Jump to content


Photo

Karte, društvene igre


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
108 replies to this topic

#76 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 04 August 2009 - 11:01

M i c a
(M l i n)


„Mica“,ili „Mlin“,kako se već zove u većini zemalja,je najpopularnija Evropska igra, a nastala je još u Srednjem Veku.
Za igru se koristi Tabla kao na slici i po 9 belih i crnih figurica.

Posted Image

Na nekim kompletima za ovu igru,preseci su označeni brojevima,kako bi se tok partije mogao i zapisivati.Na svaki od njih,može doći figura,ali ne i više njih istovremeno na istoj.
Cilj je,postaviti 3 svoje figure na susedne tačke povezane linijom i tako formirana „Trojka“ se naziva „Mica“ (Mlin).Igrač koji formira Micu,uklanja jednu protivničku figuru i to, po sopstvenom izboru.To jedino ne sme biti ni jedna,koja se nalazi u sastavu,eventualno ranije formirane protivničke „Mice“.
U daljem toku igre,formirana „Mica“ se može rasformirati,jedino pomeranjem jedne, od 3 njene figure.U nekom sledećem potezu,isti igrač je može ponovo formirati,vraćanjem iste na staro mesto.Pri tome,ponovo osvaja jednu protivničku figuru.U slučaju,da su sve protivničke figure u sastavu „Mica“,uklanja se bilo koja od njih.
Pobednik je igrač,koji osvoji 7 protivničkih figura,odnosno,ostavi protivnika sa samo dve.On u tom slučaju,više ni teorijski ne može formirati „Micu“,pa je dalja igra bezpredmetna i obustavlja se.
Na slici br.2,dati su primeri,na koje sve načine se može formirati „Mica“.Bele figure u situaciji na slici,formirale su tzv, „Micu Trakalicu“.Pomeranjem srednje figure u pravcu strelice, formira se nova „Mica“,pa sledi ponovno uzimanje.Vraćanjem istog poteza,odmah se ponovo formira,ona predhodno rasturena itd.Na taj način,u svakom potezu,uzima se po jedna protivnička figura,bez mogućnosti odbrane.Sa ovim se partija praktično završava.
Da bi se ipak pružila prilika trenutno slabijem igraču,uvodi se jedno dodatno pravilo. Naime,igrač koji ostane sa samo 3 figure,ima pravo sa njima skakati,na bilo koju slobodnu tačku Table.Sa ovim pravilom,igra znatno dobija na težini i neizvesnosti.
Praktično,tok igre se sastoji iz 3 faze,pa da se još jednom podsetimo.

Posted Image

I faza: Na samom početku igre,Tabla je prazna.Prvo crni, a zatim naizmenično, igrači postavljaju po jednu figuru na slobodnu presečnu tačku.U ovoj fazi igre,postavljaju se uvek nove, a one na Tabli se još uvek ne smeju pomerati.Ako igrač u ovoj fazi formira „Micu“,odmah uklanja jednu protivničku figuru sa Table.Pošto se posle 9 poteza sve figure uvedu u igru,prelazi se na sledeću fazu.
II faza: Igrači naizmenično pomeraju,po jednu svoju figuru,duž linija,do susedne tačke.Moguća kretanja su predstavljena na slici br.3.U ovoj fazi,može se pomeriti jedna figura iz formirane „Mice“,a u sledećem potezu vratiti,formirati ponovo i snova ukloniti protivničku figuru.Za rasturanje formirane „Mice“,koristi se termin „Otvaranje“,a za ponovno njeno formiranje, „Zatvaranje“.
Čim igrač ostane na 3 figure,samo on ulazi u III fazu igre.
III faza: Igrač koji ostane sa 3 figure,ima pravo da bilo koju od njih,prebaci na bilo koje slobodno polje.To je ilustrovano na slici br.4.Ako u međuvremenu i protivnik ostane sa 3 figure,i on tog trenutka ulazi u III fazu igre.Znači,i njegove figure,sada mogu skakati, od polje,do polja,bez obzira na linije spajanja.
Partija se u drugoj fazi igre može i završiti „Blokiranjem“.Ako bilo ko,na svom potezu nema šta da odigra,gubi partiju.

#77 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 04 August 2009 - 11:20

Veliki MlinOvo je varijanta „Mice“,sa dvostruko većim brojem secišta (mesta za igru).Tabla je kvadratnog oblika,6x6.Znači,po 6 horizontalnih i vertikalnih linija,formiraju 36 secišta,na koja se može igrati.

Posted Image


Igrači,kao i u predhodnoj varijanti,imaju po 9 figura,koje naizmenično spuštaju na slobodne tačke.Bilo gde da se 3 istobojne figure nađu u neprekidnom nizu,priznaju se kao „Mica“,pa sledi uklanjanje jedne protivničke figure.
Posle prvih 9 poteza,sve figure su uvedene u igru,pa ih igrači počinju pomerati,za po jedno polje.Gubi igrač,koji ostane sa samo 2 figure.MLIN ZA 3 IGRAČAOvo je posebno zanimljiva varijanta igre,gde učešće uzimaju 3 igrača,a svako od njih ima po 9 figura,svoje boje.Znači,prisutne su 3 različite boje figura.
Pri svakom formiranju „Mice“,igrač uzima po jednu figuru obojici protivnika.
Kretanje,a takođe i nizovi,ne važe po dijagonali.D a r aDara nam dolazi sa Severa Afrike.U Nigeriji se smatra „nacionalnom igrom broj 1“. Za nju se koristi Tabla 5x6,sa 30 rupica na sebi (umesto „secišta“).

Posted Image

Igrači imaju po 12 „kamenčića“,koji se međusobno moraju razlikovati.
I faza igre: Na početku igre,Tabla je prazna.Igrači naizmenično postavljaju po jedan svoj Kamenčić u slobodno udubljenje.Kada se postave sva 24 Kamenčića koja učestvuju u igri, prelazi se na II fazu.
II faza igre: Igrači naizmenično pomeraju po jedan svoj Kamenčić do susednog polja (može i dijagonalnog),koje mora biti slobodno.Kada se formira neprekidan Niz od 3 Kamenčića jednog igrača,jedan protivnički se uklanja sa Table.
Niz po dijagonali se ne priznaje,iako su dijagonalna pomeranja dozvoljena.
Takođe,ne važi ni Niz,formiran u I-oj fazi igre.
Igrač koji ostane sa samo 2 Kamena,izgubio je partiju.M i c a 1 2„Mica 12“ je varijanta,u kojoj se koriste,po 12 figurica sa obe strane.
Tabla se bitno razlikuje,od klasičnog oblika Mice,a pravila su potpuno ista.

Posted Image


Heksagonalna MicaU ovoj Mici,svako ima po 13 figurica.Sva ostala pravila su nepromenjena,a „3 u Nizu“ važi samo za tačke,koje su međusobno spojene linijama.

Posted Image#78 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 04 August 2009 - 20:04

IGRE KRETANJA
Igre Kretanja čine grupu Pozicionih Igara,u kojima igrači imaju zadatak,da svoje figure prebace,iz jednog položaja u drugi.Pri tome,one se međusobno ne ugrožavaju.
Pobednik je igrač,čije se figure kreću brže i idu najkraćim putem,do zauzimanja nove pozicije.
Uglavnom,ove igre su nešto prostije,ali konačan ishod partije,ipak na kraju uglavnom zavisi od umešnosti igrača.Petopoljni KonoVeć je rečeno,da postoji čitav niz Korejskih igara,koje nose ,jedan isti naziv, „Kono“. Ovo je jedna,od najprostijih Kono-igara.Za nju se koristi tabla u obliku kvadrata 4x4,ali pošto se igra po „secištima“ linija,polje za igru je dimenzija, 5x5.

Posted Image

Figure se na početku partije postavljaju u položaj na slici.Primećujete,da svako ima po 7 figura.One se pomeraju,za po jedno polje dijagonalno.Pri tome,mogu se kretati i u nazad,ali se nikako ne smeju vraćati na početna polja.
Cilj obojice suparnika je,da svoje figure što pre dovede na početne položaje protivnika. Kada jedna figura dođe do krajnjeg reda na Tabli,više se ne može pomerati.Ako igrač na svom potezu nema šta da igra,on je izgubio partiju.Ipak,mnogo češći završetak je,dovođenje svih pločica do suprotnog kraja.

#79 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 04 August 2009 - 20:13

H a l m aIako je reč „Halma“ Grčkog porekla,igra je nastala u Engleskoj.
Za Halmu se koristi Tabla, kao na slici i četiri raznobojne garniture figura.
Dva kompleta sadrže po 19 figurica i one se koriste,ako je u igri 2 igrača.Kompleti druge dve boje,sadrže samo po 13 figurica,a oni pripadaju trećem i četvrtom igraču,ako se igra u troje,ili četvoro.U tom slučaju,i iz prva dva kompleta se izbacuje po 6 figurica,tako da svi igraju sa po 13.

Posted Image

Tabla se sastoji od 256 polja.U dva dijagonalno suprotna ugla,po 19 je uokvireno i ona su početna,ako se igra u dvoje.Takođe,u sva četiri ugla su posebno označena,po 13 polja,koja predsatvljaju startna,ako se igra u troje,ili četvoro.
Ako se igra u četvoro,po dva igrača su partneri,a za razliku od većine igara,oni ne moraju sedeti,jedan preko puta drugog,već im mogu pripadati i susedni uglovi.
Igrači naizmenično vuku po jedan potez.Cilj je,sve svoje figure prebaciti u suprotni ugao Table.Pobednik je onaj,kome to prvom pođe za rukom.
Tokom čitave partije,sve figure ostaju na Tabli.
Postoje dve vrste poteza:
1) Figura se pomera za jedno polje,u bilo kom pravcu.Naravno,uslov je,da ono bude prazno.Pomeranje se može vršiti: napred ,nazad,dijagonalno,bočno.
2) Ako se na susednom polju nađe,bilo koja figura (svoja,ili protivnička),a iza nje slobodno polje,može se izvesti skok i doskok na slobodno polje iza.Ako položaj figura to dozvoljava,jedna figura može u istom potezu izvesti i po nekoliko skokova,kao što se vidi u primeru na slici.
Kombinacije povlačenja i preskakanja u istom potezu,nisu dozvoljena.
Pobednik je igrač,koji prvi dovede sve svoje figure,u dijagonalno suprotan ugao.Ako u igri učestvuju 2 igrača,dobro je da za svoje početne položaje izaberu dijagonalno suprotne uglove,ali se mogu dogovoriti i drugačije.

#80 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 04 August 2009 - 20:17

U g l o v i„Uglovi“ su jako popularni,a tretiraju se kao podvrsta Dame.Preciznije, „damski“ teoretičari vode brigu, o usavršavanju i napretku ove igre.Ipak,u pitanju nije ništa drugo, nego vrsta „Halme“,prilagođene igri na šahovskoj Tabli.
Pored šahovske Table,za igru je potrebno po 10 belih i crnih figurica.

