Jump to content


Photo
- - - - -

Rovinj


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
25 replies to this topic

#16 John Finn's Wife

John Finn's Wife
 • Members
 • 3,241 posts

Posted 12 August 2009 - 14:30

Strasno...koji ruzan grad?! :ph34r:


Posted Image

#17 kaisersosa

kaisersosa
 • Members
 • 752 posts

Posted 24 August 2009 - 11:13

Rovinj...

Attached Files#18 XXL

XXL
 • Members
 • 18,731 posts

Posted 24 August 2009 - 12:27

Strasno...koji ruzan grad?! :ph34r:

Jest vala, u pravu si. Volis Selmu Bajrami? Idi u Neum. :)

#19 kaisersosa

kaisersosa
 • Members
 • 752 posts

Posted 24 August 2009 - 14:31

...

Attached Files#20 kaisersosa

kaisersosa
 • Members
 • 752 posts

Posted 24 August 2009 - 14:39

...

Attached Files#21 kaisersosa

kaisersosa
 • Members
 • 752 posts

Posted 11 March 2010 - 21:56

cini se da su cene za leto 2010 skocile za nekih 10 - 15% u proseku

#22 firefoxyu

firefoxyu
 • Members
 • 8 posts

Posted 26 February 2011 - 12:27

Moram nesto da ka`em, pukao bi ako ne ka`em.

Vi, stranci, turisti, koji dolazite ovamo na more, vi iz unutra{njosti

I vi iz Nema~ke, Francuske, Engleske, bez obzira na to odakle

Se spu{tate na more, puni ste primedbi na na{ ra~un. Puno vam

Stvari smeta I uvek imate ne{to za kritikovanje.

I mi doma}i vam uvek dajemo za pravo iako bismo vas koji put

Poslali dovraga. Jer nije, valjda da uvek vi imate pravo, a mi nikad?

To vam je tako, moji stranci, vi ostavljate ovde novce pa I kad nemate

Pravo mi vam sve odobravamo, potvr|ujemo I laskamo vam kako ste fini

Uljudni, pametni, {iroki, svetski ljudi.

A, bogami, retki su me|u vama takvi. Nemojte se vi stranci naljutiti na mene

Jer sve {to }u da vam ka`em, sve je to dobronamerno, za va{e dobro isto

Kao {to su dobronamerne primedbe I kritike koje vi sipate na na{ ra~un.

Kada mi odozdo do|emo u va{a mesta

Isto tro{imo pare I te kako tro{imo. Mi vam ovde dajemo postelju, hranu I vino,

Sve skupa na dan 15 – 25 eura, a kad do|emo gore kod vas, onda s tim

Novcima ne mo`emo ni krevet da platimo. A vi svejedno ron|ate da je kod

Nas skupo I pitate kada }e biti ribe, za{to nema pr{uta.

I kad mi do|emo u va{a mesta, u va{e ku}e, pla}amo, ne ron|amo I pokoravamo se va{im pravilima igre. ^ekamo na semafor da se upali zeleno da bi pre{li s jedne strane ulice na drugu, ne pljujemo I ne pi{amo po va{im ulicama,

Ne bacamo vam po parkovima papir I boce. Kad nam do|e potreba, tr~imo u javne WC-e, parkiramo automobile na mesta koja ste odredili, kad vam dolazimo u ku}u stiskamo zvono I za va{ sto uvek sedamo pristojno obu~eni.

A ja ne bi rekao da se vi isto tako pona{ate u na{im mestima, po na{im ku}ama.

Malo ste previ{e komotni, slobodni, izvinite na izrazu ali I pomalo agresivni.

Imamo I mi po na{im pjacetama, trgovima, uvalama I lukama svoje semafore ali vi ne}ete da ih vidite.

Kad barba Lovre u hladovini krpi mre`u pa zaspe I glava mu klone, onda je to isto kao kada je na semaforu znak da nema prolaza. A vi dojurite automobilom, trubite, a barba Lovre se prene I prepadne. I da vam automobil bude u hladu, vi na{e starce mi~ete I terate. Puno vam je va`nije da u hladu bude va{ automobil nego na{ barba Lovre.

I na{ starac se kupi bez re~I I polagano ide, nosi svoju klupicu sa jastukom I namesti se pod zidi}em na molu. I to vam je malo pa dajete svojoj deci loptu da se igraju po luci. I vama je trideset ~etrdeset godina, pa opet idete da igrate fudbal sa decom, a gol vam je mol gde sedi barba Lovre.

I on jadan svaki ~as {tapom dodaje loptu I umire od straha da ga loptom ne prevalite sa klupice.

I meni dolazi da se bacim bilo ~im na vas, da vam podelim {aku ali }utim, trpim,

Jo{ familija kod koje ste odseli dolazi sa mnom da se sva|a da im vre|am I teram goste.

Izvinite bez ljutnje ali moram da nastavim da ne puknem.

Imajte na umu da su na{e primedbe dobronamerne kao I va{e kad nas kudite.

Puno, puno puta sam po`elio do}I kod vas ku}i, dragi gosti I pona{ati se isto

Onako kako se vi pona{ate kod na{e ku}e.

Hteo bi da vidim kakvu biste facu slo`ili kada bi ja iz sobe ili kupatila iza{ao samo u ga}ama sa stomakom izba~enim napolje I seo za va{ sto da ru~am sa va{in `enama I k}erima.

Tako bi `eleo samo u kupa}im ga}ama sedeti I jesti u va{oj trpezariji, a voda da se cedi sa kupa}ih na va{ tepih, po parketu. I dok jedem, mrvice od jela padaju mi po runjavim prsima.

Da li bi va{u gospo|u opalio {log?

Volite da budete komotni, slobodni, da se pona{ate prirodno ali dakako ne u svojoj nego u mojoj ku}i.

Nemam ni{ta kontra nudizma ali opet ne morate svako mesto koje vam se svidi pretvarati u nudisti~ku pla`u.

U maloj uvali odmah do fontane na kojoj `ene idu po vodu, neki dan se kupaju gola ~etiri ~oveka. Kupaju se goli, sun~aju se goli, mar{iraju goli, a kapetan Pere sa broad se dere:

Jeste li vi strana ili doma}a magarad?

I umalo da nije do{lo do gu`ve.

Vi spavate ujutro do devet sati, a mi se di`emo u ~etiri I idemo da podignemo mre`u I idemo u grad da kupimo hranu I idemo u polje I dok vi spavamo mi idemo na prstima da vas ne probudimo.

A u pono}, kad mi spavamo, vi ne idete na prstima, vi pevate, vi vi~ete, vi palite muziku…

I po podne kad mi idemo pola sata da zadremamo, vi palite motore, grmite svojim gliserima, va{a deca lupaju nam po vratima igraju `murke po dvori{tu.

A dok vi spavate, na{a jadna deca ne smeju ni da zapla~u.

Ni deca nam nisu ravnopravna.

A sad ne{to {to se ne odnosi na doma}e nego samo na strane turiste.

Sto puta sam video da kad na{ ~ovek jede uvek ponudi stranca. A kad stranac jede, on nikad ne nudi na{eg.

Meni je danas veliki, poseban gu{t da jedem skupo, gutati fete pr{uta, prvoklasnu ribu, slatko, napraviti pravu gozbu kad do mene sede stranci.

Ma~ki dajem, psu dajem ali njih vi{e ne nudim. Jedino ako je uz njih dete – onda detetu sve dam.

Pre sam svima nudio I svi bi se ogrebali, a kad oni jedu, mene nikad ponudili nisu. A {ta je stran~e, zar misli{ da smo mi u kolonijalnim odnosima?

Na `alost ne mogu da se dr`im punog reciprociteta jer njegovom detetu }u da dam, on mome ne}e.

Eto, morao sam to da ka`em jer bi puko da nisam. Ali nemojte da se vre|ate, ne uzmite za zlo, jer je sve bilo dobornamerno. Isto kao {to su dobronamerne I va{e primedbe I kritike na na{ ra~un. Mi smo vam za njih ~ak I zahvalni jer od vas u~imo fine, svetske manire. Ali nau~ite I vi bar koju sitnicu od nas.
Miljenko Smoje odlomak iz knjige Dalmatinska pisma
#23 milan_l

milan_l
 • Members
 • 7,534 posts

Posted 06 May 2011 - 11:29#24 Teuska

Teuska
 • Members
 • 6 posts

Posted 06 July 2013 - 18:20

Da li moze neko da mi posalje kontakt telefone ljudi u Rovinju (direktno da se zovu) koji izdaju smestaj po povoljnim cenama?

 

Hvala puno unapred.#25 trad

trad
 • Members
 • 5 posts

Posted 06 April 2014 - 11:46

Imaš tu velik izbor apartmana, pa malo prokopaj ...  :lala:#26 tom-m

tom-m
 • Banned
 • 301 posts

Posted 04 September 2014 - 13:09

Živio u Rovinju do nedavno, grad je lijep, po zimi je prazan i malo depresivan jer je prevelik kontrast, ljeti bude 90000 ljudi, a onda nagli rez i odjednom je Carera prazna, trg prazan, navečer nigdje nikoga...

 

8510979732_197e0cf0cd_c.jpg

 

7698237058_d52142cc5c_c.jpg

 

7426522832_80d4663fc2_c.jpg

 

7222945356_63cbcab182_c.jpg

 

8736510910_f4efbe3b1d_c.jpg

 

8263821839_0c0962945f_c.jpg

 

8479789358_7084e29ebd_c.jpg

 

8180064448_91ecb42060_c.jpg

 

8479789874_8ffc2e6a2a_c.jpg

 

stop!

 

8059762775_102b78eb94_c.jpg

 

:D