Jump to content


Photo
- - - - -

Lončar: Država će intervenisati


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
No replies to this topic

#1 Diskutant

Diskutant
  • Members
  • 8,262 posts

Posted 14 November 2007 - 16:43

Beograd -- Zoran Lončar izjavio da će država intervenisati ako se akademska zajednica ne dogovori o izjednačavanju diploma.

Ministar prosvete je s predstavnicima Saveza studenata Beograda i Studentskom unijom Srbije juče razgovarao o izjednačavanju diploma diplomiranih i master, u vezi sa autentičnim tumačenjem Zakona o visokom obrazovanju koje je Skupština Srbije usvojila prošle sedmice.

Prema tumačenju odluke o izjednačenju diploma, osobe koje su stekle VII-1 stepen stručne spreme, odnosno zvanje diplomirani, izjednačene su sa onima koji steknu naziv master.

Lončar je rekao da su studenti predložili Ministarstvu da se uključi u nalaženje rešenja za prevazilaženje tog problema jer na sednici Konferencije univerziteta Srbije nisu naišli na razumevanje.

Lončar je rekao da se u prevazilaženju problema u vezi sa izjednačavanjem diploma mora voditi računa da se obezbede pravna sigurnost, nepovredivost stečenih prava i puno poštovanje autonomije univerziteta, koja podrazumeva ne samo pravo, već i obavezu primene zakona.

Lončar je podsetio na to da se Ministarstvo prosvete, pošto želi da se poštuje autonomija univerziteta, juče obratilo Konusu sa zahtevom da zauzme stav i obavesti Ministarstvo u vezi sa izjednačavanjem diploma.

"Saslušali smo studente i videćemo šta će biti zvaničan stav Konferencije i onda, ako u okviru akademske zajednice ne bude postignuto rešenje i saglasnost, naravno da ćemo morati u ime države to da rešimo", rekao je Lončar.

Odbor Beogradskog univerziteta za statutarna pitanja ukazao je ranije da studenti koji su diplomirali po ranijim propisima treba da budu izjednačeni u statusu, a ne u zvanju, sa osobama koje će diplomirati u skladu s novim propisima, što su zastupali i Univerzitet u Beogradu i Konferencija univerziteta Srbije.

"Iz tumačenja jasno proizlazi da ne može biti automatskog priznavanja zvanja master onima koji su diplomirali prema ranijim propisima, odnosno automatskog izdavanja novih diploma sa zvanjem master", naveo je Odbor.

Studentske organizacije najavile su ranije da će tražiti da se propiše obrazac uverenja o izjednačavanju ranije univerzitetske diplome s master diplomom, koje bi fakulteti, na zahtev imaoca diplome, izdavali bez novčane naknade.

haha, prvi thread u novootvorenom pdf :rolleyes: