Jump to content


Photo

neurolingvistika


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
20 replies to this topic

#1 Celt

Celt
 • Members
 • 1,147 posts

Posted 07 July 2007 - 00:11

ili kako se beše zove predmet koji proučava nastanak reči i verbalne funkcije mozga?

Elem, ima par zanimljivosti vezanih za ovo. U mozgu postoji nekoliko regiona koji su funkcionalno i anatomski odvojeni, a sinteza im je region za govor.

Postoji tzv. Vernikeov region - razumevanje govora, odnosno interpretacija onih delova sluha koji su govor. Iza njega je region za obradu vizuelnog jezika (ako njega nema, čovek razume govor ali ne i ono što čita. S druge strane, čitanje se često opisuje kao "odjek reči" u mozgu), a iza njega je region za imenovanje objekata, on integriše sluh (kada čujemo naziv nekog nečega) i viđenje nečega. 

Poseban region gde se sve ovo integriše zove se Brokin centar. To je nervna mreža za formiranje reči. Posebno interesantna stvar je pronađena kod bilingvalnih odraslih (tj onih koji su kao deca istovremeno učili dva jezika) i ljudi koji su naknadno učili jezik. Kada se dva (ili više biggrin.gif  ) jezika uči istovremeno, deponuju se zajedno u istom regionu mozga, dok se kod drugih deponuju pomereno u odnosu na region primarnog jezika. Zanimljiv primer bi bio kod dementnih ljudi da npr. počinju da pričaju stranim jezikom koji su učili u mladosti a ne svojim maternjim. Ili, ako se desi oštećenje Brokinog centra, često pri šlogu, čovek može da čuje  i razume govor, ali ne može da izgovara duže reči i rečenice.

#2 lostfanforever

lostfanforever
 • Members
 • 502 posts

Posted 07 July 2007 - 02:34

Sve vezano za govor, nastanak, slozenost, obradu inf u mozgu je meni dosta interesantno

Npr. sto se tice ove 2 oblasti koje pominjes one imaju sasvim razlicitu ulogu i shodno tome ukoliko dodje do povreda tih regiona javljaju se razliciti vidovi afazije.
Ljudi sa Vernikeovom afazijom koriste pravilnu strukturu recenice, nemaju poremecaje u sintaksi, imaju pravilan ritam i intonaciju govora, ali cesto koriste pogresno odabrane ili cak besmislene reci. Pored toga imaju i velikih problema pri razumevanju tudjeg govora.
Nasuprot tome ljudi sa Brokinom afazijom imaju prakticno poremecaj u kontroli misica neophodnih za izgovaranje reci i govore isprekidano.

Meni je npr zanimljivo da neki lingvisti smatraju da je pocetak upotrebe orudja u stvari predstavljao eksaptaciju( slucajno nastalu adaptaciju na tu funkciju) za govor. Koriscenjem orudja ljudi su stvorili i primenjivali sekvencijalna pravila (neophodna za sekvenciranje operacija kojima se izradjuje i koristi orudje). Ova pravila su se kasnije pokazala kao neophodna i za govor, jer u samom govoru odredjena sekvencijalna pravila moraju biti postovana ( recenice su nizovi fraza, sastavljene od komponenti imenica, prideva,...) Asocijativni delovi neokortexa zaduzeni su za stvaranje i postovanje tih pravila kod ljudi, ali kod nekih kicmenjaka mogu se uociti tragovi sekvencijalnih pravila u ovom slucaju kontrolisanih motornom zonom neokortexa.

#3 Crveniautobus

Crveniautobus
 • Members
 • 4,131 posts

Posted 07 July 2007 - 04:59

[Disclaimer: ja nista od ovoga nikada nisam ucio na srpskom, tako da su svi srpski termini koje cu koristiti samo moj pokusaj prevoda sa engleskog; kad ne znam kako bih preveo, upotrebicu engleski termin].

