Jump to content


Photo
- - - - -

Pozitivni primeri


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
2 replies to this topic

#1 frootsman

frootsman
  • Members
  • 10 posts

Posted 14 February 2008 - 16:50

Novi Pazar: Reciklaža papira

14. februar 2008. | 14:37 | Izvor: Beta

Novi Pazar -- U Novom Pazaru je prvog meseca pilot programa sakupljanja i recikliranja papira prikupljeno 18 tona te sekundarne sirovine.

Rukovodilac sektora "Čistoća" u novopazarskom Javnom komunalnom preduzeću (JKP) Emin Omerovića izjavio je danas na konferenciji za novinare da je početak prikupljanja i recikliranja papira u Novom Pazaru dao više nego očekivane rezultate.

On je ocenio da ovim poslom grad "ulazi u savremene tokove", čuva životnu sredinu i ostvaruje finansijske efekte.

"Za četiri radne nedelje prikupili smo 18 tona papira, za toliko smanjili količinu smeća za odvoženje na 20 kilometara udaljenu deponiju, a otpad prodali za oko 100.000 dinara", rekao je Omerović.

On je dodao da se planira da pored sadašnjih 50 u Novom Pazaru postave još 300 kontejnera za papir.

"Planiramo da u saradnji sa COOPI počnemo izdvajanje i metala", rekao je Omerović.

Tu akciju je inicirala italijanska nevladina organizacija COOPI, a učestvuju i novopazarska opština, JKP Čistoća i Turistička organizacija.

Predstavnica COOPI-ja Džudit Kajmi je, na danšnjoj konferenciji za novinare, izrazila zadovoljstvo što su svi građani, a posebno učenici i preduzeća uključeni u akciju "Da sve bude čisto".

Predstavnica opštine za zaštitu životne sredine Malića Plojović rekla je da je lokalna samouprava već odredila lokaciju za izgradnju reciklažnog centra u koji bi trebalo da se uloži oko 18 miliona evra.

"Reciklažni centar bi trebalo da uposli oko 150 radnika i bude potpuno finansijski isplativ", rekla je Plojovićeva.

