na katastarskoj parceli br. _________________, upisane u List nepokretnosti broj ______________ KO ________________________ knjižno/vanknjižno vlasništvo NALOGODAVCA, a pod uslovima i na način definisan ovim Ugovorom.

NALOGODAVAC određuje cenu u iznosu od ____________________ EUR po kojoj POSREDNIK može da vrši oglašavanje i prodaju nepokretnosti iz člana 1. ovog Ugovorai za koju nalogodavac jemči POSREDNIKU da nije veća od cene po kojoj predmetnu nepokretnost nude drugi posrednici ili NALOGODAVAC sam.

 

Obaveze posrednika                                                                                         Član 2.

POSREDNIKse obavezuje da sa pažnjom dobrog preduzetnika preduzme sve potrebne radnje u cilju efikasne prodaje nepokretnosti PRODAVCA, a posebno da će:

- nastojati da nađe i dovede u vezu s nalogodavcem lice radi zaključivanja posla koji je predmet ovog Ugovora;

- izvršiti uvid u dokumentaciju predmetne nepokretnosti, te upozoriti nalogodavca na postojanje eventualnih tereta, ograničenja ili smetnji pri prometu,

- vršiti oglašavanje i obezbediti odgovarajuću marketinšku prezentaciju predmetne nepokretnosti te omogućiti potencijalnim kupcima pregled nepokretnosti;

- posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključivanja Ugovora;

- i drugo predviđeno Opštim Uslovima poslovanja POSREDNIKA  i Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

 

Obaveze nalogodavca                                                                                   Član 3.

NALOGODAVAC potpisivanjem ovog Ugovora, poverava prodaju svoje nepokretnosti POSREDNIKU i preuzima sledeće obaveze:

- da POSREDNIKU prezentuje svu dokumentaciju kojom dokazuje svoje vlasništvo na predmetnoj nepokretnosti (imovinsko- pravna, građevinska i dr.)

- da precizno saopšti POSREDNIKU svoje uslove prodaje i blagovremeno obaveštava POSREDNIKA o svakoj izmeni cene,

- da omogući POSREDNIKU da licima zainteresovanim za eventualnu kupovinu, prezentuje predmetnu nepokretnost, kao i da, u cilju što uspešnije realizacije prodaje sarađuje sa POSREDNIKOM po svakom pitanju, odnosno da svojim radnjama ne ometa POSREDNIKA u obavljanju ugovorenog posla,

- da za obavljenu uslugu isplati POSREDNIKU proviziju u visini od 2%, od ugovorene cene nepokretnosti prilikom zaključenja Predugovora (Ugovora),

- i drugo predviđeno Opštim Uslovima poslovanja POSREDNIKA  i Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

NALOGODAVAC daje saglasnost POSREDNIKU da može zaključiti Ugovor o potposredovanju u skladu sa Zakonom.

U slučaju da NALOGODAVAC postupi suprotno stavu 1. ovog člana, POSREDNIK ima pravo na naknadu stvarne štete koju mu je KORISNIK svojim radnjama pričinio (troškovi oglašavanja, angažovanja agenata i sl.).

NALOGODAVAC nije dužan pristupiti pregovorima niti zaključenju Ugovora (Predugovora) sa licem sa kojim ga je POSREDNIK doveo u vezu.

U slučaju da NALOGODAVAC bez prisustva i znanja POSREDNIKA, ili posredstvom drugog posrednika, za vreme trajanja ovog Ugovora i u roku od 12 meseci po prestanku ovog Ugovora, zaključi Predugovor ili Ugovor kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti iz člana 1. Ovog Ugovora, sa potencijalnim kupcem sa kojim ga je POSREDNIK doveo u vezu, ili sa njim povezanim licima, dužan je da POSREDNIKU nadoknadi pričinjenu štetu u visini ugovorene provizije (2% od ugovorene cene). Ova odredba se ima tumačiti u smislu ugovorne kazne pa se visina štete koju je POSREDNIK pretrpeo u slučaju spora neće posebno dokazivati.

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 12 meseci a može biti produžen saglasnošću ugovornih strana.

U slučaju da se pojavi potreba za vršenjem dodatnih usluga od strane POSREDNIKA po nalogu NALOGODAVCA, vrstu usluga i visini naknade za izvršene usluge će ugovorne strane posebno dogovoriti.

Na sve što nije detaljno regulisano ovim Ugovorom primeniće se Opšti uslovi poslovanja posrednika, i Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Član 5.

U slučaju spora koji se ne može rešiti mirnim putem  nadležan je I Osnovni Sud u Beogradu

Ovaj Ugovor sačinjen je u dva (2) istovetna primerka, od kojih obe ugovorne strane zadržavaju po jedan primerak.

 

 

 

ZA POSREDNIKA:                                                                                                                                 NALOGODAVAC:

 

 

 

____________________________                                                                                             ____________________________


Edited by Gant, 14 December 2013 - 23:41.