Mozda bi bilo vazno dodatno naglasiti da ne postoji jedinstveni jezicki centar, vec su razliciti nivoi jezika predstavljeni u razlicitim neuroloskim supstratima - otuda i dupla disocijacija jezickih funkcija kod pacijenata sa afazijom. Naravno, razliciti neurolingvisticki moduli su kod zdravih osoba vrlo dobro sinhronizovani.

Kada je samo veza izmedju anteriornih (Brokina oblast) i posteriornih (Vernikeova oblast) jezickih regiona, the arcuate fasciculus, prekinuta ili ostecena, a same ove dve oblasti nisu, onda sinhronizacije nema, tako da pacijenti sa ovom vrstom afazije (conduction aphasia), recimo, ne mogu da ponove ono sto su upravo culi (Vernikeova oblast ne moze da prosledi informacije Brokinoj).

Sto se tice Brokine afazije, tu se ne radi o problemu kontrole misica per se, jer su cesti pacijenti sa Brokinom afazijom kod kojih primarni motorni korteks (anterior to the Rolandic fissure) nije ostecen i koji imaju savrsenu kontrolu misica lica i glave, ali bez mogucnosti da ih koriste za potrebe jezika. (Ovi pacijenti mogu da proizvode nejezicke zvuke). Dakle, lezija koja tipicno izaziva Brokinu afaziju je u zoni koja je odmah ispred zone primarnog motornog korteksa koja kontrolise misice lica i glave.

Kod Brokine afazije, pacijenti imaju probleme sa artikulacijom, ali i sa morfosintaksom; cest je agramatizam (izostanak upotrebe morfoloskih i sintaksickih pravila; dakle telegrafski govor) i paragramatizam (npr. upotreba pogresnih nastavaka). Takodje, pacijenti s Brokinom afazijom imaju problema u razumevanju recenica sa veoma komplikovanom sintaksom (sa mnogo zavisnih klauza), iako im je generalno razumevanje govora dobro.

...

Sto se tice neuroloske reprezentacije jezika kod bilingvala, najnovija istrazivanja ukazuju na mnogo manje razlike nego sto se ranije pretpostavljalo. Na primer, ranije su postojale hipoteze o diferencijalnoj lateralizaciji dva jezika (tj. jedan jezik u levoj hemisferi, a drugi u desnoj), medjutim pokazano je da ovo jednostavno ne stoji.

Ako bih u nekoliko recenica morao da sumiram ono sto se sada zna o organizaciji jezika kod bilingvala, rekao bih da bilingvali generalno koriste iste delove mozga za procesiranje oba jezika na makroneuroloskom nivou (iako se na mikro-nivou gotovo sasvim sigurno radi o razlicitim neuroloskim 'kolima' za npr. kodiranje govora u prvom i drugom jeziku u okviru frontalne jezicke zone u korteksu, kao i za sve ostale funkcije; ovde se pretpostavlja redundansa i za one stvari koje se u dva jezika poklapaju – na primer neki padeski nastavci u srpskohrvatskom i slovenackom – jer je kod pacijenata sa afazijom moguca selektivna inhibicija jezika, dakle imamo duplu disocijaciju).

E sad, postoje i razlike: generalno, sto ti je bolje znanje nekog jezika, sto si fluentniji, to je procesiranje jezika efikasnije, te su za njega potrebni i manji neuroloski resursi. Stoga, ljudi koji nisu balansirani bilingvali aktiviraju sire oblasti u Brokinoj oblasti kad govore jezik koji slabije znaju nego kad govore jezik koji bolje znaju. Za Vernikeovu oblast, pak, za znatno slabiji jezik je aktivacija manja (prema nekim studijama). Razlike u aktivaciji su vece za Brokinu oblast (fonetika, morfosintaksa), a manje za Vernikeovu oblast (semantika), dakle procesi ekstrakcije znacenja su mnogo slicniji kod raznih jezika nego procesi kodiranja govora. (Takodje, prema trenutnim psiholingvistickim modelima bilingvalnog mentalnog leksikona, razlike u vezi izmedju jezicke forme i semantickog koncepta izmedju dva jezika su prisutne kod pojedinaca kojima je jedan jezik naglaseno slabiji od drugog, i to tako sto se konceptu pristupa posredno, preko jezicke forme prevodnog ekvivalenta u prvom jeziku. Medjutim, sa visim nivoima fluentnosti u drugom jeziku dolazi do direktne asocijacije forme i koncepta, tj. semanticko procesiranje postaje nalik onom u prvom jeziku, pa samim time i patterns aktivacije odgovarajuceg nervnog supstrata postaju slicnije).