#2 Rahel

Rahel
  • Members
  • 5,435 posts

Posted 11 April 2008 - 22:10

Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije saopštilo je 4.aprila da je odlučno u nameri da zaštiti Specijalni rezervat prirode “Uvac“ i da je spremno da preduzme sve neophodne, zakonom propisane mere kako bi sprečilo dalju divlju gradnju i uklonilo postojeće nelegalne objekte u tom prirodnom dobru.
U saopštenju se navodi da je ovaj specijalni rezervat prirodno dobro od izuzetnog značaja za našu zemlju, pre svega, jer je to područje na kojem živi zaštićena vrsta – beloglavi sup, koja je kao i sama priroda ovog rezervata poslednjih godina veoma ugrožena zbog nelegalno podignutih objekata na području rezervata.
Prema postojećoj regulativi, tri zakona – Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o vodama i Zakon o planiranju i izgradnji objekata, kao i Uredba o proglašenju ovog rezervata za prirodno dobro, zabranjuju gradnju na ovom području.
Dr Saša Dragin, ministar zaštite životne sredine je prilikom obilaska “Uvca” rekao da je danas postavljena rampa kako bi rendžeri mogli da zaustave dalje unošenje građevinskog materijala i divlju gradnju.
”Ovde ima veoma mnogo nelegalno sagrađenih objekata, a država ovakvim stvarima mora da stane na put, jer se ugrožavaju kako zdravlje ljudi, tako i životna sredina i stanište zaštićene vrste beloglavog supa, istakao je Dragin.
Sredinom marta 2008. godine republički inspektori zaštite životne sredine obavili su vanredni inspekcijski pregled rezervata i utvrdili da se na području zaštićenog dobra nalazi približno 200 bespravno izgrađenih objekata.
Do sada je protiv vlasnika bespravno izgrađenih objekata podneto 13 krivičnih prijava od kojih je 7 procesuirano, a počinioci su kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 120.000 dinara.
Nakon prikupljenih podataka o vlasnicima bespravno izgrađenih objekata i katastarskim parcelama na kojima se objekti nalaze, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine i staraoci rezervata „Uvac“ će, uz stručnu pomoć Zavoda za zaštitu prirode Srbije, nastaviti da podnose prijave za krivično delo uništavanje ili oštećenje zaštićenog prirodnog dobra.
Krivičnim zakonikom Republike Srbije za ovo krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju od tri meseca do pet godina, navodi se u saopštenju i dodaje da su pomenuti objekti izgrađeni u priobalju Uvačkog, Zlatarskog i Radonjinskog jezera, u užoj zoni zaštite akumulacionih jezera, što je u suprotnosti sa odredbama pomenuta tri zakona.
U saopštenju se podseća na to da je na sednici Vlade Srbije, koja je održana u Vršcu 28. decembra 2006. godine, donet Zaključak u kojem se prihvata informacija o protivpravnoj izgradnji objekata u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim područjima. Vlada je tada zadužila Ministarstvo za kapitalne investicije da u okviru svojih nadležnosti, bez odlaganja, preduzme sve zakonom predviđene mere radi sprečavanja protivpravne izgradnje objekata u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim prirodnim dobrima, uključujući i mere prinudnog uklanjanju tih objekata. U skladu sa ovim zaključkom, čuvarska služba rezervata je tokom jula i avgusta 2007. prikupila informacije vezane za protivpravnu izgradnju objekata na tom području. Svi objekti su izgrađeni u priobalju, tačnije u zoni 500 metara od vode, gde je izričito zabranjena gradnja (Zakon o vodama, članovi 43,44 i 45), a većina objekata se nalazi na samo 100 metara od vode. Na Radonjinskom jezeru protivpravno je izgrađeno približno 15 objekata, na Zlatarskom jezeru približno 150 objekata, a na Uvačkom jezeru oko 20 objekata, pri čemu je od trenutka utvrđivanja ovog stanja sagrađeno još nelegalnih objekata.
Od ukupnog broja objekata, 45 su kamp kućice, metalni kontejneri i drugi objekti pokretnog karaktera, a oko njih je u većini slučajeva izbetoniran teren. Oko 140 objekata su od čvrstog materijala – betonski temelji, cigla, blokovi, drvo, a evidentirano je i pet pokretnih splavova. Ministarstvo zaštite životne sredine dostavilo je prošle godine Ministarstvu za infrastrukturu spisak bespravno podignutih objekata u zaštićenim područjima i tada je postignut dogovor o tome da akcija uklanjanja bespravno izgrađenih objekata krene prvo u „Uvcu“. Staralac zaštićenog područja rezervata “Uvac” dostavio je načelniku Republičke građevinske inspekcije Ministarstva za infrastrukturu sve zapisnike o ilegalno podignutim objektima, ali do danas ta inspekcija nije uručila odgovarajuća rešenja vlasnicima evidentiranih objekata.Specijalni rezervat prirode "Uvac", koji je proglašen za prirodno dobro Uredbom Vlade Srbije 24. marta 2006. godine, prostire se na teritorijama opština Nova Varoš i Sjenica u jugozapadnoj Srbiji i pokriva površinu od 7.543 hektara.
Kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, "Uvac" je stavljen pod zaštitu pre svega da bi se očuvao i razmnožio beloglavi sup (zaštićena životinjska vrsta u izumiranju), kao i da bi se očuvala staništa i poboljšalo stanje drugih značajnih vrsta ptica, lovne divljači i ostalog životinjskog sveta.Ovaj rezervat stavljen je pod zaštitu i da bi se obezbedili uslovi za ponovno naseljavanje vrsta biljaka i životinja koje su nestale s tog područja, da bi se sačuvala i povećala raznovrsnost riba i optimalnim ulovom i korišćenjem sačuvala i povećala njihova brojnost, kao i da bi se sačuvali raznovrsnost flore, šumskih i ostalih biljnih zajednica i kako bi se sačuvala reljefna i vodena obeležja i speleološke i druge vrednosti geonasleđa.
Takođe, ovakvom zaštitom obezbeđuje se očuvanje i poboljšanje prirodnih činioca životne sredine, prvenstveno kvalitet voda i zemljišta, navodi se u saopštenju i dodaje da se očuvanjem lepota i raznovrsnosti predela stvaraju uslovi za održivo korišćenje i plansko uređenje zaštićenog područja u interesu nauke, obrazovanja, kulture, rekreacije i ekoturizma. K.S.


Izvor - Ekoloski bilten

#3 Rahel

Rahel
  • Members
  • 5,435 posts

Posted 16 April 2008 - 21:17

Otvoren regionalni centar za tretman medicinskog otpada u Kruševcu

Otvoren regionalni centar za tretman medicinskog otpada u Kruševcu KRUŠEVAC, 25. mart 2008 - Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Tomica Milosavljević prisustvovao je danas u Kruševcu otvaranju prvog regionalnog centra za tretman medicinskog otpada u okviru Zdravstvenog centra u tom gradu.
Milosavljević je tom prilikom rekao da ovaj regionalni centar ima 25 specijalizovanih vozila za transport otpada, i podsetio na to da je formiranje ovakvih centara počelo u junu 2007. godine, a da bi trebalo da bude okončano do juna 2009. godine.

Zbrinjavanje medicinskog otpada prepoznato je kao problem i imamo jasan plan njegovog rešavanja, rekao je on i dodao da je taj projekat vredan sedam miliona evra i da predstavlja značajnu podršku Evropske unije građanima Srbije.

Jedan bolesnički krevet, kako je objasnio, dnevno stvori približno 600 grama medicinskog otpada, koji se preradom pretvara u upola manju količinu komunalnog otpada, bez ikakvog rizika za okolinu i ljude koji njime rukuju.

Direktor Zdravstvenog centra Kruševac Vojkan Kulić rekao je da će posle otvaranja centra, u koji je investirano 150.000 evra, medicinski otpad kao jedan od najvećih zagađivača gradske deponije biti bezbedniji i čistiji od običnog komunalnog otpada.

U Kruševcu će se zbrinjavati medicinski otpad domova zdravlja iz opština Rasinskog okruga, a sve privatne zdravstvene ustanove imaju zakonsku obavezu da zbrinu otpad samostalno, ili u sličnom regionalnom centru pri Zavodu za javno zdravlje.

Izvor: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije