Jump to content


Photo
- - - - -

Međunarodna nagrada za kreativnu sintezu arhitekti Jeleni Atanackovi


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
5 replies to this topic

#1 crnabombarderka

crnabombarderka
 • Members
 • 290 posts

Posted 28 November 2009 - 12:20

Međunarodna nagrada za kreativnu sintezu arhitekti

Jeleni Atanacković – Jeličić

Po ideji i inicijativi književnika Stojana Simića Krpice uz podršku mr Jovana Mihajila i mr Nere Legac,a u organizaciji Scene svih kreativnih 1.12.2009. u 17 sati u „Kafanici“, Đorđa Jovanovića biće dodeljena međunarodna nagrada za kreativnu sintezu arhitekti Jeleni Atanacković - Jeličić. Nagrada se sastoji od plakete i diplome. Nagrada je prestižna i njen dobitnik bira sledeceg dobitnika. Nema žiriranja ni lobiranja ni morfologije. Nagradu ce predati Miroslav Krstonosic,proslogodisnji dobitnik.

Na plaketi je izgraviran plitki reljef glave kao simbol dosadašnjeg stvaralačkog rada na polju sintetizovane arhitekture. Sama biografija koja je prilog ovom obrazloženju dovoljno manifestuje pregalački, pedagoški i opšte društveni pravac razmišljanja dobitnika ove nagrade u okolnostima sociološkog preseka našeg društva.

Detaljno čitanje biografije dobitnika nagrade dovoljni je garant da je nagrada otišla u prave ruke u sva moguća priznanja koja sleduje iz njenog pravilnika – biografije.


Obrazovanje i usavršavanje

— Magistrirala na Odseku za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (Smer: Savremena arhitektura i urbanizam), uža naučna oblast: Arhitektonsko/urbanističko planiranje, teorija i praksa. Naziv magistarske teze, odbranjene u maju 2005. godine glasi: „Javni prostori obala naselja Vojvodine”.

— Završila poslediplomske magistarske studije na Odseku za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (Smer: Savremena arhitektura i urbanizam, od 2001. do 2005.) koji je organizovala i vodila Katedra za arhitekturu i urbanizam, sa prosečnom ocenom 10.00.

— Završila osnovne studije na Odseku za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (1996-2001). Na osnovnim studijama postigla je ukupnu prosečnu ocenu na studijama 9,76; prosečna ocena iz predmeta sa Katedre za arhitekturu i urbanizam iznosi 10.00.

—Kandidatu je 2001. godine od strane Fakulteta tehničkih nauka i Univerziteta u Novom Sadu dodeljena nagrada za prosek studiranja preko 9.50 i diplomski rad i plaketa Fakulteta tehničkih nauka za najboljeg studenta. Takođe, kandidat je dobitnik nagrada od strane Fakulteta tehničkih nauka za školske 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 kao student sa prosekom preko 9.50.

—Tokom osnovnih studija, kandidat je učestvovao na studentskom kongresu studenata arhitekture u Firenci, The 5th week of Faculties of Architecture (11.-18. 12. 2000), sa radom na temu “Integration”, koji je prezentovan i izložen (17.12.2000- 18.12.2000) i u radu letnje škole Internacionalne federacije za stanovanje i planiranje IFHP (International Federation for Housing and Planning), sa temom, “Small Towns, Housing and Identity”u Helsinkiju i Jivaskuli (Finska) godine 1997.

Rad i napredovanje u struci

— Aktivno učestvuje u nastavi na Odseku za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, od oktobra 1999. do danas, u svojstvu demonstratora (oktobar 1999.- septembar 2001.), asistenta-pripravnika (septembar 2001.-avgust 2005.) i asistenta (avgust 2005. do danas) Katedre za arhitekturu i urbanizam i to na sledećim predmetima:

* Arhitektonsko projektovanje 1,2 i 3 (2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005)
* Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 (2001/2002)
* Nacrtna geometrija i perspektiva (1999/2000, 2000/2001, 2003/2004)

Na istoimenoj katedri radila je kao saradnik na nastavi na predmetu Arhitektonske konstrukcije 1 (2005/2006) i Arhitektonske konstrukcije 2 (2004/2005 i 2005/2006).

Godine 2003. u saradnji sa Bojanom Tepavčevićem, osvojila je treću nagradu na 14-tom međunarodnom konkursu za studente svih nivoa, održanom u Beču, koji organizuje Međunarodna federacija za stanovanje i planiranje (IFHP, International Federation for Housing and Planning), na temu Local and International in Your City of the Future, a idejnim urbanističkim rešenjem sa temom Revitalizing the Danube Waterfront in Novi Sad). Isti projekat je izlagan u Beču, Delftu i Novom Sadu. Osim toga, izlagala je i u Nišu i Sremskoj Mitrovici u okviru studije centra Sremske Mitrovice.

Rad u časopisu nacionalnog značaja

1. ''Novi izazovi i šanse za grad Novi Sad'', DaNS- Zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, br. 48, decembar 2004, str. 10-11.
2. "Javni prostori obala naselja Vojvodine-Uvod", DaNS-Zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, br. 51, septembar 2005, str. 48-51.

3. "Obale Sente", DaNS-Zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, br. 52, decembar

2005.

Spisak projekata

— studija "Urbano planiranje-analiza stanja Grada Novog Sada" (projekat finansiran od strane Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine), kao član autorskog tima u sastavu: prof. dr Ranko Radović, prof. dr Slobodan Krnjetin, dr Ksenija Hiel, Milena Krklješ, Igor Maraš, Milica Kostreš i Jelena Atanacković, 2005.

— projekat osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (redni broj: 101819) "Sinteza i razvoj geometrijskih znanja za unapređenje vizualizacije i prikazivanje prostornih konfiguracija", 2003-2005.

—arhitektonski projekti

- idejni i glavni projekat višeporodične stambene zgrade u Ulici Đurđa Brankovića 17, u saradnji sa Milicom Vračarić, dipl.inž.arh., 2003.

- idejni i glavni projekat adaptacije prostora GRID na Fakultetu tehničkih nauka, u saradnji sa Milicom Vračarić, dipl.inž.arh. i Bojanom Tepavčevićem dipl.inž.arh. 2003.

- idejni i glavni projekat porodične zgrade u Ulici Majevičkoj 33, u saradnji sa Milicom Vračarić, dipl.inž.arh., 2004.

- idejni i glavni projekat dogradnje Veze 2 Fakulteta tehničkih nauka, u saradnji sa Milicom Vračarić, dipl. inž. arh. i Milenom Krklješ, dipl.inž.arh. 2004.

- idejni i glavni projekat nadogradnje i dogradnje Škole za dizajn "Bogdan Šuput" u Novom Sadu, u saradnji sa Lazarom Kuzmanov, dipl.inž.arh., 2005.

—urbanistički projekti

-idejni urbanistički projekat centralne zone grada Apatina, kao član tima u sastavu: dr Ranko Radović, dipl.inž.arh.; mr Darko Reba, dipl.inž.arh, saradnik Bojan Tepavčević, dipl.inž.arh.


Zajednička istraživanja sa:

1. ''Nove šanse i izazovi za grad Novi Sad'', projekat u saradnji Dunavske komisije i Univerziteta u Novom Sadu, 2002.

2. "Waterfronts in the Danube region: Learning from the British Experience", projekat u saradnji sa British Council-om, Beograd, u toku.

Edited by crnabombarderka, 28 November 2009 - 12:28.


#2 crnabombarderka

crnabombarderka
 • Members
 • 290 posts

Posted 30 November 2009 - 21:41

Zbog prezauzetosti na medjunarodnom planu Jelena Atanackovic-Jelicic nije u prilici da primi nagradu.Poznati arhitekta Miroslav Krstonosic je izabrao arhitektu Dubravku Djukanovic za prostorne i vizuelne kreacije,nagrada ce biti dodeljena iduce sedmcice na mestu koje ce biti objavljeno.

Edited by crnabombarderka, 30 November 2009 - 21:44.


#3 Kinik

Kinik
 • Members
 • 43,426 posts

Posted 30 November 2009 - 22:23

...


Jelena, - ti li si "crnabombarderka?"

...

#4 crnabombarderka

crnabombarderka
 • Members
 • 290 posts

Posted 04 December 2009 - 00:36

Naravno da ja nisam Jelena.

#5 crnabombarderka

crnabombarderka
 • Members
 • 290 posts

Posted 04 December 2009 - 00:38

Dodela nagrade bice u cetvrtak 10.12.2009.u Cercilu u Pasicevoj ulici u Novom Sadu u 19 sati.

#6 crnabombarderka

crnabombarderka
 • Members
 • 290 posts

Posted 04 December 2009 - 17:00

[quote name='crnabombarderka' date='28.11.2009, 12:20' post='2545012']
Međunarodna nagrada za kreativnu sintezu arhitekti Dubravki Djukanovic


Po ideji i inicijativi književnika Stojana Simića Krpice uz podršku mr Jovana Mihajila i mr Nere Legac,a u organizaciji Scene svih kreativnih 10.12.2009. u 19 sati u Cercilu u Pasicevoj ulici biće dodeljena međunarodna nagrada za kreativnu sintezu arhitekti Dubravki Djukanovic. Nagrada se sastoji od plakete i diplome. Nagrada je prestižna i njen dobitnik bira sledeceg dobitnika. Nema ziriranja ni lobiranja ni morfologije. Nagradu ce predati Miroslav Krstonosic,proslogodisnji dobitnik.

Na plaketi je izgraviran plitki reljef glave kao simbol dosadašnjeg stvaralačkog rada na polju sintetizovane arhitekture.