Jump to content


Photo

Billijar


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
27 replies to this topic

#16 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 19:33

BILIJAR BEZ RUPA
(Francuski Bilijar)Do pre 20-ak godina,kod nas je „Bilijar bez rupa“ bio i najviše zastupljen.Za njega se odomaćio naziv „Karambol“,a to je zapravo vrsta udarca,koji se najčešće primenjuje u ovim igrama.Vladalo je pogrešno mišljenje,da je to u stvari čRruski Bilijar,ali je on u Rusiji skoro nepoznat,tačnije rečeno,predsatvlja kuriozitet.Bilijar bez Rupa je Francuski obik Bilijara,a mnogi ga još nazivaju i Evropski Bilijar.
Sto bez rupa je najmanji,od svih poznatih oblika Bilijarskih stolova.Dimenzije su mu 284x142 mm.Kugle su nešto manje od „Ruskih“,a veće od „Američkih“.prečnik im je 61 mm,a težina ista,kao i u Ruskom Bilijaru,200-210 gr.
Bez obzira a ogromnu ofanzivu Ameeričkog Pool-a,Francuski se ipak nekako održao u Svetu i kod nas.Čak šta više,od skoro je postao i priznata sportska disciplina,a i u njemu,postoje mnogi veliki Turniri širom Sveta.Prvobitni je smatran staromodnim,ali danas, svaki ozbiljniji Bilijar-Klub,ima bar jedan sto bez rupa.
Kod na postoi veliki broj zaljubljenika ove igre i većina njih datira iz prošlih vremena,ali se pojavljuju i novi,najviše zahvaljujući nekim TV-kanalima,gde se turniri u Kaarmbolu direktno prenose.
„Karambol od 3 Mantinele“ je danas sportska disciplina,u kojoj se održava i Svetski Kup za profesionalne igrače,a vrlo ozbiljno konkuriše i za ulazak u program Olimpijskih Igara.KarambolKarambol je igra vrlo jednostavnih pravila.Koriste se 3 Kugle: „Bela“; „Crvena“ i „Plava“.Obojica igrača,Kijem udaraju isključivo „Belu“.Ona pravi Karambol tako,što obavezno mora udariti preostale dve Kugle,po bilo kom redosledu.

Posted Image

Svaki ostvareni „Karambol“,donosi po 1 bod.Posle svakog uspešnog udarca,isto igrač igra ponovo..Kada promaši,potez prelazi protinviku.
Partija traje do 101 bod.
Glavni nedostatak ove igre je,što posle dužeg igranja,igrači postaju toliko uvežbani,da veliki broj njih ostavaruje taj 101 bod,iz samo jednog poteza,bez promašaja.Naine,kada se sve 3 Kugle sakupe na jako malo rastojanje,može se nizov vrlo kratkih udaraca,od po samo nekoliko milimetara,ostvariti veliki broj bodova,a Kugle se značajnije i ne pomeraju iz postojećeg položaja.
Upravo u tom pravcu se igra i usavršava.Uvođenjem enkih dodatnih pravila i ograničenja,ona ponovo postaje jako aktuelna.

#17 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 19:37

Karambol sa Pečurkom

„Pečurka“ se postavlja na sredinu stola i stvara određene poteškoće igračima.Kod nas je ova varijanta poznata već odavno,a upražnjavaju je malo bolji igrači.

Posted Image

Najvažnija dimenzija „Pečurke“ je visina njenog najvećeg prečnnika,od površine stola, koja iznosi 30,5 mm.Naime,toliko iznosi poluprečnik Kugle u ovoj vrsti Bilijara.

Posted Image

Početna pozicija se vidi na slici.Igrač,koji u svom potezu obori „Pečurku“,gubi sve svoje dotadašnje poene,a u sledećem potezu počinje od nule

#18 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 19:40

Karambol sa više PečurkiOvo je nešto složenija varijanta,gde se postavljaju 2,ili 3 Pečurke,sa čime se prostor za igru još više ograničava.

Posted Image

Postavka sa početka partije je predstavljena na slici.
Kako je ovde rušenje Pečurki mnogo češća pojava,igraču se ne odbijaju svi dotadašnji ostvareni bodovi,već sa mo oni,koje je napravio u tom potezu.
Posle promašaja,ili rušenja Pečurke,potez prelazi protivniku.

#19 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 19:42

Karambol sa KeglamaU ovoj igri,pored 2 Pečurke,koje nose opasnost gubljenja osvojenih bodova (iz tog poteza),pojavljuje se još i komplet Kegli,koje donose dodatne nagrade.

Posted Image

Partija treje do 250 bodova.
Igrač pravi „Karambole“ i sabira ih.Pri tome se još i trudi,da sa bilo kojom Kuglom,obori što više Kegli,koje se odmah sklanjaju sa stola.Kegle su srušene pravilno,jedino ako je u tom potezu ostvaren „Karambol“.Kada ih igrač sruši svih 5,njegov rezultat u tom potezu se povećava za 10 bodova,a svaki sledeći „Karambol“ (u tom potezu) se boduje sa po 2 boda. Kegle se ponovo postavljaju na sto.Ako u istom potezu,igrač uspe ponovo,da ih obori sve, dobija još 10 bodova,a svaki dalji Karambol mu donosi po 4 boda.Svako sledeće rušenje svih Kegli,donosi istovetnu nagradu od 10 bodova,a zatim udvaja vrednost sledećih „Karambola“.
Igrač koji preuzme potez,nasleđuje i Kegle onakve,kakve mu ih je protivnik ostavio.
U slučaju da se sruši Pečurka,potez prelazi protivniku,a svi bodovi iz tog poteza se anuliraju.

#20 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 19:47

Otvorena PartijaOvo je savremena varijanta Karambola,u kojoj dodatni elemnti igre,bitno utiču na njegov dalji razvoj i opstanak u današnjem Bilijarskom svetu.
Koriste se 3 Kugle: „Bela“, „Žuta“ i „Crvena“. „Bela“ pripada jednom igraču,a „Žuta“ drugom.U svim savremenijim oblicima Bilijara bez Rupa,svako udara Kijem,samo po „Svojoj“. Ona dalje treba da napravi kontakt sa ostale dve.
Po „Crvenoj“ ne udara niko.

Posted Image

U ovoj igri postoje „Ugaone Zone“.Kaa se sve 3 Kugle nađu u istoj,može se napraviti još samo jedan „Karambol“,a da bi se bodova,bar jedna Kugla mora napustiti Zonu.Potez zatim prelazi protivniku.Igaču se se upisuju bodovi,koje je do tada ostvario.Svaki „Karambol“,donosi po 1 bod.
Na stolu postoje ukupno 5 Zona.Od toga,4 su Ugaone,a peta je centralna,znatno veća od pomenute četiri.Tako se smatra,da su Kugle u istoj Zoni,ako se ni jedna ne nalazi u nekoj od ugaonih,već sve u jedinstvenoj Centralnoj.
Partija traje do 50 bodova,a ova varijanta se sreće i na međunarodnim Turnirima.

#21 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 19:52

Karambol sa 9 ZonaBilijar sa 9 Zona je dalje usložavanje i usavršavanje predhodne igre.

Posted Image

Sto je podeljen na 9 Zona.Bar jedna Kugla,posle ostvarenog Karambola,mora promeniti Zonu.U protivnom, Karambol se ne priznaje,a potez prelazi protivniku.
Na slici je predstavljen početni položaj Kugli.
Profesonalni igrači igraju,da u svakom potezu,bar 2 Kugle moraju promeniti Zonu,a po dogovoru,može se ta obaveza proširiti i na sve tri Kugle.