Posted Image

Prvi igra „Beli“.
U jednom potezu se figura pomera za jedno polje,u bilo kom pravcu.Takođe, ona može i preskočiti svoju,ili protivničku figuru (ako se nalazi na polju do nje),ali samo jednu.U jednom potezu je moguće izvesti nekoliko uzastopnih skokova,ali se u svakom od njih,preskače samo po jedna figura.
Pri izvođenju više skokova u jednom potezu,njihovi pravci se mogu i menjati,a jedini uslov ostaje,da iza svake preskočene figure,postoji po jedno prazno polje.
Figure se ne mogu kretati,niti skakati u dijagonalnim pravcima.
Igrač,koji prvi prevede svoje figure do dijagonalno suprotnog ugla Table,postaje pobednik.Ako to izvede „Beli“,a već u sledećem potezu,to može ispuniti i „Crni“,partija se smatra nerešenom.

#81 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 04 August 2009 - 20:20

Dijagonalni UgloviOvo je varijanta predhodne igre,sa jednom jedinom razlikom.Figure se ovde mogu kretati i dijagonalno.

Posted Image

Na početku partije,svako ima po 9 figura,a one zauzimaju položaj,kao što je prikazano na slici.

#82 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 04 August 2009 - 20:24

Ruska HalmaOva igra se u Rusiji prosto naziva Halma,a izvodi se na šahovskoj tabli,sa po 12 figura kod oba igrača.Njihov početni položaj je dat na slici.

Posted Image

Pravila su istovetna Halmi,a figure se ne mogu kretati i skakati dijagonalno,već samo ortogonalno,u sva četiri pravca.

#83 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 04 August 2009 - 20:28

Mini – UgloviMini-Uglovi su varijanta predhodne Ruske Halme,koja se izvodi na polovini šahovske table,a svako od igrača ima samo po 4 fiugre.

Posted Image

Takođe su zabranjena dijagonalna kretanja.
Igra je,kao i prethodna,prvenstveno namenjena za 2 igrača.

#84 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 04 August 2009 - 20:31

Šestokraka HalmaTabla za ovu igru je u obliku „šestokrake“ Zvezde.Početni položa figura jednog igrača je na jednom „Kraku“.

Posted Image

Ako u igri učestvuju dvojica,svako ima po 15 figurica,a njihov raspored je prikazan na donjem Kraku.
U slučaju,da ih je više od dvoje,svako ima po 10 figura (levi Krak na slici) i svako zauzima po jedan Krak.
Kako komplet za igru sadrži 6 grupa figura,različitih boja,učešće mogu uzeti 2,do 6 igrača.Često se primenjuje pravilo,da ako ih je samo dvoje,svako od njih vodi po 2 kompleta figura,pa igra teče,kao da se odvija u parove.Zadatak svake grupe figura je,da što pre stignu do naspramnog Kraka Zvezde.

#85 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 12:53

SPECIJALNE IGRE
U ovo poglavlje su svrstane jako stare igre,ali koje se veoma razlikuju od svih,do sada opisanih.Nazivaju se „Igre Tipa Manhala“,a postojbina im je Afrika.Zahvaljujući mnogobrojnim Afričkim plemenima,koja i danas žive,na gotovo ne promenjenom stepenu civilizacije,uz plesove,maske,tradiciju,hranu,nakit,zadržane su i Manhala-igre i to,u potpuno originalnom izdanju.Robovi iz Afrike su svoju tradiciju poneli u Ameriku,odakle se ona širi,sa manje,ili više uspeha,po celom Svetu.
Pre samo nekoliko decenija,njihova popularnost u ostalom Svetu je bila,skoro na simboličnom nivou.Uglavnom se svodila na malobrojne Turiste,koji su sa svojih proputovanja kroz Afriku,poneli garniture Manhala-igara,kao suvenire.Njihova renesansa se dogodila,sa naglim razvojem kompjuterske tehnike,gde se ispostavilo,da su one skoro idealne,a u prvi plan je izbio njihov kombinatorni i misaoni karakter.Danas su veoma cenjene i visoko rangirane,a po broju mogućih kombinacija,mnogi ih upoređuju sa Šahom.
Ipak,za Manhala-igre se može reći da su među najprostijim društvenim igrama na Svetu, a svode se,na čistu matematičku kombinatoriku,što će te najbolje videti na njihovim primerima.M a n k a l aU iskopinama iz 1400-e godine Pre Nove Ere,na području Seveerne Afrike su pronađene mnogobrojne ploče sa udubljenjima,koje su korišćene za igru „Mankala“(Manhala). Broj udubljenja na njima je rezličit,a kreće se od 10,do 28.Savremeni oblik Mankale,pominje se u Egipatskim zapisima iz XVII-og Veka.Tamo se ona igrala po Kafeima,gde je po tradiciji, gubitnik najčeđće plaćao kafu za sve prisutne,a na taj oblik hazarda se čak gledalo sa određenim simpatijama.
Izgled Table za Mankalu:

Posted Image

Kao što se vidi na slici,Mankala-Tabla sadrži na sebi 12 udubljenja,koja su raspoređena,u dva reda,po 6.Za igru se još koriste 72 zrnaca,ili kamenčića,koja se međusobno ne moraju razlikovati.
Polja (udubljenja),koja su na slici označena velikim slovima,pripadaju jednom igraču,a sa malim,protivniku.
POČETAK IGRE : Bilo koji igrač,uzima sve Kamenčiće i raspoređuje ih bez brojanja,u dva-tri udubljenja na sredini svoje strane,kao i protivnička,koja se nalaze naspram njih (npr,C,D,c,d).Broj kamnčića bi trebao da bude,približno jednak.
Igrač se može odlučiti i za drugačiji početak igre,što isključivo odlučuje on sam i to,tek kada uzme Kamenčiće u ruku.On ih može,približno po pola spustiti u udubljenja „A“ i „a“,dok su ostala u tom slučaju, prazna.
Broj figura sa jedne i druge strane, ne odlučuje o konačnom ishodu igre.Ipak,ako protivnik nije zadovoljan podelom,pre prvog poteza,ima pravo okrenuti Tablu za 180 stepeni. U tom slučaju,on uzima suparnička polja,a svoja prepušta njemu.
TOK IGRE : Prvi igra „Nedelitelj“.Međutim,ako je okrenuo Tablu za 180 stepeni, gubi pravo prvog „Hoda“.
Igrač,koji je na potezu,uzima sve Kamnčiće iz jednog svog udubljenja.U suprotnom smeru kretanja skazaljke na satu,on ih „Seje“,odnosno,jedan po jedan spušta po redu,u svako udubljenje.Kada dođe do kraja svog reda,na isti način to produžava činiti i u protivničkom,a ako ih preostane,ponovo prelazi u svoj.Kamenčići se „seju“ do poslednjeg,a ni jedno udubljenje se ne preskače.Ishod poteza zavisi od mesta,na koje padne poslednji Kamen.
Postoje tri različite mogućnosti:
-Poslednji kamen pada u prazno udubljenje , potez prelazi protivniku.
-Kamen pada u udubljenje,gde se već nalaze 2,4,5,ili više njih.Isti igrač nastavlja potez tako,što uzima ceo sadržaj tog udubljenja i produžava sa „sejanjem“.
-Kamen pada u udubljenje,gde ih se već nalaze 1,ili 3. Sa novoprispelim,sada ih je ukupno 2,ili 4.Igrač ih uzima,a sa njima i sadržaj protivničkog udubljenja,koje se nalazi preko puta i sve ih zadržava kao svoj „Plen“.On zatim broji kamenčiće u predhodnom udubljenju,a ako se ispostavi,da ih je 2,ili 4,uzima i njih,kao i one na protiv.Dalje se ponovo posmatra predhodno polje itd.Kada se u posmatranom polju nalazi neki drugi broj figura,sa uzimanjem „Plena“ je završeno.
Isti igrač,preuzima sadržaj bilo kog svog udubljenja i nastavlja sa „sejanjem“.Ako se i ovaj postupak završi uzimanjem „Plena“,igrač nastavlja potez i preuzima sadržaj,ali sada obavezno iz sledeć rupe po redu(više ne po sopstvenom izboru).
KRAJ PARTIJE : Ako se na strani jednog igrača, nađe više od jednog Kamena,a na protivničkoj ni jedan,on mora pre svog poteza,prebaciti jedan Kamen u prvo udubljenje na protivničkoj strani.
Ako na Tabli preostanu ukupno 2 Kamena,čim se oba nađu na strani jednog igrača, on ih uzima kako svoj „Plen“.
U slučaju da na Tabli ostane samo jedan Kamen,on odmah prelazi u „Plen“.
Partija je završena,kada Tabla ostane prazna.
Takmičari broje zaplenjene figure,a razliku,kao svoje bodove upisuje onaj,ko ih ima više.Sledi nova partija.
Konačan pobednik je igrač,koji prvi sakupi 60,ili više bodova.

#86 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 13:08

PalanguliPalanguli je Mankalska igra iz Azije.Vrlo je popularna u južnim delovima Indije i na ostrvu Cejlon,a uglavnom je igraju pripadnice lepšeg pola,mada je prisutna i u muškim krugovima.
Na ploči se nalaze 14 udubljenja,u 2 reda,po 7.Na početku partije,u svako od njih se ubacuju po 6 Kamenčića.Pored toga,svako sa svoje desne strane ima posudu za Rezervu,u koju odlaže svoj „Plen“.Saglasno području odakle igra dolazi,tabla se najčešće izrađuje od „slonovače“.

Posted Image

Igrač koji je na potezu,uzima Kamenčiće iz bilo kog svog udubljenja.Zatim ih „seje“, odnosno,u svako udubljenje redom spušta po jedan,u suprotnom smeru kretanja skazaljke na časovniku.Pri tome,ako stigne do kraja svoje strane,nastavlja sa sejanjem po protivničkim poljima.Kada ih sve rasporedi,uzima sadržaj iz prvog sledećeg udubljenja i u istom smeru, produžava potez sa njima.
Ako se „sejanje“ završi tako,što je sledeće udubljenje prazno,on uzima sadržaj prvog iza njega i prebacuje ga u svoju Rezervu.Dalje produžava potez,iz prvog sledećeg udubljenja.
Tek kada Kamen padne na polje,iza koga su dva susedna prazna,potez se završava,pa igra protivnik.On započinje potez,iz bilo kog svog udubljenja.
POPUNJAVANJE IZ REZERVE : Prvi potez je završen,kada obojica igrača završe svoj prvi Hod.Tada oni svoja polja na Tabli popunjavaju iz Rezerve,odnosno,zaplenjenim Kamenčićima.Svako udubljenje, mora ponovo imati po 6 figurica.U slučaju,da se neko ne može kompletirati,ono se i ne dopunjuje.Npr,ako polje sadrži 3 Kamenčića,a u Rezervi ih ima još samo 2,ono ostaje na prvobitna 3.Lako je primetiti,da igrač koji u prvom potezu osvoji više Kamenčića,popunjava sva svoja polja i još mu neki preostaju u Rezervi.
Sa protivnikom to već nije slučaj.On nastoji popuniti što više svojih udubljenja,ali sve neće uspeti sigurno.Ako pri tome neko ostane potpuno prazno,u bukvalnom prevodu se naziva „Mesto za Đubre“.Preko njega se polaže prutić i ono više ne učestvuje u igri.Npr,ako igrač ima 3 potpuno prazna polja,a samo 17 kamnečića u Rezervi.Prva dva se kompletiraju,ali pošto bi ih u trećem bilo samo 5,ono se i ne popunjava i postaje tzv, „Mesto za Đubre“.
Posle obavljenog popunjavanja,sledi drugi potez.Prvi igra onaj,koji je u predhodnom potezu bio drugi.Na taj način,igrači se smenjuju,iz poteza,u potez.
Kada igraču ostane samo jedno aktivno prazno polje,a u Rezervi manje od 6 Kamenčića,on ga ne može popuniti.Pošto na svojoj polovini više nema ni jedan Kamnčić,izgubio je partiju. U slučaju da igraju dva iskusna igrača,partija može trajati satima.