Takodje, kod nebalansiranih bilingvala je zabelezena veca aktivacija desne hemisfere za slabiji jezik, medjutim ovde postoje jako velike varijacije od osobe do osobe, tj. izgleda da nema konzistencije u tome sta se aktivira. Jedna trenutna neurolingvisticka hipoteza je da do ovoga dolazi zato sto pojedinci sa slabijim znanjem drugog jezika koriste pragmaticko znanje i eksplicitno znanje o jeziku da bi kompenzovali za neadekvatno implicitno znanje samog jezika. (Primetiti da se ovde radi i o razlici izmedju upotrebe proceduralne i deklarativne memorije, koje se oslanjaju na sasvim razlicite nervne mehanizme, kao i o bitnoj razlici izmedju automatskih i kontrolisanih procesa). Naime, kod ljudi kod kojih je leva hemisfera specijalizovana za jezicke funkcije (a to je velika vecina populacije), desna hemisfera je specijalizovana za pragmaticko znanje (npr. znanje da iskaz “Vrata su otvorena” moze znaciti razne stvari – “Samo konstatujem da je to tako”, “Zatvori ih vec jednom!”, “Ne mogu da ti kazem to sto nameravam, jer se bojim da ce nas neko cuti”, “Udji”, “Izadji” itd. ili, npr. povezivanje afektivne prozodije recenice sa znacenjem – dakle razlicita znacenja ove iste recenice u zavisnosti od nacina na koji je izgovorena). Do varijacije u activation patterns za desnu hemisferu dolazi verovatno zato sto se razliciti korisnici jezika oslanjaju na razlicite vrste pragmatickog i eksplicitnog znanja i u razlicitoj meri.

Da ponovim, naglasak je sve vise na nivou znanja nekog jezika, a sve manje na starosti kada je jezik usvojen, posebno za posteriorne jezicke oblasti, iako postoje studije koje nalaze razlike cak i kod veoma ranih bilingvala (poznata je jedna sa odraslim govornicima slovenackog u Trstu koji su poceli da uce svoj drugi jezik - italijanski - u starosti od sest meseci i bili su balansirano bilingvalni, a opet su primecene razlike u aktivaciji u Brokinoj oblasti; hipoteza je da nivo izlozenosti jednom ili drugom jeziku u najranijem zivotnom dobu ima uticaj na activation patterns).

Sliku dodatno komplikuje i to sto jezici kod bilingvala u toku zivota mogu menjati dominanciju (dominantnost ?)(npr. tako sto prvi jezik moze postati slabiji tokom nekog perioda, a onda opet jaci, itd.).

EDIT: Ako iko zna odgovarajuce srpske termine za ovo s cim ja ovde kuburim, molim neka mi pomogne. Npr., kako se kaze "an activation pattern"? ranting.gif

Edited by den røde bussen, 07 July 2007 - 06:54.


#4 Celt

Celt
 • Members
 • 1,147 posts

Posted 07 July 2007 - 11:21

QUOTE(den røde bussen @ 7 Jul 2007, 05:59) <{POST_SNAPBACK}>
EDIT: Ako iko zna odgovarajuce srpske termine za ovo s cim ja ovde kuburim, molim neka mi pomogne. Npr., kako se kaze "an activation pattern"? ranting.gif


Ni kod nas to nije najsrećnije prevedno, ne brini wink.gif U pitanju je "misaoni obrazac". Npr. u Brokinom centru koji jednom delom pripada tzv. premotornom korteksu i delom suplementalnom motornom korteksu, nastaje zamisao o izgovaranju nekog glasa, a onda se to prenosi u primarnu motornu zonu koja kontroliše rad mišića. U njoj velike površine zauzimaju mišići šake i mišići fonacije, što laringealni, što mišići lica.

A ono ostalo, u pitanju su fisure i sulkusi koji postoje u mozgu. Pošto, kada se radila anatomska deskripcija, nekako su morali da ih nazovu, pa je to bilo prema orijentaciji određenih fisura. Postoji druga klasifikacija po Brodmanu koji je mozak klasifikovao u polja prema različitoj citoarhitektonici.

btw : izgleda da ti se ovo formiralo u posebnom centru wicked.gif

Edited by _Pile_, 07 July 2007 - 11:24.


#5 lostfanforever

lostfanforever
 • Members
 • 502 posts

Posted 07 July 2007 - 11:44

QUOTE(den røde bussen @ 7 Jul 2007, 05:59) <{POST_SNAPBACK}>
EDIT: Ako iko zna odgovarajuce srpske termine za ovo s cim ja ovde kuburim, molim neka mi pomogne. Npr., kako se kaze "an activation pattern"? ranting.gifRolandic fissure - Rolandova brazda

patterns - šeme

activation patterns - šeme aktivacije

dominanciju - smenjuju se u dominantnosti bi ovde leglo

Edit: Pile vec ogovorio innocent.gif

Edited by lostfanforever, 07 July 2007 - 11:47.


#6 Crveniautobus

Crveniautobus
 • Members
 • 4,131 posts

Posted 07 July 2007 - 18:05

Znaci 'fissures'/'sulci' se moze na srpskom ostaviti i kao 'fisure'/'sulkusi' ali se moze koristiti i rec 'brazda'?

Kako se kaze 'gyrus'?

BAs (Brodmann Areas) su, pretpostavljam, Brodmanove zone.

Vidim da je i citoarhitektonika ostala sa internacionalnim terminom (tj. ne koristi se 'arhitektura celija/tkiva' ili tako nesto).

Za sheme se nikad ne bih setio.

...

Sve u svemu, hvala za termine. smile.gif

Trebali bi mi privatni casovi srpskog pre nego sto bih se usudio da ovo predajem na srpskom. Toliko o smenjivanju dominantnosti. (ph34r.gif)

EDIT: Niste mi rekli za "arcuate fasciculus". sleep.gif

EDIT 2:

QUOTE(_Pile_ @ 7 Jul 2007, 13:21) <{POST_SNAPBACK}>
btw : izgleda da ti se ovo formiralo u posebnom centru wicked.gif


Jedinstveni jezicki centar svakako nije (jer ne postoji), a verovatno nije ni neka 'central executive function', jer ni ona (najverovatnije) ne postoji. Hipokampalno/amigdalarni sistem i mezijalni temporalni rezhnjevi (valja li termin?) su svakako imali nesto s tim. Al opet nije jedan centar. happy.gif

Edited by den røde bussen, 07 July 2007 - 18:37.


#7 Celt

Celt
 • Members
 • 1,147 posts

Posted 07 July 2007 - 18:43

QUOTE
Znaci 'fissures'/'sulci' se moze na srpskom ostaviti i kao 'fisure'/'sulkusi' ali se moze koristiti i rec 'brazda'?


Pa, sulcus je plići od fisure, tako da ne može da se upotrebi brazda za oba termina. Fisura bi recimo bila pukotina, a sulcus brazda... al rain check za ovo

QUOTE
Kako se kaze 'gyrus'?


pa girus biggrin.gif  Vijuga je nešto najsličnije... Cortex je kao jatka oraha.

QUOTE
BAs (Brodmann Areas) su, pretpostavljam, Brodmanove zone.


Brodmanova polja

QUOTE
EDIT: Niste mi rekli za "arcuate fasciculus". sleep.gif


pa fasciulus arcuatus wink.gif To je poenglesčeni latinski. tongue.gif

A kako bi preveo up-regulation i down-regulation? sad.gif

#8 Crveniautobus

Crveniautobus
 • Members
 • 4,131 posts

Posted 07 July 2007 - 19:04

QUOTE(_Pile_ @ 7 Jul 2007, 20:43) <{POST_SNAPBACK}>
Pa, sulcus je plići od fisure, tako da ne može da se upotrebi brazda za oba termina. Fisura bi recimo bila pukotina, a sulcus brazda... al rain check za ovo


Mi ovde kazemo i "central sulcus" i "central fissure" i "Rolandic fissure", ali ne i "Rolandic sulcus" (makar ja nisam cuo). Isto, kaze se "lateral sulcus", i "lateral fissure", i "Sylvian fissure", mada, generalno, "a fissure" jeste posebno duboki "sulcus". E, da. Obicno se kaze "longitudinal fissure" ili "interhemispheric fissure".

...

"Jatka" oraha? E, za rec "jatka" nikad chuo.

...

QUOTE
A kako bi preveo up-regulation i down-regulation?


Pojma ne znam. ss.gif (Povecanje/smanjivanje osetljivosti? ph34r.gif ) Sva sreca pa i ne moram. Ako se javi Betty ili bilo ko ko je ovo ucio na serbskomu, nek pomogne. Mislim da sam negde video da se ti медецини човеческој на високој школи подучаваш. Kako vi ovo prevodite? (Ili koristite engleske knjige?)

#9 betty

betty
 • Members
 • 1,130 posts

Posted 07 July 2007 - 19:28

Pratim temu, ali veci deo toga sam citala na engleskom. Nije da bas ima mnogo toga neuralnog u ponudi kod nas dry.gif Ali sasvim sigurno deo problema ne potice od prevodjenja nego od toga sto postoji vise aktuelnih nacina na koji je neki deo mozga obelezen. Cak i u tome kako se kaze napred-nazad-levo-desno-gore-dole u mozgu, postoje neke nedoslednosti.

Za up-regulation i down-regulation npr. nisam cula, ali pretpostavljam da je mozda to ono sto mi zovemo bottom-up i top-down obrada. Tipa, kad slusas govorni jezik pa moras prvo da cujes glasove da bi znao koje reci oni tvore, pa onda rec po rec u recenici... to bi bilo bottom-up, jer bazicniji procesi prethode (sluh) slozenijim (razumevanje). A kad ono sto si prethodno cuo utice na to kako ces da cujes naredni glas, jer ga vec tumacis kao deo te reci, to bi bilo top-down, jer prethodno kognitivno obradjen materijal utice na nizi proces. Elem ako si na to mislio, sa sigurnoscu mogu da kazem da nema adekvatnog prevoda laugh.gif

Jedino za patterns, ja uvek kazem obrazac, jer kod nas rec shema ima jedno specificno znacenje, vise onako kao neki misaoni sklop nego kao mozdani.

#10 Crveniautobus

Crveniautobus
 • Members
 • 4,131 posts

Posted 07 July 2007 - 20:22

QUOTE(betty @ 7 Jul 2007, 21:28) <{POST_SNAPBACK}>
Pratim temu,

I knew it! smile.gif I bas mi je drago da pratis, jer sam vec ranije primetio da pises jako smislene postove o usvajanju jezika (necu ni da pricam nista o postovima iz neuropsihologije; to ti je ocito stuka).

QUOTE
ali veci deo toga sam citala na engleskom. Nije da bas ima mnogo toga neuralnog u ponudi kod nas dry.gif Ali sasvim sigurno deo problema ne potice od prevodjenja nego od toga sto postoji vise aktuelnih nacina na koji je neki deo mozga obelezen. Cak i u tome kako se kaze napred-nazad-levo-desno-gore-dole u mozgu, postoje neke nedoslednosti.


Ja se nadao da su, za sve ove decenije, makar na medicini i psihologiji uspeli da sklepaju neku relativno doslednu terminologiju. Kad ono gle.

QUOTE
Za up-regulation i down-regulation npr. nisam cula, ali pretpostavljam da je mozda to ono sto mi zovemo bottom-up i top-down obrada. Tipa, kad slusas govorni jezik pa moras prvo da cujes glasove da bi znao koje reci oni tvore, pa onda rec po rec u recenici... to bi bilo bottom-up, jer bazicniji procesi prethode (sluh) slozenijim (razumevanje). A kad ono sto si prethodno cuo utice na to kako ces da cujes naredni glas, jer ga vec tumacis kao deo te reci, to bi bilo top-down, jer prethodno kognitivno obradjen materijal utice na nizi proces. Elem ako si na to mislio, sa sigurnoscu mogu da kazem da nema adekvatnog prevoda laugh.gif


Mislim da ne misli na top-down i bottom-up processing, nego na smanjenje i povecanje broja receptora za neurotransmitere i hormone. I dalje veze nemam kako se to u Serbiji zove.

QUOTE
Jedino za patterns, ja uvek kazem obrazac, jer kod nas rec shema ima jedno specificno znacenje, vise onako kao neki misaoni sklop nego kao mozdani.


Obrazac! Divna rec. I takodje mi nikad ne bi pala na pamet.

Dok sam razmisljao kako bih preveo 'pattern', sve su mi na pamet padale neke tekstilne reci ('dezen', 'sara'... ph34r.gif ). A sta cu. Ne mogu vise ni da se nerviram oko ovoga. I'll just laugh at myself.

#11 Celt

Celt
 • Members
 • 1,147 posts

Posted 07 July 2007 - 20:54

QUOTE(den røde bussen @ 7 Jul 2007, 20:04) <{POST_SNAPBACK}>
"Jatka" oraha? E, za rec "jatka" nikad chuo.


laugh.gif  pa, srž. Mozak izgleda kao orah kad ga izvadiš iz ljuske, ima ona udubljenja i vijuge. E, sad, kako nazvati koji deo innocent.gif

QUOTE
Kako vi ovo prevodite? (Ili koristite engleske knjige?)


heh, vidi, na naslovnoj strani fiziologije je profa sa našeg faksa i Gajton sa ženom. S tim, što su oni u automobilu, a ovaj je otvorio vrata i terao nekog da ih slika. To objašnjava puno stvari ph34r.gif

Dali objašnjenje a u zagradi up-regulacija... A feedforward  i feedback preveli kao pozitivna i negativna povratna sprega. Mislim da ima bolji termin

Edited by _Pile_, 07 July 2007 - 20:57.


#12 Crveniautobus

Crveniautobus
 • Members
 • 4,131 posts

Posted 07 July 2007 - 20:57

QUOTE(_Pile_ @ 7 Jul 2007, 22:54) <{POST_SNAPBACK}>
na naslovnoj strani fiziologije je profa sa našeg faksa i Gajton sa ženom. S tim, što su oni u automobilu, a ovaj je otvorio vrata i terao nekog da ih slika. To objašnjava puno stvari ph34r.gif


ohmy.gif s_w.gif

#13 Crveniautobus

Crveniautobus
 • Members
 • 4,131 posts

Posted 07 July 2007 - 21:44

QUOTE(_Pile_ @ 7 Jul 2007, 22:54) <{POST_SNAPBACK}>
Dali objašnjenje a u zagradi up-regulacija... 


Ovo je k'o oni siblinzi od pre desetak dana. ph34r.gif Stvarno lici na Divlji zapad.

Iako sam protiv preskriptvizma, bilo bi dobro da se oformi neko kompetentno telo (multidisciplinarno) i da preporuci terminologiju za razne discipline. I da to bude nesto on an ongoing basis. Mislim, ipak se radi o nauci, pa je bitna preciznost.

Na engleskom je svakako na delu terminoloska samoregulacija i, iako ima nedoslednosti, valjda se toliko tog pise da se ipak kakvi-takvi standardi znaju, iako ih niko nije zvanicno nametnuo. Mada, kad pogledam terminoloski haos u engleskoj lingvistici, posebno psiholingvistici, skoro da pozelim nekakvu cvrstu ruku. Cisto kao kontrabalans teznji naucnika da svako izmisli potpuno novu novu terminologiju (terminological proliferation), jer, zaboga, jedino ce tako biti zapamceni kao originalni mislioci.

Sad vise ne znam ni sta mislim. ph34r.gif

EDIT: Gramatika

Edited by den røde bussen, 07 July 2007 - 21:48.


#14 lostfanforever

lostfanforever
 • Members
 • 502 posts

Posted 08 July 2007 - 01:51

QUOTE(betty @ 7 Jul 2007, 20:28) <{POST_SNAPBACK}>
Za up-regulation i down-regulation npr. nisam cula, ali pretpostavljam da je mozda to ono sto mi zovemo bottom-up i top-down obrada. Tipa, kad slusas govorni jezik pa moras prvo da cujes glasove da bi znao koje reci oni tvore, pa onda rec po rec u recenici... to bi bilo bottom-up, jer bazicniji procesi prethode (sluh) slozenijim (razumevanje). A kad ono sto si prethodno cuo utice na to kako ces da cujes naredni glas, jer ga vec tumacis kao deo te reci, to bi bilo top-down, jer prethodno kognitivno obradjen materijal utice na nizi proces. Elem ako si na to mislio, sa sigurnoscu mogu da kazem da nema adekvatnog prevoda laugh.gif

Ne bih rekla da je ovo u pitanju. Ja koliko se secam up i down regulacija su mi poznate iz endokrinologije u kontekstu nekog povecanja osetljivosti, odnosno smanjenja iste. I da, ni za to nema prevoda laugh.gif Bar ga ja nikad nisam cula.

QUOTE(betty @ 7 Jul 2007, 20:28) <{POST_SNAPBACK}>
Jedino za patterns, ja uvek kazem obrazac, jer kod nas rec shema ima jedno specificno znacenje, vise onako kao neki misaoni sklop nego kao mozdani.


Sugestija prihvacena, al jbg ja kazem šema smile.gif

QUOTE(_Pile_ @ 7 Jul 2007, 21:54) <{POST_SNAPBACK}>
 A feedforward  i feedback preveli kao pozitivna i negativna povratna sprega. Mislim da ima bolji termin


nas ucili samo i iskljucivo pozitivna i negativna povratna sprega

@den røde bussen

Ne uzbudjuj se sto ne bi znao da objasnjavas te strucne stvari na srpskom, svi bi te razumeli. Kao sto vidis vecinom su prevodi nakaradni: direkt sa latinskog ili engleskog pa samo dodas nastavak za padez. Gomila pojmova nema prevode, a i strucni kadar se trudi da ih izbegne koliko god je moguće, barem mi moje iskustvo govori tako.
Nikad necu zaboraviti predavanja iz citologije: Šaperoni foldiraju... i onda u kompartmentima.. zatim senzitivizacija.. ph34r.gif

Najgore je sto sad i ja tako ponekad govorim, navika jbg...

#15 Crveniautobus

Crveniautobus
 • Members
 • 4,131 posts

Posted 08 July 2007 - 06:18

QUOTE(lostfanforever @ 8 Jul 2007, 03:51) <{POST_SNAPBACK}>
Najgore je sto sad i ja tako ponekad govorim, navika jbg...


Ma, cuti, ja sad tako govorim kad god probam da govorim samo srpski. Cak i na pijaci. wacko.gif

(Ma dramim previse; naviknem se posle nekoliko sati).