#22 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 19:55

Karambol sa 6 ZonaSto je podeljen na 6 Zona,što zahteva još dinamičnije kretanje Kugla po njemu.Pravila su identična predhodnoj igri.Ne smeju se sve Kugle zadržati u istim Zonama,duže od jednog poteza.

Posted Image

Svako uvek igra samo sa svojom Kuglom.Na slici se vidi raspored Kugli na početku partije. „Bela“ startuje sa bilo koje tačke srednjeg polja.

#23 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 20:00

Karambol od MantineleOvo je vrlo popularna vrsta Francuskog Bilijara.U njoj se organizuju mnogobrojni Turniri,vrlo često i uz prisustvo TV-kamera,što je najviše i doprinelo njenoj današnjoj popularnosti.

Posted Image

Svako ima „Svoju“ Kuglu i Kijem udara samo po njoj. „Karambol“ se smatra uspešno izvedenim,jedino ako „Svoja“,u toku njegoovg ostvarivanja,udari bar jednom u Mantinelu.Ona to može učiniti pre,ili posle udara u prvu Kuglu.

Posted Image

Prva slika pokazuje primer jednog udarca,gde se „Svoja“,čak dva puta odbija od Mntinele,što u ovoj vrsti Bilijara nije neophodno.
Na drugoj slici je prikazana situacija,gde igrač iznalazi optimalno rešenje, glavnog problema kod „Karambola“.Da bi za potez moglo da se kaže,kako je u potpunosti uspešan, pored izvedenog „Karambola“,potrebno je da se Kugle posle udaraca nađu na bliskom rastojanju i omoguće novi uspešan udarac.Upravo ovakvi potezi,rangiraju igrače i izdvaju dobre od loših.

#24 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 20:04

Karambol od 3 MantineleOva igra je najpopularnija među profesionalcima i ona je reprezentativna za orodicu Francuskih Bilijara.Upravo ona se na medijskom planu pokušava suprotstaviti Snukeru i Pulu. U „Karambolu od 3 Mantinele“,održava se Svetski Šampionat,Svetski Kup i mnogobrojni Turniri međunarodnog ranga.Za ovu igru ostoji i Međunarodna Federacija,a takođe,tokom cele godine se vodi i rejting igrača.
Sam naziv govori,da se „Karambol“ priznaje,samo u slučaju,da se Svoja“,tokom izvršenja zadatka,3 puta odbije od Mantinele.

Posted Image

Početak partije je jako originalan.Svaki igrač svoju Kuglu ostavlja na jednu tačku „Doma“,kao što se vidi na prvoj slici.Istovremeno,oba igrača udaraju svoje Kugle,a one se od bijaju od naspramne kraće Mantinele i polaze u nazad.Čija kugla se vrati bliže kraćoj Mantineli „Doma“,taj igrač igra prvi.Pri ovome, „Crvena“ se ne sme dotaći.
Na drugoj slici je prikezan,početan položaj Kuglei,u koji se one zatim postavljaju.
Partija se igra do 15 bodova,ali ako ih ostvari prvi igrač,drugi ima na raspolaganju još jedan potez.Sa njime,on pokušava da izjednači rezultat.Igra se na 3 dobijene partije,odnosno,na 3 dobijena „Gema“.
Neki primeri pravilnih udaraca:

Posted Image

Udarac na drugoj slici,može se izvesti samo sa jakim „efeom“.

#25 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 13 August 2009 - 21:31

S N U K E RSnuker se pojavio u Indiji,1875 bodine.Igra je dobila naziv „Snucker“,što znači polaznik Oficirskig kursa,mlad i zelen čovek,bez životnog iskustva,kao npr, američki izraz „Žutokljunac“,ili kod nas „Gušter“.Tim nazivom je jedan od Engleskih oficira Nevil Čembrlen nazvao svog protivnika,koji je došao u vrlo tešku situaciju, pri odigravanju jedne zaklonjene Kugle.Od tada sama igra,a i svaki položaj,gde je Kugla koju treba igrati markirana,naziva se „Snuker“.Ubrzo je postalo jasno,da je ova igra ispred svih ostalih oblika Bilijara,po pitanju složenosti,težine,dinamike i kombinatorike,koja se u njoj primenjuje.
Prenošenjem u Englesku,što se dogodilo već iste godine,nikakav poseban napredak nije postignut,a Snuker nije zadovio veću pažnju.Istinski preporod ove igre,desio se 1920-e godine,sa pojavom igrača Džo Dejvisa,kokji uvodi nova pravila,u pogledu redosleda ubacivanja Kugli.Od tada više nije bilo samo važno ubaciti Kugle u rupe,već i gde posle udarca odlazi „Bela“.Ubrzo posle toga,u Engleskoj nije bilo većeg naseljenog mesta,gde nije postojala Sala sa gledaocima za Snuker.Od 1960-e godine,na razvoj Snukera utiče i početak direktnih TV prenosa.Od 1985-e godine,redovno se održava Svetski Kup za profesionalne igrače,a od skoro,Snuker je svrstan i u porodicu Olimpijskih sportova.Već je izvesno,da će od sledeće Olimpijade startovati i on.
Snuker se igra na velikom stolu,sa nešto drugačijim oznakama.Koriste se 15 „Crvenih“ Kugli,6 „Obojenih“ i jedna „Bela“.Kijem se isključivo udara po „Beloj“,a ona predaje kretanje ostalima.
Kao i u svim Bilijar igrama,isti igrač igra,sve dok zarađuje bodove.
Kugle su na početku partije raspoređene prema slici,a ucrtani polukrug se naziva „Dom“. „Bela“ može startovati sa bilo koje njegove tačke.
Pri upadanju u rupe,svaka kugla se različito boduje.

Posted Image

Igrač koji je na potezu,mora najpre ubaciti jednu „Crvenu“,a posle nje,Kuglu bilo koje druge boje.Odomaćilo se pravilo,koje se koristi na Međunarodnim Turnirima,da se uvek ubacuje „Crvena“,zatim neka druge boje,pa ponovo „Crvena“,pa ponovo Kugla druge boje itd.Međuzim,u slobodnim partijama,obavezna je prva „Crvena“,a zatim bilo koja, „Obojena“,ili ponovo „Crvena“.posle ubačene Kugle neke druge boje,ponovo je obavezna „Crvena“,ali se njih za redom može ubaciti i po nekoliko.
Najava se ne vrši,ali za razliku od ostalih vrsta Bilijara, „Belom“ se sme udariti samo Kugla,koja se želi odigrati. „Karamboli“ u Snukeru nisu dozvoljeni.Tek posle udara „Bele“ u željenu Kuglu,može se desiti i „Karambol“.
Svaka „Crvena“,koja se ubaci u rupu,donosi po 1 bod i više se ne vraća na sto.
„Obojene“ se odmah vraćaju na sto i to,na svoje početno mesto.Ako je ono zauzeto sa nekom drugom Kuglom,ista se postavlja uz kraću Mantinelu po sredini.Svaka „Obojena“ se boduje,kao što je ispisano pored slike.,,a takav isti broj se nalazi i na njima samima.
Kada se ubace sve „Crvene“,počinje II faza igre.
Kugle se dalje moraju ubacivati,tačno po redosledu brojeva na njima.Znači,redosled je: Žuta,Zelena,Grao,Plava,Roze i na kraju,Crna.U ovom delu igre,ni one se više ne vraćaju na sto.
Partija traje do 100 bodova,ali to mogu ostvariti samo najveći majstori.U slobodnim partijama,najčešće se stigne do samoga kraja igre,a pobednik je igrač,koji sakupi više bodova.
KAZNE : „Kazne“ se izvršavaju,oduzimanjem 4 boda.Međutim,ako je Kazna napravljena tako,što je greškom dodirnuta Kugla,koja vredi više od 4 boda,onda se ona povećava na vrednost Kugle.
„Kazne“ se dobijaju za:
-„Promašaj“ („Bela“ ne dodirne ni jednu drugu Kuglu),
-Dodir bilo koje Kugle bokom Kija,ili rukom,
-Ispadanje sa stola bilo koje Kugle,
-Upadanje „Bele“ u rupu,
-Kontakt „Bele“ sa nekom drugom Kuglom,pre dodira sa onom,koja se želi odigrati (npr,treba se odigrati „Obojena“,a „Bela“ napre zakači „Crvenu“).
U slučaju da „Bela“ udari pravu Kuglu,ona upada u rupu,ali pri tome,ona zakači i ubaci u rupu još neku,to se ne uzima za grešku.Ona se prosto vraća na svoje mesto,ne donosi bodove,a igrač nastavlja svoj potez.
SNUKER : Nalepši element igre,koji ujedno zahteva i najveće majstorstvo igrača je, napraviti protivniku „Snuker“.Kada je igrač uveren da ne može poentirati,on odigrava „Belu“ tako, da samo dodirne neku drugu Kuglu (kako ne bi bila Kazna) i da za protivnika ostane „markirana“.Upravo se za takve poteze dobijaju najveći aplauzi od gledaoca.
Po nekad se Snuker pravi i sa „faulom“.Igrač odigrava „Belu“ vez dodira sa nekom drugom,ali pri tome ostavlja protivniku nemoguću situaciju za poentiranje.Ovo se ne sme nikako praviti u II Fazi Igre,pošto protivnik posle „faula“,ima pravo reći: „Slobodan Izbor“ i igra Kuglu po sopstvenom izboru.
Npr,na stolu su ostale „Plava“, „Roze“ i „Crna“, a moraju se igrati,tačno tim redosledom.Ako igrča nije u mogućnosti da ubaci „Plavu“,on se trudi zamaskirati „Belu“,kako to ne bi izveo ni protivnik.Međutim,ako tom prilikom, „Bela“ ne dodirne „Plavu“,napravljen je „faul“.Protivnik prosto ima pravo na „Slobodan Izbor“,pa igra bil koju Kuglu na stolu.
Snuker sa „faulom“ se može igrati u I fazi igre i to,kada je obavezan igrati „Crvenu“, protinvik to ne može menjati sa „Slobodnim Izborom“.
Maksimalan broj bodova je 148.(ako bi se posle svake „Crvene“,ubacivala „Crna“).
Kada jedan igrač ostvari tliko bodova,da sa preostalim Kuglama sa stola se taj rezultat ni teoretski ne može stići,on je skoro obezbedio pobedu.Jedina šansa protivnika je,da igra na „Snuker“,kako bi protivnik napravio „faul“,što rezultira njegovim Kažnjavanjem i smanjenjem bodovnog skora.Međutim,kada igrač napravi 10-ak bodova više od neophodnih za pobedu, protinvik najčešće predaje,pošto bi mu bila potrebna ,čak 3 uspešna „Snukera“,da bi ponovo dobio šansu,a to je skoro nemoguće izvesti.
Postoji i pojam „Brejk“ i predstavlja,ostvarenje više od 100 bodova u jednom potezu.U Tom slučaju,bez obzira što protinvik možda želi da preda partiju,on ipak dozvoljava suparniku, da napravi što veći Brejk,jer je to jedno od merila,pri rangiranju igrača.