#87 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 13:16

W a r iWari je originalna Afrička igra,nastala u tamošnjim urođeničkim plemenima,a kako datira iz perioda Pre Nove Ere,sigurno je najstarija igra na Svetu,koja se još uvek aktivno igra. Poznata je u celom Svetu,ali je ipak najpopularnija u svojoj postojbini.
U igri učestvuju 2 igrača.
U svojoj originalnoj verziji,izvodi se na zemlji i to tako,što svako ispred sebe kopa po 6 rupa.Igrači zatim,svako sa svoje desne strane igrališta,pravi po jedno veće udubljenje,u koja odlažu svoje „Zarobljenike“.Naravno,ako se igra na stolu,postoji specijalizovana Ploča sa 12 udubljenja i sa po jednom većom rupom,sa svake bočne strane.Pored ovoga,neophodna su još i 48 istovetnih Kamenčića,ili Zrnaca.Na početku igre,ona se raspoređuju,u svako polje po 4.

Posted Image

TOK IGRE : Igrač,čija su polja od 1,do 6,igra prvi.On uzima sadržaj bilo kog svog udubljenja i „seje“ ga (redom,u svaku rupu ostavlja po jedan Kmenčić) u pravcu strelice.Nije bitno,da li su njegova,ili protivnička polja,već ih mora rasejavati po redu,bez preskoka.
Npr,ako igrač uzme figure sa polja br.5,po jednu ostavlja na polja:6,7,8 i 9.
Dalje igra protivnik.On takođe uzima sa bilo kog polja sve figure i „seje“ ih redom,u pravcu strelice.
Igrači igraju naizmenično,a broj Kamenčića na poljima stalno varira.
ZAROBLJAVANJE : Ako igrač završi potez na jednom od protivničkih polja,a sa poslednjom spuštenom figurom formira broj 2,ili 3,uzima ih i prebacuje u svoje polje za „Zarobljenike“.
Zarobljenici se mogu uzimati,samo sa protivničkih polja i to,ako poslednja spuštena figura formira „Dvojku“,ili „Trojku“.
Primer:

Posted Image

U primeru na slici,igrač preuzima Kamenčiće sa polja br.3 i redom ih spušta na: 4,5,6,7 i 8.Pošto je polje br.8 protivničko,a u njemu se sada nalaze 2 Kamenčića,oba ih uzima kao Plen.U Polju br.7 (predhodnom),sada ima 4 Kamenčića.Da su se tu,kojim slučajem našla 2,ili 3,igrač bi posle uzimanja sa polja 8,imao pravo da uzme i njih.
Drugim rečima,kada se Zarobljenici osvoje sa jednog protivničkog polja,redom u nazad se mogu uzimati sa ostalih polja,ako je i na njima zbir 2,ili 3.Naravno,to važi samo za polja na protivničkom redu.
KRAJ PARTIJE : Pobednik je igrač,koji zarobi i poslednju figuru sa protivničkih polja.
Partija se može završiti,jedino zarobljavanjem poslednje protivničke figure.
U slučaju,da jedan igrač ima samo 3 figure na polju br.6,on ih uzima i „seje“ na 7,8 i 9. Partija još nije završena,a dalje igra protivnik.On sada ima obavezu,da bar jednu figuru prebaci na polje prvog pomenutog igrača.Ako to teorijski ne može da učini,igrač koji je ostao bez figura na svojim poljima,ipak je izgubio partiju.
BODOVANJE : Pobedniku se upisuje onoliko bodova,koliko ima „Zarobljenika“ u trenutku završetka partije.Pri tome,često se događa,da pobednik ima mnogo manje „zarobljenika“ od poraženog,ali se ipak samo njemu upisuju bodovi.Poraženom se ne piše ništa.
Igra se dogovoreni broj partija,a konačni pobednik je igrač,koji sakupi ukupno više bodova.

#88 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 13:29

K a l a hOvo je slična igra Wariju.Može se koristiti ista Tabla,ali su neophodna 72 Kamenčića. Na početku partije,u svako udubljenje se postavljaju po 6.
Igrač kao i u Wariju,uzima Kamnčiće sa jednog svog polja,ali ih „seje“ tako,da prolazi i preko polja za „Zarobljenike“,pa i u njega ostavlja po jedan Kamenčić.
Tokom „sejanja“,preskače sa samo polje protivničkih „Zarobljenika“.

Posted Image

Znači,ako igrač preuzme Kamnčiće sa polja br.4,odigrava po jedan redom: 5,6,Zarobljenici,7,8 i 9. Na polju „Zarobljenici“,figure ostaju do kraja igre i odatle se nikada ne mogu uzeti.
Cilj igre je,da se sakupi više od polovine Kamenčića na polju sopstvenih Zarobljenika. Igrač,kome to pođe za rukom,postaje pobednik partije.
Čim jedan igrač sakupi u polju „Zarobljenika“ 37 Kamenčića,upisuje mu se razlika između njih i „zarobljenika“,koje u tom trenutku poseduje protivnik.Posle toga,sledi nova partija.
Posle dogovorenog broja igara,konačni pobednik je igrač,koji sakupi veći broj bodova.

