Jump to content


Photo

pravna pomoc oko fakultetskog obrazovanja


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
No replies to this topic

#1 bucket011

bucket011
  • Banned
  • 66 posts

Posted 25 February 2008 - 01:50

Poštovani,


Usled reformi i bahatog ponašanja na arhitektonskom fakultetu u Beogradu, imam velikih problema sa studijama na istom. Imam dobar prosek, polagao sam sve ispite na vreme, ali usled pauze koju sam morao da napravim, postalo je skoro nemoguće za mene da završim studije koje sam lepo započeo. Problem je što se zakon vrlo selektivno primenjuje ili se uopšte ne poštuje, pa želim da preuzmem inicijativu i da svim raspoloživim pravnim sredstvima pokušam ovo da dovedem u red. Unajmiću advokata, ali pre toga želim da podelim ovo iskustvo, i možda dobijem neki koristan savet kako nastupiti.


Jako mi je teško da shvatim zašto se na sva vrata, već godinama kuka o odlivu mozgova sa jedne strane, a sa druge strane isti ti mozgovi se ovako tretiraju ako ostaju. Tekst koji sledi je opširan, ali ne znam kako drugačije da objasnim ovu komplikovanu situaciju. Ako vidim da baš nema nikakvih odgovora, pokušaću da izvučem najbitnije teze...
Fakultet sam upisao pre ovih reformi, po tzv. "starom planu". Tokom prve godine slušao sam mnogo više-semestralnih predmeta, te na kraju te godine nisam mogao da polozim ispite iz svih predmeta koje sam pratio.

Nakon letnje pauze između svoje prve i druge godine, svega par nedelja pre početka novog semestra, prebačen sam nasilno na novi nastavni plan na jedan najobičniji kriminalan način. Više puta su ljudi argumentovali ovaj događaj na taj način, ali ni sa svom pravdom, svim pravom, i zakonom na našoj strani, dovedeni smo pred svršen čin...


Pošto se novi ЕСПБ (ECTS) sistem suštinski razlikuje od našeg robustnog 'starog' sistema, moja generacija je suočena sa mnogim problemima.

Zbog te jedne godine, i tih repova koji su ostali, ja sam prebačen na nešto što se zove "modifikovani plan", i pratim "modifikovani program". Dakle, nije ono što sam započeo, ali nije zapravo ni ovo novo.

Modifikovani plan znači da ja u svojoj trećoj i četvrtoj godini treba da jurim predmete koji su posle reforme zamišljeni da budu na sve tri godine osnovnih studija, a između ostalog, ispostavilo se da su neki predmeti izgleda bili eksperimentalni te su posle samo jedne godine ukinuti.


Odslušao sam drugu godinu po tom modifikovanom planu, ostvario uslov za upis sledeće godine na budžetu, ali nisam upisao, već sam podnosio molbu da mi se dozvoli obnavljanje druge godine jer sam hteo da pauziram, a nije mi bilo dozvoljeno zamrzavanje godine (u kom slučaju bih upisao treću i zamrzao status).Na fakultet sam se vratio kasnije nego što sam planirao, te sam propustio poslednji rok za polaganje ispita koji sam morao da ostavim da bih imao na osnovu čega da obnavljam godinu i tu je nastao problem.


Odjednom, uslov koji sam stekao školske 2006/2007 sam izgubio, iako se ništa sa mojim ispitima nije promenilo. Ovo se naime desilo zato što su školske 2006/2007 važile tzv. "PRELAZNE ODREDBE" koje su za nas koji smo prebačeni značile da možemo da upisujemo narednu godinu i da zadržimo pravo na budžet iako ne upisujemo svih 60 kredita, odnosno celu godinu.

Ono što ja nažalost nisam znao je, da su te prelazne odredbe definisane da važe dve godine nakon što stupi na snagu zakon o obrazovanju. Čitao sam taj zakon, čitao sam i statut, ali eto izgleda da je jednom 19o godišnjaku bez ikakvog pravnog iskustva to uspelo da promakne. Ja sam pojam "dve godine" tumačio kao da imam dva puta pravo da upisujem godinu po određenim uslovima. A zapravo, ispostavilo se da je prva godina iz termina "dve godine" važila čim sam bio prebačen na novi sistem TJ. ODNOSILA SE NA UPIS KOJI SE DESIO PAR NEDELJA NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONA (ŠKOSLKA 2005/2006), ISTEKLA JE PRE NEGO ŠTO SE DESIO UPIS 2006/2007 TE JE DRUGA GODINA STUPILA NA SNAGU TOKOM UPISA, IAKO JE TO PRAKTIČNO BIO PRVI PUT KADA SU TE PRELAZNE GENERACIJE UPISIVALE NAREDNU GODINU I SAMIM TIM, POJAM "DVE GODINE" JE ISTEKAO NEDELJU DANA (AKO I TOLIKO) PRE TERMINA ZA UPIS 2007/2008 GODINE - ŠTO JE PRAKTIČNO DRUGI PUT KAD PRELAZNE GENERACIJE UPISUJU NAREDNU GODINU.


Dalje, novi zakon, i statut fakulteta su veome nedefinisani kada je u pitanju upisivanje na budžet. Jedini uslov za upis na budžet je upisivanje svih 60 kredita naredne godine (što ne mora da znači ni da se polažu svi ispiti iz prethodne) a da pritom ne definiše da li neko prelazi sa samofinansirajućeg, ili sa budžeta, ili koliko je puta neku godinu obnavljao.

Po ovome, ja sam mogao još jednom da obnovim svoju godinu, da položim taj jedan ispit koji mi je ostao, i da steknem uslov za upis 60 kredita (inače sam imao uslov za upis 51 kredita) i da upišem sledeću godinu na budžetu.


Međutim, u studentskoj službi su iz neke fioke izvukli dokument koji kaže da moj "modifikovani plan" važi samo do školske 2007/2008, a da nakon toga moram da polažem razlike. Polaganje razlika podrazumeva poništavanje mojih ispita, jer izgleda da moj sopstveni fakultet nije u stanju da prizna predmete koje sam na njemu položio pre dve godine, dok bi strani fakulteti to učinili. Ovo znači da iako mi ostane jedan predmet ne položen, i ako uzmem da ga obnavljam, pored njega, dobiću još desetak predmeta koji će poništiti neke koje sam već odslušao i položio. Spisak položenih ispita koji imam overen, fakultet verovatno ne bi još jednom overio jer više ne priznaje te predmete.


Pored ovoga, "modifikovani plan" koji eto priznaju još ove godine, sadrži predmete koji se preklapaju, tako istovremeno treba da budem na dva mesta i da pratim dva predmeta. U startu sam uskraćen za predavanja koja mi formiraju ocenu, a koja pored toga i plaćam.. i to ne malo. Pride i statut i zakon definišu da se moraju odrediti podjednaki uslovi studija za sve studente.
Dakle:


  • Da li išta mogu da preduzmem povodom školarine. Za početak, mogao sam da upišem treću godinu na budžetu 2006/2007 i da zamrznem ali mi ovo nije dozvoljeno, da li retroaktivno to može da se istraži, i da se preduzme neka mera.
  • Da li išta mogu da preduzmem povodom školarine s obzirom da sam praktično ucenjen da upisujem i završavam školske 2007/2008, zbog tog proglasa koji je donet početkom 2007e godine (manje od dve godine nakon što se desila reforma) koji praktčno kaže da će mi biti poništavani predmeti i da ću dobiti još jednu godinu pored tri koje sam dao. Da toga nije bilo, ja bih još jednom obnovio, i upisao bih svoju treću godinu 2008/2009e na budžetu, a po statutu imam pravo da studiram toliko.
  • S obzirom da sam regularno upisao 3u godinu, prvi put, kako je moguće da u programu imam predmete koji se sada slušaju na drugoj i trećoj godini, i to u istim terminima, i samim tim sam uskraćen za vežbe i predavanja.