#26 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 13 August 2009 - 21:35

AMERIČKI BILIJARAmeriči Bilijar se prilično razlikuje od Evropskog,ali više po tehničkim detaljima,a manje po ideji.Američki Sto je dimenzija 3,60x1,80 m,a visina 0,85 m.Čoja je od sintetičkog materijala,tako da Kugle po njoj lakše klize.Mantinele su gumirane,pa je odboj Kugle mnogo veći.Podloga stola je od plastične mase,a ne od drveta.
Najbitnija razlika je ipak,u veliči Kugla i rupa.Rupe su u Američkom Bilijaru nešto veće,prečnia 88,9 mm.Kugle su nešto manje od „evropskih“,a njihov prečnik je 52,5 mm. Sa tako smanjenim Kuglama,sama igra je nešto teža,ali ih je lakše ubaciti u rupe,koje su skoro duplo veće od njih.
Sam način igre se takođe dosta razlikuje.Strategija,udarci i tehnika su sasvim drugačiji,pa mnogi Američki Bilijar smatraju potpuno novom igrom.federacije i Udruženja Igrača su odvojene,a vrlo je malo profesionalaca,koji nastupu istovremeno u Američkom i Evropskom Bilijaru.Istini za volju,postoji igra „Američki Snuker“,ali su nagrade na Turnirima Engleskog Snukera ,kao i sama njegova popularnost,neuporedivo veće.Tako igrači Američke varijante ove igre,prelaze u Evropski sistem,čim im se za to ukaže prilika.
U poslednje vreme,situacija po pitanju prelaza igrača se menja.Na poslednjem Šampionatu Sveta,koji se 2004 godine odršao u Moskvi i to,u disciplini „Piramida“,došli su i četvorica prvoplasiranih igrača,sa rejting-liste Američkog Pool-a.To je propraćeno sa ogromnom medijskom ponpom i reklamom.
Najpoznatije igre Američkog Bilijara,koje su već osvojile ceo Svet su: „Pool“, „Devetka“ i „Kenon“.Pool Billiard
(Američki Pul)


U ovoj igri,koriste se 15 raznobojnih Kugli,plus jedna „Bela“,sa kojom igraju obojica igrača.Sedam Kugli imaju na sebi brojeve,od 1,do 7,različitih su boja,a nazivaju se „Obojene“. Drugih 7 Kugli,takođe imaju numeraciju,ali od 9,do 15,a obojene su, sa po jednom bojom i belom.One su znači: „Žuto-Bela“, „Zeleno-Bela“ itd,a jednim imenom,zovu se „Šarene“. Petnaesta Kugla na sebi ima broj 8,obojena je u crno i prosto se naziva „Crna“.
Američki Pul je,pre svega igra za zabavu u Barovima,Kafićima i Bilijar-klubovima,pa su mu i pravila prilično jednostavna.Na zvaničnim Turnirima,gde se pojavljuju i profesionalni igrači,češće se upražnjava njegova varijanta „Američki Pul sa 8 Kugli“,ili skraćeno „Osmica“, koja je opisana kao sledeća igra.

Posted Image

Sve Kugle osim „Bele“,postavljaju se u Piramidu,a Crna obavezno mora biti u njenom centru.Jedan od igrača,sa bilo koje tačke „Doma“ razbija Piramidu.Ako pri tome,neka kugla upadne u rupu,isti igrač produžava svoj potez.Prva Kugla,koja je upala u rupu,određuje „Njeove“ Kugle u to partiji.Tačnije,njegov cilj je , ubaciti ostalih 6 takvih, „Obojenih“,ili „Šarenih“. Protivnik ubacuje one druge.U slučaju,da neko tokom igre ubaci protivničku Kuglu,to je pomoć protivniku,ali se ne tretira kao „faul“.
Kada jedan igrač ubaci svih 7 svojih Kugli,kao poslednju,mora ubaciti i Kuglu br.8, „Crnu“ i to,obavezno u srednju rupu.Ako neko tokom igre slučajno ubaci „Crnu“,to automatski označava i gubitak partije za njega.
Kod nas se odomaćilo pravilo,da se „Crna“ ubacuje u onu rupu,u koju je igrač ubacio „svoju“ poslednju Kuglu (pošto se „Crna“ smatra zaedničkom).To daje dodatnu dinamiku igir,naročito ako se dođe situaciju,da prvi deo svog zadatka uspešno obave obojica suparnika. Sada obojica igraju samo „Crnu“,ali je svako gura prema svojoj rupi.

#27 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 13 August 2009 - 21:37

Američki „Pool & 8 ball“Ovo je profesionalna varijanta Pula.Pored niza sitnijih razlika i ograničenja,postoji ona glavna,koja i karakteriše ovu igru.Igrač uvek najavljuje,koju Kuglu gađa.Pri tome,u rupu ne mora upasti samo ona,već može i još neka. Kada „Bela“ udari najavljenu Kuglu,ona dalje može udarati i ostale.
Poslednja se uvek mora ubaciti „Crna“ i to se najavljuje,u koju rupu upada.
Po neko igra,da se Kugle moraju ubacivati po redosledu brojeva,ali je to već stvar dogovora igrača,a ne spada u obavezno pravilo.
RAZBIJANJE PIRAMIDE : U Piramidu se naizmenično postavljaju „Obojene“ i „Šarene“ Kugle,a „Crna“ obavezno u sredinu.Pri njenom „Razbijanju“,bar jedna Kugla mora upasti u rupu.U slučaju da se to ne doodi,da bi potez bio važeći,neophodno je da najmanje 4 Kugle iz nje udare u Mantinelu.Ako se ni to ne dogodi,igrač koji je igrao se kažnjava,a Kugle se ređaju ponovo,pa potez preuzima protivnik.
„Greškom“ se takođe smatra,i ako „Bela“ upadne u rupu.
Pošto je igrač,koji je bezuspešno odigrao prvi potez,kažnjen,protivnik od njega može zahtevrati,da razbija ponovo.Takođe,on može i prihvatiti,da nastavi igru iz zatečene pozicije,bez ponovnog izvođenja prvog poteza.
„Greškom“ se smatra,ako Kugla ispadne sa stola,ili ako „crna“ upadne u rupu,ali ne kao poslednja.U oba slučaja,potez preuzima protivnik,a pomenute Kugle se vraćaju na sto,uz daljnju Mantinelu stola.
IZBOR KUGLE : Ako jedna Kugla upadne u rupu direktno iz Piramide,isti igrač nastavlja igru,a „njegove“ Kugle su one,od kjih je jedna već upalaAko nije upala ni jedna,igru preuzima protivnik,a u svom prvom potezu objavljuje,koji Kuglu gađa,br1 ,ili br.9.U daljem toku igre,one postaju njegove,bez obzira, da li je u tom prvom potezu uspeo da je ubaci,ili nije.
PRAVILAN UDARAC : Posle udara „Bele“ u neku „Igraću Kuglu“,druga pomenuta mora upasti u rupu.U sučaju da se to ne dogodi,ona,ili „Bela“,moraju udariti u Mantinelu.Ako se ne dogodi ni to,u pitanju je „Gređka“.
Ako „Bela“ udari u „Igraću Kuglu“,ali od Mantinele,neophodno je,da jedna od njih ponovo udari Mantinelu.U slučaju , da druga Kugla tom prilikom direktno uleti u rupu,udar u Mantinelu mora učiniti „Bela“.U protivnom,potez se smatra neispravnim.
„Greška“ je još,ako neka Kugla iskoči sa stola,ako bilo koju igrač zakači rukom,ili bokom Kija,ili ako „Bela“ promaši Kuglu koja je najavljena.
U bilo kom od navedenih slučajeva,potez prelazi protivniku.Zbog „Kazne“ protivnika, on igra „Iz Ruke“,odnosno,postavlja „Belu“ na bilo koju tačku stola. „Grška“ se ne kažnjava bodovima,ali posle trećeg „Kiksa“ u partiji,igrač gubi.Na zvaničnim Turnirima,sudija obavezno posle druge greške,opominje igrača,da je sledeća,ujedno i njegov poraz.
Gubitak partije je,i ako se „Crna“ ubaci pre vremena,ubaci sa „Greškom“,upadne u nenajavljenu rupu,odnosno,upadne u rupu,zajedno sa poslednjom „Igraćom Kuglom“.