#89 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 13:47

SERIJSKE IGREU grupu Serijskih Igara spadaju savremen igre,koje pretstavljaju kombinaciju većeg broja tradicionalnih igara,ali i još neke dodatne komponente,što ih čini vrlo originalnim. Njihovi autori su uglavnom saradnici moćnih Izdavačkih i Trgovačkih Kompanija,pa su uz pomoć reklama i krupnih marketinških poteza,neke od njih možda već dospele i u vaš dom.Kompleti su najčešće jako prigodni pokloni,kako za decu,tako i za odrasle.Njih je svakim danom sve više,pa je skoro nemoguće kontrolisati baš sve novosti sa tržišta.Ipak,samo neke od njih opstaju duže vreme,a one,za koje smo se odlučili i mi,praktično su postale deo savremene civilizacije.
Naziv im dolazi otuda,što se proizvode serijski i prodaju po trgovinama.U pitanju su autorske igre,uglavnom mlađeg datuma i bez duge tradicije,ali su se svojim,najčešće jako živopisni sadržajem,nametnule i postale Hit.Pošto se stalno pojavljuju nove i nove,jedne smenjuju druge,ali se pojedine zadržavaju i duži niz godina.Po pravilu,posle početne euforije,popularnost im postaje ograničena.
U poslednje vreme,kao tema igara se koristi kompletna radnja pojedinih filmskih ostvarenja,kao i Hit-romana.Tako su u ovom trenutku među najpopularnijima: „Hari Poter“, „Gospodar Prstenova“,„Gladijator“,„Feud“,„Trke kroz Evropu“ i mnoge druge. Međutim, samo za neke od njih,saznaće i pokoljenja,koja će doći za desetak,ili dvadesetak godina,a mnoge će otići u zaborav.
Naši primeri su igre,za koje se može reći da su postale „Klasika“,pa im se kompleti mogu kupiti i dan danas,iako su nešto starijeg datuma.M o n o p o lSredinom 70-ih godina XX-og Veka,za Monopolom je kod nas bila prava „jagma“.Tih godina,on je u mnogim zemljama Sveta proglašavan za najveći Hit,dok se kod nas,originalan komplet nije mogao nabaviti.Najčešće su nam garniture za „Monopol“,nekim tajnim kanalima stizale iz Nemačke,Švajcarske,Italije,a imale su i poprilično visoku cenu.Poslednjih godina nije takav slučaj.Komplet za Monopol se može nabaviti na svakom koraku,a što je još važnije, proizvođači su domaći,a jezik Srpski.Uz komplet ide i detaljno uputstvo za igru,ali je ovde ipak dat kratak opis.
Svako ima samo po jednu figuru,a sve su različitih boja.
Igračima se deli improvizovan „Novac“ iz Kompleta,svakome podjednako (npr, po 80.000 dinara).Ostatak se polaže u „Banku“.Pored figura i „novca“,komplet obavezno mora sadržati i jednu Igraću Kockicu,sa kojom se izvode potezi.
Na početku partije,sve figure se nalaze na polju „Napred“.
Svako polje je označeno svojim Nazivom i Cenom,koliko košta.Takođe,svako ima i svoju boju i to,po 2,ili 3 istu.Ako igrač uspe da kompletira (pokupuje) sva polja iste boje,smatra se da nad njima ima „Monopol“ i sa njih izvlači znatno veću dobit.Za svako obojeno polje,u kompletu postoje „Kartice“,koje figurativno predstavljaju „Vlasnočke Listove“,a izgled im je prikazan na slici.Na njima se nalazi „Cena“,ali i „Hipotekarna Cena“,koju plaća „Banka“,u slučaju da je igrač prinuđen da ga proda,a ona je znatno niža od prave.
Kada igrač kompletira sva polja iste boje,na njima može „graditi“ Kuće i Hotele.Ti objekti se takođe preuzimaju od Banke.Oni se i plaćaju Banci po ceni,koja se takođe nalazi upisana u „Vlasničkom Listu“ polja.
Kada bilo koji igrač stane na tuđe polje,plaća njegovom vlsniku „za Prolaz“.Ta stavka je veća,ako je posed u toj boji kompletiran,odnosno,ako na njemu postoje izgrađeni neki objekti. Sve ove informacije se nalaze na „Karticama Polja“.
Pored obojenih poseda,kao polja postoje i 4 „Železničke Stanice“,te po jedno,koje predstavlja „Vodovod“ i „Elektrodistribuciju“.Na njima se ne može ništa graditi,ali je prolaz znatno skuplji,ako su kompletirana.Sparuju se međusobno Vodovod i Elektro-distribucija.
Na Tabli se još nalaze i polja „Nepredviđeno“ i „Verovatnoća“.Kada igrač stane na jedno od njih,vuče karticu sa Table.Naime,na sredini su postavljena dva špila „Kartica“,koja moraju imati različit dizajn na poleđini,a svaka važi,za po jedno pomenuto polje.Na svakoj od njih piše npr: „Uzmi nagradu od 3000 dinara iz Banke“, „Plati kaznu 2000 dinara“, „Besplatan izlaz iz Zatvora“ i sl.

Posted Image

TOK IGRE : U svakom potezu,igrač najpre baca kockicu,a zatim se kreće po Tabli svojom figurom,za vrednost koju ona pokaže.
Kada stane na slobodno polje,može ga kupiti.
Ako stane na svoje polje,može od Banke kupiti i na njega postaviti Kuću,ili Hotel,uz uslov,da je cela ta boja u njegovom posedu.Ako na njemu već ima neku Kuću,može kupiti još nekoliko,odnosno,4 Kuće zameniti za Hotel i sl.
Ako stane na tuđe polje,igrač plaća kaznu,a njena visina zaavisi,da li protivnik ima kompletiranu bojuu,te da li se na polju nalaze Kuće,ili Hotel.
Pored ovih polja,postoje i ona,na kojima piše,kako dalje postupati.Ako igrač stane na polje „U Zatvor“,njegova figurica se prebacuje u „Zatvor“ i tamo ostaje 3 kruga igre..U slučaju, da već od ranije ima izvučenu karticu „Izlaz iz Zatvora“,on je predaje u njen špil i odmah u sledećem potezu produžava igru.Ako igrač figuricom stane na polje „Zatvor“,on nije u njemu,već je samo „U prolazu“.
Pri svakom prolazu kroz „Startno Polje“,igrač dobija nagradu od Banke za završen krug,u iznosu od 2000 dinara.
Kada igrač stane na tuđe polje,a visina kazne previšava sumu,koju on poseduje, primoran je Banci prodati Kuće,Hotele,a možda i neka polja,ali sada po znatno nižim cenama od kupovne.
Pobednik je igrač,koji jedini ostane sa novcem i svojim posedom.

#90 Digi-Grobar

Digi-Grobar
 • Members
 • 152 posts

Posted 05 August 2009 - 13:48

R i z i k oRiziko je 10-ak godina mlađi od „Monopola“,a po popularnosti ga je u jednom trenutku čak i prestigao.Euforija,vezano za njega,je prošla sredinom 80-ih godina,ali je „Riziko“ ipak ostao kao priznata društvena igra,poput Domina,Jamba i sl.U vreme svog nekog vrhunca, proglašavan je za „Igru Godine“,u svim zemljama Evrope,pa i kod nas.Vrlo lako se može nabaviti u trgovini.
„Riziko“ je po svom sadržaju „Ratna Igra“ i upravo simulira III Svetski Rat.
U igri mogu uzeti učešće 3,do 6 igrača.
Komplet sadrži figurice u obliku „Tenkova“,u 6 različitih boja.Takođe,tu moraju biti i po 3 bele i 3 tamne Igraće Kockice.Bele baca igrač koji napada,a tamne,onaj koji se brani.
Tabla je u stvari „Karta Sveta“,sa 6 Kontinenata.Na svakom od njih,postoje po 4,do 12 Država.Da bi zaposeo Kontinent,igrač ih mora osvojiti sve.Dok drži Kontinent u posedu,igrač dobija dodatne nagrade.
Komplet sadrži i 10-ak „Kartica“,na kojima su ispisani najrazličitiji Zadatci,npr: „Osvojiti Evropu i još jedan Kontinent po sopstvenom izboru“.
Pored ovih,još postoje 42 „Kartice“ sa ispisanim nazivima Država,kojih ukupno na Tabli ima isto toliko.Pored naziva Države,svaka na sebi ima i ucrtan po jedan simbol: tenk,avion,ili pešadinca.
Postoje još 2 „Džoker-kartice“,koje se na početku partije drže po strani.