 • 1

#22 Dr.Socrates

Dr.Socrates
 • Members
 • 14 posts

Posted 14 December 2013 - 23:39

evo za Hrvatoljupce

 

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za trgovinu
Udruženje poslovanja nekretninama
Zagreb, srpanj 2005.
C J E N I K
posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje,
zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina
Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.
KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne
cijene.
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 4 %
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(napla
ć
uje se od prodavatelja)
2 – 4 %, ali ne manje od 6000,00 kn
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine
(naplaćuje se od kupca)2 – 3 %, ali ne manje od 6000,00 kn
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane
kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se rač
una od
vrijednosti nekretnine koju je
strana stekla zamjenom
2 - 3 %

Edited by Dr.Socrates, 14 December 2013 - 23:41.

 • 0

#23 Dr.Socrates

Dr.Socrates
 • Members
 • 14 posts

Posted 14 December 2013 - 23:43

čini mi se da je tamo minimum 2 od kupca  i 2 od prodavca ??????


 • 0

#24 Gant

Gant
 • Members
 • 6,346 posts

Posted 14 December 2013 - 23:53

 

evo za Hrvatoljupce

 

I ti si se tek ukljucio, i to smo razradili. Procitaj iskustva Hrvata. Postavio sam vec cenovnik, minimalno je 4% uz napomenu

 

 

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane
kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

 

Trziste je odredilo da se zapravo tim agencijama koje traze duplu proviziju ne veruje. Postoje agencije koje se reklamiraju sa 0% provizije za kupca. Toga ce biti i ovde, ali ove alave moramo bar pokusati unapred da sabotiramo. Nekog ce zeznuti, sta da radimo.

 

Procitaj ovo:

 

http://forum.b92.net...biji/?p=4241493

 

 

Ako necete sve da citate sustina je sledeca:

 

Kolika god da je provizija i od koga god da se naplati, ona ce se zapravo naplatiti kroz cenu stana od kupca.

Ako je vec prodavac nuzan nalogodavac u procesu i ako se sa njim sve mozete dogovoriti i ukalkulisati, zasto bi se uopste pravile malverzacije sa nekim ugovorima koji se podmecu kupcu?


Edited by Gant, 14 December 2013 - 23:57.

 • 3

#25 Dr.Socrates

Dr.Socrates
 • Members
 • 14 posts

Posted 14 December 2013 - 23:56

pa čitaj čoveče

 

minimum 2% kupac, minimum 2% prodavac

 

pa to je dala njihova privredna komora


 • 0

#26 Gant

Gant
 • Members
 • 6,346 posts

Posted 15 December 2013 - 00:06

Pa ja citam. Pise minimalna i maksimalna UKUPNA provizija.

 

Ispod toga stoji da se provizija od kupca naplacuje ako je Ugovorena. Zar to ne znaci da provizija od kupca uopste ne mora biti ugovorena?


 • 2

#27 Dr.Socrates

Dr.Socrates
 • Members
 • 14 posts

Posted 15 December 2013 - 00:08

pa što onda zoveš agenciju


 • 0

#28 Gant

Gant
 • Members
 • 6,346 posts

Posted 15 December 2013 - 00:11

Pa zato sto je ona nalogodavac prodavca, a ja tu treba da ucestvujem kao zainteresovana strana.

Po cemu onda i ja treba da vam postanem nalogodavac?

Kako vi mozete suprostavljene strane ravnopravno da zastupate po istom predmetu, a to biste bili duzni?

 

Iako ste svesni cemu je zapravo namenjena provizija za kupca kada zeli ugovor sa vama, vi zelite ovde da napravite zamenu teza i stvorite sebi ekstra zaradu.


Edited by Gant, 15 December 2013 - 00:13.

 • 3

#29 Veliki Tata

Veliki Tata
 • Members
 • 22 posts

Posted 15 December 2013 - 00:23

pa ne moraš ti da budeš nalogodavac

 

nemoj da zoveš agenciju i sve je ok

 

ako već zoveš agenciju i tražiš uslugu moraš da platiš.


 • 1

#30 Gant

Gant
 • Members
 • 6,346 posts

Posted 15 December 2013 - 00:29

Ja ne trazim uslugu, ja se javljam kao zainteresovana strana.

Tu uslugu koju si naveo vec je platio prodavac kome ste se obavezali da ga zastupate u prodaji, trazite kupce, postignete maksimalnu cenu, cenkate se, reklamirate stan u sto boljem svetlu.

 

Vidis kako se u Srbiji razgovara.

Smatras nekog nepismenim i ubedjujes ga u gluposti.

 

Zamisli da te prodavac pozove da proveri kako ga zastupas za njegove pare i cuje da ti zapravo njega neces dobro da zastupas jer trazis te pare i od onog drugog.

Kako mozes njemu da kazes: zastupam te, trazim ti kupce na sve strane, reklamiram te, a on zapravo shvati da ti to ne radis, vec pokusavas da ucenjujes onoga ko je zainetresovan da saradjuje sa njim.


Edited by Gant, 15 December 2013 - 00:31.

 • 5