Jump to content


Photo

Tehnicka pitanja i pomoc


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
9 replies to this topic

#1 Anduril

Anduril
 • Members
 • 5,593 posts

Posted 16 July 2009 - 19:30

Kao sto smo vec ranije diskutovali ovde na forumu, ne bi bilo lose da postoji jedan ovakav topik koji se nece baviti politickim pitanjim vec pitanjima koja su vazna za gradjane koji treba da obave neki posao na Kosovu ili u Srbiji a kojima je potrebna pomoc ili savet.
Ovde na forumu imamo sasvim dovoljno forumasa koji su dobro informisani o tehnickim pitanjima vezanih za Kosovo ili za pojedine regione u Srbiji. Nadam se da cemo biti u stanju da pomognemo nekome ovim topikom.

#2 maara

maara
 • Members
 • 1,465 posts

Posted 17 August 2009 - 19:40

Kako ima nedoumica oko toga, koje zakonodavstvo je primenjivano na teritoriji Kosova, nakon donošenja Rezolucije 1244. i preuzimanja vlasti na Kosovu, od strane Misije UNMIK, a, kako bi upoznali one koji smatraju, da su njihova prava kršena od strane onih koji su obavljali vlast na Kosovu, od momenta povlačenja vlasti Republike Srbije, t.j. od 10 juna 1999. godine važno je znati sledeće činjenice.

Uredba 1999/24 od 12. decembra 1999. godine koju je doneo SRSG Bernar Kušner, koja je važila retroaktivno od 10. juna 1999. godine.


UREDBA BR. 1999/24

UNMIK/URED/1999/24

12. decembar 1999. godine

O ZAKONU KOJI SE PRIMENJUJE NA KOSOVU

Specijani predstavnik Generalnog sekretara,

Na osnovu ovlašćenja datog Rezolucijom 1244 (1999) Saveta bezbednosti od 10.

juna 1999. godine,

S obzirom na Uredbu br. 1999/1 od 25. jula 1999. godine, o ovlašćenjima

Privremene uprave misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK),

U cilju definisanja zakona koji se primenjuje na Kosovu

Ovim objavljuje sledeće:

Član 1

ZAKON KOJI SE PRIMENJUJE

1.1 Zakon koji se primenjuje na Kosovu je sledeći:

(a) Uredbe koje objavljuje Specijalni predstavnik Generalnog sekretara zajedno sa dole navedenim dopunskim pravnim instrumentima; i

(b) Zakon koji je bio na snazi na Kosovu na dan 22. marta 1989. godine.

U slučaju spora, uredbe i dole navedeni dopunski pravni instrumenti imaju prednost.

1.2 Ukoliko u postupku odlučivanja nadležni sud ili organ ili pravno lice utvrdi da pravni osnov nije uređen zakonima opisanim u članu 1.1. ove Uredbe, ali je uređen nekim drugim zakonom koji je na snazi na Kosovu posle 22. marta 1989. godine, sud, organ ili pravno lice primeniće propise koji su na snazi posle tog datuma.

1.3 Prilikom obavljanja svojih funkcija, sva lica koja obavljaju svoje javne dužnosti ili rade u javnim službama pridržavaju se međunardno priznatih standarda o ljudskim pravima, koji se naročito ogledaju u sledećim dokumentima:

(a) Opšta deklaracija o ljudskim pravima od 10. decembra 1948. godine;

(b) Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 1950. godine zajedno s protokolom;

(v) Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima od 16. decembra 1966. godine zajedno s protokolom;

(g) Međunarodni sporazum o ekonomskim, društvenim i kulturnim pravima od 16. decembra 1966. godine;

(d) Konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije od 21. decembra 1965. godine;

(đ) Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena od 17. decembra 1979. godine;

(e) Konvencija protiv torture i ostalih okrutnih, nehumanih i ponižavajućih postupaka ili oblika kažnjavanja od 17. decembra 1984.godine;

