Jump to content


Photo
- - - - -

kutak za ateiste


 • Please log in to reply
1374 replies to this topic

#1336 Kinik

Kinik
 • Members
 • 42,329 posts

Posted 01 July 2016 - 14:43

...

 

>> ... Malo je poznato istraživačima da Tesla nikada nije napisao nijednu formulu iz elektrotehnike. Sva svoja otkrića dobio je zapravo u meditativnom, izmenjenom stanju svesti na svom mentalnom ekranu. Tesla je u stvari bio usmeren na tačno određene adrese na nivou kolektivne svesti. ... <<

:ajme:

 

 

Normalno da nikada nije napisao nijednu formulu - pa lik je bio neobrazovan!

 

A da je bio nadaren za 'komunikaciju sa kosmosom' i bombasticne izjave novinarima - pa to je samo PR.

 

 

>> ... Tesla i Hevisajd

Posted By Zoran Stokić On 

 

16/01/2013 @ 09:56 

 

“Ime Nikole Tesle prvenstveno se vezuje za pronalazak naizmenične struje, ili AC, kao najefikasnijeg i najbezbednijeg načina prenosa električne energije”, kaže u jednom intervjuu Vuk Jeremić, fizičar, naš đak sa Kembridža. Nažalost, to je apsolutna neistina. A zašto Tesla nije stvorio naizmeničnu struju? Razlog je isti onaj zbog kojeg bismo se mogli upitati i zašto Tesla nije stvorio teoriju relativnosti ili kvantnu hipotezu.

 

Krećući se na tragu Kulona, Volte, Galvanija, Ersteda, Ampera, Oma – Majkl Faradej, jedan od najznačajnih eksperimentalnih fizičara, pronašao je mnoge najvažnije elemente elektromagnetizma, pa i naizmeničnu struju (“Eksperimentalna istraživanja elektriciteta”, 1821-1885). Matematičku teoriju elektromagnetizma stvorio je Maksvel, a konačnu formu koja se danas nalazi u užbenicima, dali su Hevisajd i Herc. Naizmeničnu struju su prvi koristili Hipolit Piksi 1832. godine u privatne i Gijom Dišen 1855. u industrijske svrhe – sve se to, dakle, dešavalo pre Teslinog rođenja.

 

Fizika, kao i svaka nauka, evoluira kao proizvod složene kolektivne debate. Umesto da Jeremić objasni našoj deci koji razlozi su onemogućili Teslu da bude naš Faradej, Maksvel, Herc, Hevisajd, Plank, Ajnštajn ili Hajzenberg, imamo, eto, nastavak nekritičke mitske interpretacije ne samo političke i državne prošlosti Srbije, već i prošlosti njene nauke.

 

Uprkos vekovnoj slici nauke kao delatnosti lišene interesa, već krajem 19. veka postaje očigledno da su i naučne profesije slične drugima, te da se mora napraviti novi autoportret nauke predstavljene na tri ravni, od kojih je prva intelektualna – sa svojom “disciplinarnom matricom ponašanja”, koja definiše pravila ponašanja i delanja, tj. određuje “opšte dobro” te profesije; druga ravan je institucionalna – tj. taj esnaf ima profesionalne institucije sa svojim specifičnim ciljevima; i treća je individualna – imamo pojedinačne naučnike, njihove živote i sposobnosti, strahove i nade, njihove snove i njihov duh, njihove porodice… Naučne inovacije su rezultat uzajamnog delovanja sve te tri ravni istovremeno i ako ne pokušamo da shvatimo njihovo isprepletano delovanje, nećemo moći da shvatimo ni nastanak novih izuma i teorija. Unutrašnja organizacija naučnih profesija sadrži u sebi isto ono polje političkog delovanja kao i bilo koja druga društvena aktivnost: složene fluidne procese lobiranja, glasanja, izbora, proceduralnog manevrisanja. Postoje “referentne grupe” koje vedre i oblače, tj. određuju šta je u datom trenutku relevantno, a šta irelevantno. Istorija nauke je prepuna primera kako su u datom trenutku neke “referentne grupe”, čak i kada su radile savesno i u skladu sa svojim najboljim saznanjima, uticale na nastanak ili na smrtnu presudu nekoj hipotezi ili teoriji, ili kako su pospešile ili uništile neku pojedinačnu naučnu karijeru, ili doprinele bujanju ili gašenju neke naučne laboratorije ili institucije. Njihove preporuke i stipendije, recenziranje časopisa i knjiga, organizacija kongresa i seminara, vođenje fakulteta i laboratorija, predsedavanje akademijama i patentnim zavodima, privatnim korporacijama – puno puta su doveli do pospešivanja ili sprečavanja pojave neke nove naučne istine.

 

Evo, da kroz pomenute “tri ravni” uporedimo dva savremenika, koji u naučnoj “atletskoj trci” trče stazu do staze: našeg Teslu, rođenog 1856, i Engleza Hevisajda, rođenog 1850. Društvena klima u Londonu omogućuje Hevisajdu da još od malih nogu savlada abecedu “disciplinarne matrice ponašanja”, a Engleska je premrežena institucijama nauke (univerzitetima i laboratorijama) koje funkcionišu pod pokroviteljstvom privatnog i državnog kapitala. Na “trećoj ravni” vidimo da Hevisajd, izdanak bogate i ugledne porodice pronalazača telegrafa i stručnjaka za telekomunikacije i elektromagnetizam, pohađa najbolje londonske škole, a kada zbog preležanog šarlaha ostaje oslabljenog sluha, on od 16. do 18. godine studira u kućnim uslovima, učeći iz knjiga bogate porodične biblioteke. Pored brojnih radova iz fizike i matematike, na njega najdublji utisak ostavlja Maksvelova rasparava o elektricitetu i magnetizmu. Da bi mogao da je čita, morao je najpre da ovlada novim matematičkim teorijama i rezultati tog truda nisu izostali: 20 Maksvelovih jednačina elektromagnetizma Hevisajd svodi na današnje 4, koje se izučavaju na svim fakultetima fizike i tehnike.

 

Za to vreme, na prostorima austrougarske vojne krajine, gde je odrastao Tesla – a tako je bilo i u Srbiji – prve dve ravni su postojale samo u tragovima. Privrede, industrijskog kapitala, građanskog kapitala, naučnih laboratorija bilo je tek “na kašičicu”, a o “disciplinarnoj matrici” uzaludno je i govoriti; sam Beogradski univerzitet nastao je tek 1905. godine. Na “individualnoj ravni”, pak, vidimo sina seoskog paroha u Smiljanu, koji pohađa skromne seoske škole i kurseve čiji je cilj bio da ljude opismeni. Vidimo nepostojanje mnogih standarda življenja i po tome što je Nikola u 17. godini po povratku sa mature dobio koleru (sledi 9 meseci borbe za život). Od tog zla ispala je i jedna korist: otac se sažalio nad Nikolom i pristao da mu sin sveštenički poziv zameni inženjerskim. Dalje slede problemi sa finansiranjem studija u Gracu: prve godine je bio stipendista Austrougarske carevine, a da bi nastavio studije dva puta je konkurisao kod “referentne grupe”, Matice Srpske iz Novog Sada – i bio odbijen. Prekida studije, slede godine lutanja… Neizbežna posledica: ne uspevajući – kao nekada Galilej – da izađe na kraj s brojnim matematičkim teorijama svoga vremena, Tesla će imati problema sa praćenjem teorijske literature iz fizike.

 

Na sve “tri ravni” vetar je – očigledno – duvao u leđa Hevisajdu, a u prsa Tesli. Samo je sticaj srećnih okolnosti doveo do toga da svet u Tesli ipak dobije jednog od svojih najvećih inženjera.

 

Već 1880. besni rat između američkih i evropskih energetskih giganata, kompanija za prenos struje. U Americi suvereno vlada Edisonova kompanija, koja promoviše jednosmernu struju i pokušava da te projekte (i u njih ugrađene brojne tehničke patente) izveze u Evropu, dok sa druge strane Evropljani, koji su tvorci matematičko-fizičkih teorija elektromagnetizma, pokušavaju da te teorije prvi pretoče u tehnologiju, te uz pomoć svojih laboratorija i privatnih kompanija konkurišu novim projektima sa naizmeničnom strujom (1850-1880). U Rimu, Londonu i Budimpešti sistemi naizmenične struje “skromne snage” počinju sporadično da se koriste za delove gradskog osvetljenja i manja idustrijska postrojenja.

 

Tesla je imao sreću da se zaposli u Budimpešti kao elektrotehničar baš u vreme kada je budimpeštanska trojka Karolj Zipernovski – Oto Blathi – Miška Deri već stvorila mrežu transformatora i naizmeničnih paralelnih kola za snabdevanje potrošača, efikasnijih od onih koji su korišćeni u Londonu. Tu je Tesla stekao svoj prvi intelektualni kapital, tj. znanja i ideje o prednosti naizmenične stuje u odnosu na jednosmernu, tako da je i sav svoj dalji rad usmerio ka tome da svojim tehničkim rešenjima potpomogne da postojeće složene energetske celine naizmenične struje (centrale, prenosnici sa trafoima, potrošači) nadmaše iste takve celine jednosmerne struje. Radeći za Simens i Vestinghaus (kompanija iz SAD koja je prihvatila evropsku tehnologiju), svojim patentima iz 1888. je dao nekoliko velikih i važnih poboljšanja transformatora i polifaznih indukcionih motora i stvorio svoj početni društveni i materijalni kapital. Anomija prve i druge ravni, koja je pratila Teslu prvih 20 godina, učinila je da on kroz svoj kasniji život u SAD nije uspeo da realizuje većinu svojih zamisli pre svega zato što nije shvatao značaj saradnje sa “referentnim grupama”; umesto saradnje, on je sa njima vodio ratove ili se pravio da one ne postoje. Ista godina – 1888 – bila je uspešna i za Hevisajda, koji, zajedno sa Hercom, Lorencom, Plankom, stvara pretpostavke za pojavu tri nove velike revolucionarne teorijske celine, koje će dovesti i do nove fizičke paradigme (koja će smeniti njutnovsku): elektronskih teorija, teorije relativnosti, kvantne fizike.

 

Novi pojmovi, patenti, teorije… postaju “mogući”, bivaju realizovani u jednoj nauci tek kada ih ozbiljno shvate pripadnici “referentnih grupa” unutar fakulteta, laboratorija, privatnog kapitala, državnih ministarstava, građanskih institucija. Inovacije koje vladajuće referentne grupe proglase za “neuverljive” ostaju za neko vreme mrtve i moraju čekati bolja vremena. Ako takva uopšte dođu.

Peščanik.net, 16.01.2013. ... <<

 

...


Edited by Kinik, 01 July 2016 - 14:52.

 • 4

#1337 boxcube

boxcube
 • Members
 • 593 posts

Posted 01 July 2016 - 15:13

Pa bilo je raznih istrazivanja koja su pokazala da molitva unistava bakterije i viruse, cisti hranu i menja opticke osobine vode. Sa druge strane poznato je da se voda moze dekontaminirati izlaganjem suncevoj svetlosti u trajanju od nekoliko sati.

 

Svet je pun uzbunjivaca i trolova zeljnih paznje, ima ih i medju predsednicima drzava, ali ko kaze da bar kada je nauka u pitanju (gde sve moze egzaktno da se proveri) 40% od svega toga nije istina?

 

Bilo je i istrazivanja koja su pokazala da astralna projekcija funkcionise pa nesto ne vidim da je to neka ozbiljna alternativa internetu kao vidu virutalne komunikacije.


 • 1

#1338 Schrodinger

Schrodinger
 • Members
 • 20,418 posts

Posted 02 July 2016 - 15:04

Koliko je tek bilo istraživanja koja su pokazivala da će ljudi umreti čim krenu da se kreću brže od 30 km/h. Ili da Zemlja miruje, a Sunce se kreće oko nje, tu je bilo dobrih 2000 godina istraživanja...


 • 1

#1339 yossarian

yossarian
 • Members
 • 3,768 posts

Posted 03 July 2016 - 20:24


 

Normalno da nikada nije napisao nijednu formulu - pa lik je bio neobrazovan!

 

 

...

 

Odličan članak, koji pokazuje koliko jer talenat za "networking" važan za svaku profersiju, pa i nauku.

 

Ipak, Tesla nije bio "neuk". Studirao je na tehničkom univerzitetu u Gracu, i onda i danas  vrhunskoj obrazovnoij instituciji, predavali su mu vrhunski profesori, kod kojih je polagao i položio ispite. Ništa "na lepe oči".

Time je stekao dovoljno teorijskog znanja za jednog inženjera.

 

I danas inženjeri širom sveta dobijaju kvalitetne i tražene diplome iz -recimo - energetskog smera, iako nikada nisu učili relativističku elektrodinamiku, opštu teoriju relativiteta, Lijeve grupe ili kvantnu elektrodinamiku. Zašto bi, ako im nikada neće trebati. To spada u obavezno znanje za teorijske fizičare, ali današnjim inženjerima to ne treba. Možda će im trebati u XXII, veku kada budu pravili warp drive motore za interstelarna putovanja.

 

Upoređivati Teslu sa Lorencom ili Plankom je isto kao i upoređivati Elona Muska ili Sergeja Koroljeva sa Edvardom Vitenom ili Piterom Higsom.

Koroljev je pravio rakete, Musk je isto tako pronalazač, propitivati njih dvojicu o teoriji struna ili Standardnom modelu nema smisla.

 

Tesla za sebe ionako nikada nije ni tvrdio da je fizičar.


Edited by yossarian, 03 July 2016 - 20:36.

 • 0

#1340 zoran59

zoran59
 • Members
 • 10,046 posts

Posted 03 July 2016 - 20:53

Zanimljivo, ali i blesavo (nije upuceno Yossarianu, nego se odnosi na tok rasprave).

 

Na ovom forumu i topicu (i par drugih)  se razvlace rasprave o Tesli.

Rasprava o bogu (bogovima) i ateizmu ima sirom sveta. Ali na americkim sajtovima se Tesla ne pominje. Naidjem na ime na profesionalnim sajtovima - T je mera za snagu magnetskog polja, a struka mi je magnetska rezonaca. Naidjem i na auto-forumima, volim automobilizam, a neko ponekad pomene po kome je Musk nazvao auto.

 

Mislim da je razlog za ovu diskrepanciju nacionalisticko-politicki. Srbija svojata Teslu jer je bio Srbin, a Hrvatska jer je rodjen tamo. Obe drzave nemaju cime dupe da obrisu, pa laprdaju o Tesli jer je, kao, "nas" - i ako je nas, onda je najveci, nepogresiv i za sve relevantan.

Amerima se *ebe - za njih je Tesla veliki i znacajan covek, ali ni prvi ni poslednji imigrant koji je odnekle dosao pa unapredio nauku, tehnologiju ili ekonomiju u USA.

 

Sta ce Tesla na raspravi o ateizmu? Ili Einstein? Niko od takvih nije boga dokazao niti opovrgnuo njegovo postojanje, ni teoretski ni nekakvim merenjima.

 

Ovo je pitanje logike i filozofije, a ne fizike.


Edited by zoran59, 03 July 2016 - 23:47.

 • 3

#1341 DJ_Vasa

DJ_Vasa
 • Members
 • 7,675 posts

Posted 03 July 2016 - 23:58

...

Amerima se *ebe - za njih je Tesla veliki i znacajan covek, ali ni prvi ni poslednji imigrant koji je odnekle dosao pa unapredio nauku, tehnologiju ili ekonomiju u USA.

 

Sta ce Tesla na raspravi o ateizmu? Ili Einstein? Niko od takvih nije boga dokazao niti opovrgnuo njegovo postojanje, ni teoretski ni nekakvim merenjima.

 

...