#28 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 13 August 2009 - 21:42

Pool & 9 Ball
( „Devetka“)


Za „Devetku“ se koristi drugačiji komlet Kugli.Ova igra se izvodi sa 9 „Obojenih“ numerisanih Kugli,od broja 1,do 9 i jednom „Belom“,sa kojom se udaraju ostale.

Posted Image

Kugle se odigravaju po redosledu brojeva,ali ne moraju tačno po tom redosledu upadati u rupe.Npr,ako su već ubačene Kugle br.1 i br.2,najniži broj na stolu je „Trojka“,pa igrač mora gađati nju.Ako pogođena Kugla br.3 udari neku drugu,a ova upadne u rupu,potez se smatra uspešnim,pa isti igrač nastavlja igru.On ponovo gađa „Trojku“.Obavezno je da „Bela“ udari u nju,ali može opet upasti neka treća Kugla.
Ako igrač napravi „Grešku“,ili ne upadne ni jedna Kugla u rupu,potez prelazi protivniku.U slučaju,da se to dogodilo zbog „Greške“,protivnik igra „Iz Ruke“,odnosno, postavlja „Belu“ na bilo koju tačku stola.
Igrač koji kao poslednju,ubaci Kuglu br.9,a to je u ovom kompletu „Crna“,dobija partiju.
Konačan pobednik je igrač,koji dobije 6 takvih partija („Gemova“).
RASPORED KUGLI : Na početku partije,Kugle se raspoređuju u „Romb“.Na slici je prikazano,gde se moraju nalaziti Kugle br.1 i br.9,a ostale se ređaju proizvoljno.

Posted Image

„Romb“ se razbija iz bio koje tačke „Doma“.
POČETNI UDARAC : Na početku partije,igrač mora pogoditi „Jedinicu“.Pri tome,da bi odmah nastavio potez,jedna Kugla mora upasti u rupu.Ako nije upala ni jedna,ali je minimum njih 4 udarilo u Mantinelu, „razbijanje“ je izvedeno pravilno,pa portinvik nastavlja igru iz postojeće pozicije.
Ako jedan od ova dva uslova nije ispunjen,ili neka Kugal ispadne sa stola,protivnik nastavlja partiju „Iz Ruke“.Znači,postavlja „Belu“ na bilo koju tačku stola i odigrava sledeći potez.Kugle,koje ispadnu sa stola,više ne vraćaju u igru,osim „Devetke“ („Crne“).Ona se postavlja uz kraću daljnju Mantinelu,po sredini.
„Crna“ se uvek vraća na sto,čak iako je pravilno ubačena.Ona mora biti prisutna u igri do kraja,a obavezno se ubacuje kao poslednja.
Igrač koji ubaci „Crnu“,postaje pobednik igre.
PUŠ-AUT : Posle uspešno razbijenog Romba,bez obzira ko izvodi II udarac,može najaviti „Puš – Aut“.To znači,da Kugla ne mora udariti ni jednu drugu,niti dotaći Mantinelu.Kako god da se odigra,iz novonastale situacije igra protivnik.Ako iz „Puš-Auta“,neka Kugla upadne u rupu,ne vraća se na sto,ali sve jedno,potez odlazi protivniku.Ovom prilikom,jedino bi se morala vratiti „Crna“,u slučaju da upadne u rupu.
Posle „Puš-auta“,igra protivnik,ali on ovom prillikom može potez ustupiti I igraču.
Povreda Pravila: Ako igrač naruši pravila igre,sve Kugle osim „Devetke“,ostaju ramo gde su upale.Potez prelazi protivniku i on igra „Iz Ruke“.
Najčešća „Povreda Pravila“ je,da Kugla ne upadne u rupu,a da pri tom i ne dotakne Mantinelu.Vrlo često se događa i ispadanje Kugli sa stola.
Kada ostane samo „Crna“,igrač koji je ubaci postaje pobednik,pa čak i ako je to prva njegova ubačena Kugla.