(ž) Međunarodna konvencija o pravima deteta od 20. decembra 1989. godine;

1.4 Nijedno lice koje obavlja javne dužnosti ili radi u javnim službama na Kosovu ne sme sprovoditi diskriminaciju ni prema kome na osnovu pola, rase, boje, jezika, vere, političkog ili drugog mišljenja, prirodnog, etničkog ili društvenog porekla, u vezi s nacionalnom zajednicom, imovinom, na osnovu rođenja ili drugog statusa. U toku krivičnog postupka, okrivljeni može koristiti najpovoljnije odredbe krivičnog zakona koji je bio na snazi na Kosovu od 22. marta 1989. godine do dana donošenja ove Uredbe.

1.5 Ukida se smrtna kazna.

Član 2

PRIMENA

Sudovi na Kosovu mogu zatražiti tumačenje od Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara u vezi sa sprovođenjem ove uredbe. Specijalni predstavnik Generalnog sekretara će podneti takva tumačenje sudu na razmatranje u okviru svojih funkcija.

Član 3

STUPANJE NA SNAGU

Ova Uredba se primenjuje retroaktivno od 10. juna 1999. godine.

Član 4

PRELAZNA ODREDBA

Sva pravna akta kao i sudska rešenja i pravne posledice proteklih događaja u periodu od 10. juna 1999. godine do dana stupanja na snagu ove Uredbe, u skladu sa zakonima na snazi u toku perioda naznačenog u članu 3 Uredbe br. 1999/1 UNMIK-a od 25. jula 1999. godine, smatraju se važećim ukoliko nisu u suprotnosti sa standardima naznačenim u članu 1 ove Uredbe ili bilo koje druge uredbe UNMIK-a na snazi u vremenu donošenja takvih akata.

Bernar Kušner

Specijalni predstavnik Generalnog sekretara#3 Unbeliever

Unbeliever
 • Members
 • 8,920 posts

Posted 17 August 2009 - 20:16

Uredba 1999/24 od 12. decembra 1999. godine koju je doneo SRSG Bernar Kušner, koja je važila retroaktivno od 10. juna 1999. godine.


sada ta uredba vise ne vazi, i njeno mesto je zauzeo ovaj zakon:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Napomena: Zakon je usvojen u Skupštini dana 25. 06. 2009, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-016-2009, dana 15.07.2009.


koji se moze naci ovde, ali i u ovom postu u slucaju da link ne radi.


Attached File  2009_03_L_154_sr.pdf   344.7KB   235 downloads

#4 maara

maara
 • Members
 • 1,465 posts

Posted 17 August 2009 - 20:46

sada ta uredba vise ne vazi,


Ukoliko su se nepravilnosti dešavale u periodu, kada je važila Kušnerova uredba, onaj ko podnosi žalbu, pozvaće se na nju.

Evo jedne publikacije OSCE, koja se bavi imovinskom problematikom na Kosovu, u prethodnih 10 godina.#5 maara

maara
 • Members
 • 1,465 posts

Posted 17 August 2009 - 21:08

Evo jednog interesantnog pitanja.
Bar za mene.
Poznato je da je većina gradskog stanovništva prodala svoj stambeni prostor.

Međutim, situacija sa zemljištem je dosta drugačija.
Poljoprivredno zemljište, uglavnom neko obrađuje, što se može videti na slikama koje su postavljene na sajtu kpaonline.
Ja sam trebao 11. avgusta, da u Prištini podignem dokumentaciju oko zemljišta u vlasništvu moje porodice, ali je zbog tehničkih grešaka, odložena predaja.
Svi podnesci koje sam podneo, pozitivno su rešeni, t.j. niko nije osporio vlasništvo.

E, sad, mene interesuje, da li se plaća porez na imovinu, za to poljoprivredno zemljište, i koliki je otprilike iznos tog poreza.

#6 Unbeliever

Unbeliever
 • Members
 • 8,920 posts

Posted 17 August 2009 - 21:18

^ ne znam o tome, ali pozovi opstinu pa se raspitaj.