 

Mislim da su se ovde našli jer su imali tu nesreću da na ovaj ili onaj način budu povezani sa iskompleksiranim pripadnicima naroda koji nisu baš toliko istorijski bitni. Teslu najviše ubijaju poreklo i mesto rođenja, a Ajnštajna izbor supruge, iako obojica ne snose nikakvu krivicu za to što ih budale razvlače. Njihov rad bi trebalo da bude predmet interesovanja naučnika, ali se čini da sticajem nesrećnih okolnosti od njihovog rada najviše profitiraju nacionalno ostrašćene budale. To što je Nikola Tesla imao poreklo kakvo je imao ne znači da su svi pripadnici istog plemena automatski postali naučnici, genijalci i slično, što važi i za one koji žive na teritoriji gde se on rodio. Koliko mi je poznato, AU carstvo je obuhvatalo malo veći broj današnjih država, ali zaista mi nije poznato da se u Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, delovima današnje Italije, Poljske, Rumunije ili Ukrajine zloupotrebljava činjenica da im je Tesla bio zemljak. Ako bismo išli tom logikom, verujem da bi Italijani mogli komotno da prisvoje poveći broj naučnika, umetnika i ostalih znamenitih ličnosti, budući da je Rim imao poveću teritoriju. Srećom, italijanska javnost nije toliko blesava, dok je ovdašnja javnost zrela za lečenje.

 

Slično bi se moglo reći i za Ajnštajna, jer zbog 'pametnih' sVrbova koji od škole imaju veliki odmor i eventualno deo bukvara možemo zaključiti da je Mileva odradila sve što se tiče nauke, dok je Ajnštajn samo stavio svoj potpis na sve što je urađeno.


 • 3

#1342 JovanDamaskin

JovanDamaskin
 • Banned
 • 214 posts

Posted 08 July 2016 - 09:46

Tesla mozda nije zavrsio fakultet, ali malo je poznato da Edison nije zavrsio ni osnovnu skolu iz koje je izbacen zbog  problema sa koncentracijom. Toliko na temu formalnog obrazovanja inzenjera u XIX veku.

 

---Bilo je i istrazivanja koja su pokazala da astralna projekcija funkcionise pa nesto ne vidim da je to neka ozbiljna alternativa internetu kao vidu virutalne komunikacije.---

 

Kao sto se ni molitva tokom vise od hiljadu godina nije pokazala kao dobra alternativa antibioticima. Ipak, i internet predstavlja kolektivnu svest, i kada se uzme u obzir potencijal kvantne mehanike za primene u mikropocesorskoj elektronici, bice zanimljivo videti kako ce se to razvijati u decenijama koje dolaze.


Edited by JovanDamaskin, 08 July 2016 - 11:41.

 • 0

#1343 piccolo637

piccolo637
 • Members
 • 1,010 posts

Posted 10 July 2016 - 06:58

Elementarna logika, moj dragi doktore: ako ti tvrdis da nesto postoji, na tebi je i da dokazes da postoji. Kako bi uopste dokazao nepostojanje necega? A sto se stvaranja sveta tice, hajde sad da proberemo sta je u Bibliji sigurno tacno, a sta je podlozno tumacenju. Sigurno ima jos koji deo Starog zaveta koji ti se nikako ne bi dopao, masovna ubistva, nudjenje cerki besnoj rulji i sl. Ili si jedan od onih hriscana koji prosto ignorisu Stari zavet i fokusiraju se iskljucivo na Novi?
Lepo ja pricam, nema boljeg nacina da osoba postane ateista, nego da stvarno procita the Good Book od korica do korica...

Ne, vernik ne treba da dokaze da Bog postoji iz prostog razloga sto se u ovakvim debatama previdja bitna stvar. Projektuje se racionalni pristup, bilo naucni, bilo filozofski na same vernike a onda iz tog polozaja pokusava da se shvati vernik, drugim recima slabost ateiste je sto na vernika ne gleda kao na teologa vec kao na samo jos jednog (samo sa suprotne strane) intelektualca, koji skuplja razloge za postojanje Boga. A ateista tako jedino moze i ciniti jer i sam nema mogucnost da drugacije postupi. Problem Boga nije stvar bolje i losije logike vec stvar iracionalnosti covekove. Razum je samo maska naseg duha i ti si odredila da nema Boga i pre nego sto si pocela da pricas a ono jedino sto bi moglo da te promeni da drugacije razmisljas nisu nekakvi novi super argumenti nego ono protiv cega se i sama boris, dakle promena karaktera dejstvom blagodati. Sve dok se to ne desi tvoje misli ce uvek biti proizvod onoga sto i sama jesi, tj. kakva jesi. Ne menja intelekt karakter, u ovom slucaju menja ga samo iskustvo neizrecive ljubavi i to je samo jedan od razloga zasto nije dovoljno biti dobar, moralan covek a Boga tretirati kao nekakav intelektualni patrljak, visak, koji sluzi odredjenoj licnosti da se sa necim psiholoski izbori. Covek se na pravi test moze staviti samo u odnosu prema apsolutnom, ako se odnosi samo prema relativnom dospeva u rizik i ne oslobadja se svog egoisticnog subjektivizma, tada se samo svakome cini da jeste u pravu a problem ne resava. Jedno je filosofiranje o Bogu a sasvim drugo ziva, religiozna praksa. Kolko je vas pristup pogresan dovoljno cu pokazati u recenici, koju svakako ne ocekujes: Cak i onda kada covek razmislja i zakljucuje da Bog postoji on je isto toliko udaljen od Boga koliko i prosecan ateista. Jer i takav covek takodje nema potrebno iskustvo vec samo za cilj zadovoljenje svog intelekta. 

Ne koristi ateista logiku da bi pokazao kako je ideja Boga apsurdna nego gordost duha "zna" da odabere alatku koja je svim ljudima bitna i koja se ne moze tek tako negirati ali namerno na pogresnom mestu i u pogresno vreme, radi samoopravdavanja.

Jer ono sto se prevashodno nas tice nije toliko radoznalost da se svet sazna koliko nas smisao zivota i zivotne teznje koje nas razdiru.

Apropo iskustva, naravno da svako mora da ima neko iskustvo i da nesto tvrdi samo na osnovu necega. To isto cini i vernik, on ne veruje agnosticki-mozda ima mozda nema, vec zna, ali se rec vera koristi samo da bi se napravila distinkcija izmedju intuitivnog i racionalnog saznanja. Znaci vera nije neznanje ili zamena dok ne stigne sigurno. Takvo shvatanje vere je naucno. Vera u religijskom smislu jeste nadznanje i to ne mozemo izjednaciti sa "znanjem" koje se koristi u naucne i filosofske svrhe. Razlika u iskustvu po kvalitetu ne postoji izmedju ateiste i teiste. Jedina je razlika ta sto vernik ima interakciju sa Bogom a onaj ko nema ima svaku drugu interakciju, sa bicima, prostorom, vremenom, pa u skladu sa iskustvom i definise stvarnost svako za sebe.. Za religioznog coveka koji oseca i reci razume duhom nema nikakvih bajki, nikakvih apsurda, bajkovitost se namece sama po sebi tek onda kada ono sto treba duhom da se shvati mi prevodimo u culne slike. Dakle problem nije u primitivnosti ljudi koji nemaju dovoljno naucnih saznanja (znaci pisci biblije nisu ni mislioci ni naucnici, niti su uopste pokusavali da ukazu na mehanizam nastanka icega) nego je problem u odsustvu citave jedne oblasti intuicije neverujuceg. A da bi neverujuci to znao morao bi dostici i sam visok duhovni nivo. Bez toga svaka rasprava je uzaludna. Tako da "tumacenje" ne pripada svakome, jos manje intelektualcima (znanje nadima) vec samo svetim ocima, koji su najpre sebe procistili dugogodisnjim trudom a tek onda rasudjivali. I sad kad ti meni uzvratis "dokazi...bla, bla" samo ces time dokazati ovu moju "psihoanalizu".

Nije poenta da ja tebi dokazem, jer bi tako i sam nastavio sujetnu igru, nego je poenta da shvatis kako o teizmu sudis iz pozicije apsolutnog neznanja.

Svrha vere jeste da covek bude samostalan uz saradnju sa Bogom a ne samostalan mimo Boga. Egoizam i generalno sva zla vuku koren Adamove samovolje i u svim pitanjima i temama gde zelimo da iznesemo svoje uvazeno, nadmeno misljenje mi to zaboravljamo a verujemo da cemo doci do istine istom tom samovoljom i nikad ne mozemo jer je taj aksiom potpuno zaboravljen. Po istom principu nastaju i sve utopije, svi hoce bolji svet i onda stvaraju ideologije, sisteme, za navodni "bolji svet" bez Boga. Ne, niko nece bolji svet, jer bolji svet za savremenog coveka predstavlja samo uklanjanje prepreka koje sputavaju raznorazna zadovoljstva nase bolesne prirode. Samim tim "boljim svetom" mi los svet uvek iznova uzrokujemo, svaki put kad barikade unistimo. Zelimo strast a onda patimo kasnije zbog tih zelja, a onda opet zelimo isto.. Onaj kome treba spas ne moze biti istovremeno i onaj koji spasava. Taj vas ateisticki moral, projektovan u saradnju, mir, toleranciju (osim sto vodi odrzanju zatecene prirode koja je izopacena) nije nista drugo do sredstvo da se dobije na vremenu i kolko tolko opstane u zajednici dok ne umremo-cak animalnoj. Vasi razlozi su cisto pravni, katkad i samo puka sentimentalnost. Daleko je to od stvarnih pitanja morala, koja se ticu najpre besmrtnog nacela svake licnosti. Covek ne priznaje da je njegova sustina logosna i zato se svi okrecu u ratu protiv Boga iskljucivo prirodi..sve pa i coveka tumace samo tako..po prirodi, po nagonima. Te covek ispada samo inteligentni oblik besvesne materije, koja takodje nema cilj kolko ni kamen na ulici.


 • 0

#1344 AgroUrban

AgroUrban
 • Members
 • 3,854 posts

Posted 11 July 2016 - 10:55

Ali vrhunski je kad neko izvuce post od pre pet godina, od forumasa koji se vise ne pojavljuje i napise kilometarski odgovor... :D
 • 0

#1345 ironside

ironside
 • Members
 • 3,673 posts

Posted 11 July 2016 - 18:10

Zar nisu i svi najveci naucnici sa raznim mentalno kreativnim manifestacijama bili na ”dobar dan”, pa ko kaze da i Rakovic nije takav jedan genije?  :P 

 

Ne, nisu; velika većina znanstvenika nisu , ili nisu bili, ljudi s mentalnim smetnjama.


 • 0

#1346 Schrodinger

Schrodinger
 • Members
 • 20,418 posts

Posted 11 July 2016 - 20:52

Rakovic ne smatra sebe "najvecim naucnikom" i mislim da bi se rado odrekao vecine sledbenika i sapatnika te vrste... 


 • 1

#1347 JovanDamaskin

JovanDamaskin
 • Banned
 • 214 posts

Posted 13 July 2016 - 12:34

Rakovic samo interpretira ono sto je opsti trend u celom svetu, kvantnoj medicini se npr. u XXI veku prognozira jednak uspeh koji je imala farmakologija u XX.

 

Inace, dobro bi bilo spomenuti i misteriju blagodatnog ognja, da li je i tu u pitanju kvantna moc molitve i da li cinjenica da se on javlja samo pravoslavcima a ne i katolicima pokazuje da jedino pravoslavna molitva funkcionise? B-)


 • 0

#1348 AgroUrban

AgroUrban
 • Members
 • 3,854 posts

Posted 13 July 2016 - 15:29

Ne, nego da pravoslavni popovi bolje izvode madjionicarske trikove...
 • 1

#1349 Schrodinger

Schrodinger
 • Members
 • 20,418 posts

Posted 14 July 2016 - 05:30

Ma pravoslavci imaju duze brade, pa u njih sakriju upaljace, to je bar odavno provaljeno... :lol+:


 • 0

#1350 mudrac na klonji

mudrac na klonji
 • Banned
 • 810 posts

Posted 21 July 2016 - 14:25

I kako to mislite "on je vjernik fundamentalista"? Fundament je temelj, osnova nečega pa kako je onda loše ako se neko drži fundamenata nečega? Zaista je ovo silovanje jezika i logike nepodnošlljivo. Nikad u životu nisam čuo da postoji ljekar fundamentalista, humanista fundamentalista, vegetarijanac fundamentalista, pravnik fundamentalista, arhitekta fundamentalista... već samo vjerski fundamentalizam.


 • 0