Posted Image

POČETAK IGRE : Igrači biraju boje svojih armija.Mešaju se Karte sa Zadatcima i svako izvlači po jednu,tako da je vidi samo on.Ostatak ove vrste kartica se odlažu na stranu i više u toj partiji ne učestvuju.
Svi dobijaju „Tenkove“ odabranih boja,a njihov broj zavisi,od broja učesnika u igri.
3 igrača – po 35 Tenkova
4 igrača – po 30 Tenkova
5 igrača – po 25 Tenkova
6 igrača - po 20 tenkova
Iragi zatim redom vuku,jednu po jednu Karticu sa nazivima Država.Kako ko izvuče koju Državu,tako je zauzima sa jednom svojom figurom.Ove kartice se vuku do poslednje, odnosno,sve Države sa Mape se moraju razdeliti između učesnika.
Posle rasporeda Teritorija,igrači (u zavisnosti od svojih zadataka) postavljaju i ostale svoje Tenkove,svako na svoja zaposednuta polja.Sve figure se moraju rasporediti na Tabli,a na jednoj Državi ih se može naći neograničeno.
Kartice sa imenima Država se ponovo mešaju,a njima se sada pridodaju i 2 Džokera. Takav špil od 44 karte se postavlja na sredinu stola,licem na dole.Odatle ih igrači tokom igre ponovo vuku,ali sada sa drugačijim ciljem.
TOK IGRE : Na svakom svom potezu,igrač najpre izvrši pojačanja.Tačnije,on dodaje određeni broj Tenkova na neku svoju teritoriju,ali to nisu one figurice,podeljene igračima na početku partije,već iz ostatka,pošto ih od svake boje u kompletu ima oko 100-ak.Posle toga se vrši napad na neku protivničku teritoriju.Napadati se može samo susedna Država,ili preko mora, ako je teritorija koja se napada,spojena isprekidanim linijama sa onom,odakle se izvodi napad.
„Napad“ i „Odbrana“ se vrše bacanjem Kockica.
POJAČANJA : Pred svaki napad,igrač može izvesti sledeća pojačanja:
-Broj Teritorija koje drži u svom posedu,podeljeno sa 3 i zaokruženo na prvu manju vrednost.Npr,ako u datom momentu igrač drži u svom posedu 10 država,onda je 10:3=3,33.To znači da on uzima 3 Tenka iz Rezerve i raspoređuje ih na svoje Teritorije.
-Ako igrač u datom trenutku drži ceo Kontinent,za njega dobija i dodatna pojačanja. Za Australiju,ili Južnu Ameriku,dobija 2 Tenka,za Afriku 3 Tenka,za Evropu,ili Severnu Ameriku,dobijaju se 5 novih tenkova iz rezerve,a za Aziju,7 Tenkova pojačanja.U sučaju da određeni Kontinent se poseduje nekoliko krugova,u svakom se dobijaju i ova pojačanja.Uvek se posmatra trenutak pred Napad,ne vezano za predhodne situacije u igri.
-Ako igrač u svom potezu osvoji bar jednu novu Državu,on završava potez tako,što vuče jednu Karticu.Kada na ovaj način kompletira 3 određena Simbola na njima,on ih u svom sledećem potezu vraća na dno Hrpe,a za uzvrat uzima pojačanja i to:
3 Tenka (na Karticama) -4 Tenka (figure) pojačanja
3 Pešaka – 6 Tenkova pojačanja
3 Aviona – 8 Tenkova pojačanja
3 različita Sibola na Karticama – 10 Tenkova pojačanja
2 ista Simbola i jednog Džokera – 12 Tenkova
Ako se na Karticama koje vraća,slučajno nađe i ime Države koju sam poseduje,za nju dobija još 2 dodatna Tenka.
PREGRUPISAVANJE SNAGA : Pored pojačanja,pred sam Napad,igrač još može sa jedne svoje Teritorije,jedan broj Tenkova, prebaciti na drugu.One ne moraju biti granične,a jedini uslov je,da na prvoj mora ostati bar jedna figurica.
Tokom čitave igre,ni jedna Tertorija ne sme ostati bez figure na sebi.
NAPAD : Igrač objavljuje koju Državu napada i sa koje svoje Teritorije.Još jendom da napomenemo,to moraju biti zemlje,koje se graniče,ili su preko Mora spojene isprekidanim crticama.
Da bi izveo Napad,igrač mora na Teritoriji sa koje napada,imati najmanje 2 Tenka.U tom slučaju,napadao bi samo sa jednom Kockicom.Ako na toj teritoriji ima 3 Tenka,može napadati sa jednom,ili dve Kockice.Ako pak,na toj teritoriji postoje 4,ili više Tenkova,Napad se može izvesti sa jednom,dve,ili tri Kockice.Za Napad se koriste „Bele“ Kockice.
Igrač Odbrane se brani samo sa jednom Kockicom,ako na tom polju ima jedan Tenk.Sa jednom,ili dve,ako poseduje 2 Tenka.Sa jednom,dve,ili tri,ako na toj teritoriji ima 3, ili više Tenkova.Odluku o njihovom broju donosi branilac,a ona ne zavisi od toga,sa koliko ga Tenkova protivnik napada.Za Odbranu se koriste „Tamne“ Kockice.
Što se više Kockica koriste za Napad i Odbranu,to su veće šanse za uspeh.
REZULATAT BACANJA : Ako oba igrača bacaju po 3 Kockice,najjač vrednost se upoređuje sa najjačom protivničkom,srednja vrednost,sa srednjom protivničkom,a najslabija,sa najslabijom.U sučaju da Odbrambeni igrač baca samo jednu Kockicu,njena vrednost se upoređuje sa najjačom protivničkom.Očigledne su znatno uvećane šanse Napadača,ako napada sa većim brojem Kockica,od broja,sa kojima se protivnik brani,a važi i obrnuto.međutim,sa svakom bačenom Kockicom,postoji i mogućnost gubitka jednog Tenka.
Npr,Napadač baci:6,5,2 ,a Odbrambeni igrač:5,4,3. Šestica je jača od Odbrambene Petice,a Petica napadača,od Četvorke odbrane.Na taj način,Odbrana gubi 2 Tenka.Kako je u poređenju trećih Kockica ,odbrambena Trojka,jača od protivničke Dvojke,napadač takođe gubi jedan Tenk.
U drugom primeru,Napadač baca: 6,4,1,a Odbrana:5,5 (samo 2 Kockice).Šestica je jača od Petice,ali je druga Kockica napada Četovrka,slabija od druge Petice Odbrane.Tako obe strane gube po jedan Tenk.Najslabija Kockica Napadača se i ne računa,pošto je Odbrana igrala samo sa dve.
Ako se sa napadnute teritorije uklone svi Tenkovi branioca,ona je osvojena.On odmah mora sa teritorije napada,na nju prebaciti bar jedan svoj Tenk.Po želji,on ih može prebaciti i više,ali je uslov,da teritoriji sa koje se napadalo,ostane bar jedan.
Uništeni Tenkovi u toku „borbe“,vraćaju se u Rezervu.
ZAVRŠETAK POTEZA : Igrač može posle bilo kog svog bacanja prekinuti potez,ali isto tako,može i nastaviti sa napadima,dokle god to želi.U toku jednog poteza,igrač može ponavljati istovetne napade,odnosno,napadati iz jedne,pa iz druge svoje Države.Takođe,može napasti jednu,pa zatim potpuno drugu Teritoriju,koja pripada nekom drugom protivniku.
Ako igrač tokom svog poteza osvoji bar jednu Teritoriju,završava ga po sopstvenoj želji,ali tako,što vuče jednu Karticu sa Simbolom.On Simbole sparuje sa onima,koje eventualno već ima,odnosno čuva je za kasnije,kada u sledećim potezima bude vukao druge Kartice.Da podsetimo,spareni Simboli mu pred neki od sledećih poteza,donose dodatna pojačanja.
ZAVRŠETAK PARTIJE : Kada igrač ispuni,samo njemu znan zadatak,on to i objavljuje.Tek tada otkriva Karticu sa početka partije kao dokaz,da je ispunio upravo ono,što je od njega i zahtevano.Do tog momenta,svakome je bio poznat samo sopstveni zadatak.