038/230-900

#7 sanjanvm

sanjanvm
 • Members
 • 46 posts

Posted 29 August 2011 - 17:42

Da li neko možda zna pred kojim sudom se pokreće ostavniska rasprava za osobu koja je živela i umrla u Peći 1996. godine (i imovina se nalazi u opštini Peć), odnosno koji sud je nadležan? Dobijam različite informacije: Kruševac, Kosovska Mitrovica, Peć. Ako neko ima slično iskustvo, neki kontakt, telefon ili sajt puno bi mi značilo da to podeli sa nama. Hvala unapred.

#8 vlad_

vlad_
 • Members
 • 869 posts

Posted 29 August 2011 - 18:03

Da li neko možda zna pred kojim sudom se pokreće ostavniska rasprava za osobu koja je živela i umrla u Peći 1996. godine (i imovina se nalazi u opštini Peć), odnosno koji sud je nadležan? Dobijam različite informacije: Kruševac, Kosovska Mitrovica, Peć. Ako neko ima slično iskustvo, neki kontakt, telefon ili sajt puno bi mi značilo da to podeli sa nama. Hvala unapred.

Najbolje da to uradis pred oba suda: kosovskim u Peci i srpskim koji je negde izmesten (nisam siguran gde je).

#9 Pristevac

Pristevac
 • Members
 • 11,229 posts

Posted 29 August 2011 - 18:56

Da li neko možda zna pred kojim sudom se pokreće ostavniska rasprava za osobu koja je živela i umrla u Peći 1996. godine (i imovina se nalazi u opštini Peć), odnosno koji sud je nadležan? Dobijam različite informacije: Kruševac, Kosovska Mitrovica, Peć. Ako neko ima slično iskustvo, neki kontakt, telefon ili sajt puno bi mi značilo da to podeli sa nama. Hvala unapred.

Pa zavisi šta se namerava sa tom imovinom, odnosno namera zakonitog(ih) naslednik(a).Ukoliko se namerava prodati ta ostavina(dočim da se radi o nekretninama) na Kosovu je niko neće kupiti bez uredno sređenih dokumaneta izdatih kod kosovskih institucija.
Pokušaš li ostavinsku rasparvu pokrenuti negde u Srbiji(misilim na izmeštenu S.O.Peć) i bilo kakvo rešenje ili sporazum donet od iste opštine ti je samo mrtvo slovo na papiru. Takođe sa uređenim dokumentima iz Srbije niko na Kosovu neće prihvatiti nikakvu kupoprodaju.
Ukoliko se odluči da se to ne prodaje već da se koristi, bez uredniih kosovskih dokumenata neće se uspeti izvršiti prenos vlasnika.
Moj ti je savet da pokreneš postupak pred sudom u Peći, da angažuješ nekog advokata da to odradi.
Ovo ti govorim iz mojeg ličnosg iskustva , jer sam imao ovakvih slučajeva kod daljnjih rođaka i nekih prijatelja.

Edited by Pristevac, 29 August 2011 - 18:58.


#10 vraticuse

vraticuse
 • Banned
 • 467 posts

Posted 29 August 2011 - 19:33

Da li neko možda zna pred kojim sudom se pokreće ostavniska rasprava za osobu koja je živela i umrla u Peći 1996. godine (i imovina se nalazi u opštini Peć), odnosno koji sud je nadležan? Dobijam različite informacije: Kruševac, Kosovska Mitrovica, Peć. Ako neko ima slično iskustvo, neki kontakt, telefon ili sajt puno bi mi značilo da to podeli sa nama. Hvala unapred.


Kao sto ti vec @vlad_ rece najbolje je da to odradis pred oba suda. Ja mislim da su archive i dokumenta u Krusevcu a naravno i u kosovskom sudu u Peć. Tako si jedino siguran bez obzira sta nameravas sa tom imovinom. Poznajem ljude koji su na ovaj nacin resili slicne probleme.