Jump to content


Photo

Ä


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
51 replies to this topic

#16 Uran

Uran
 • Members
 • 366 posts

Posted 20 September 2006 - 18:06

QUOTE(Bolek @ 20 Sep 2006, 16:13)
Verovatno nisu ušle u upotrebu zato što su situacije kada lj, nj i dž označavaju dve zasebne foneme veoma retke. Trenutno mi na pamet padaju injekcija, nadživeti, a za lj ne mogu da se setim nijednog primera.

Slova su izgledala ovako:

Ļ ļ    Ņ ņ,    Ģ ģ

sedilja na g je gore zbog preglednosti:

Postoje i drugi kandidati (tj. grafeme koje već postoje u drugim jezicima)
Ď ď, Ǵ ǵ, Ğ ğ, Ĺ ĺ, Ľ ľ, Ŀ ŀ, Ń ń, Ň ň, Ǹ ǹ

Kao i naravno poljso  Ł ł (stim što je ovo slovo koje nema veze sa fonemom lj), i špansko Ñ ñ (ali ja bih ipak da srpski pozajmi slova iz slovenskih ili baltičkih jezika)

A pošto tih  kukica i kvačica za latinski alfabet ima bezbroj, možemo i da napravimo potpuno nove grafeme.


A kako Rumuni pišu Dž, s obzirom da smo naše ćirilično preuzeli od njih, pretpostavljam da imaju latiničnu verziju?
I nekako mi dž ne ide baš da ga pravimo od g. Jel ima neko drugo slovo koje se koristi, uz neku kvakičastu dopunu, za dž?

A Poljaci znam da za nj imaju n sa tom kukicom iznad. Ono L s tačkom u sredini prvi put vidim, zar to postoji negde?
Nažalost drugi i poslednji predlog mi se pojavljuju kao kvadrati, ne znam koji encoding da stavim...

Špansko nj je i meni baš super, ali ipak da se držimo slavistike smile.gif

Kako smo krenuli, napisaćemo mi ovde novu abecedu laugh.gif

#17 Uran

Uran
 • Members
 • 366 posts

Posted 20 September 2006 - 18:16

QUOTE(Bolek @ 20 Sep 2006, 19:03)
dž bi postalo Ǧ ǧ. Mada može i D sa hačekom, ali je malo nepregledno. Akut bi označavao palatalnost (kao kod ć), i imali bismo Ĺ ĺ  i  Ń ń. Možemo i da odemo korak dalje i da umesto đ stavimo d sa akutnim akcentom, i umesto ć da stavimo t sa akutom, ali to baš i nije neophodno.

Pošto mnogi mrze ove kukice, druga varijanta koja mi se sviđa je da uvedemo slovo ispilon (y), i da umesto lj, nj, dž i đ pišemo ly, ny, gy, dy (a možda i da ć zamenimo sa ty). Ovo bi dosta ličilo na Mrkaljev predlog ćirilićne azbuke. Ne bi dolazilo do zabune i nedoslednosti, pošto se y ne bi koristilo kao samostalno slovo, i ne bi došlo do narušavanja fonološkog principa srpske azbuke. Jedino što bi nam latinica ličila na mađarsku.  laugh.gif 

(Molim da me dežurni ljubitelji statusa quo poštede optužba za blasfemiju, ovo je ipak samo fantaziranje sleep.gif )


Pa naravno da fantaziramo, ali je zabavno smile.gif
U isto vreme smo replicirali pa ne videh tvoj post. Ovo sa y je baš kul! Ali baš - tad bi izgledalo kao mađarski laugh.gif

Žudim da vidim ovaj predlog za dž ali i dalje imam kvadratiće, koji encoding, please ?!
biggrin.gif

#18 Marcus Lupus

Marcus Lupus
 • Members
 • 479 posts

Posted 20 September 2006 - 18:34

Ево решења:


А Б В Г Ґ Д Ё Е Э Є Ж З И Ї Й К Л М Н О П Р С Т Ћ У Ў Ф Х Ц Ч Џ Ш Щ Я Ю і ы ъ ь

#19 Recycle Bin

Recycle Bin
 • Members
 • 6,759 posts

Posted 20 September 2006 - 18:50

QUOTE(zzzzz @ 20 Sep 2006, 06:36)
Imam jednog ortaka koji je ušao u legendu, neko je pričao vic pet minuta, na kraju svi puknu od smeha, a jedino on ćuti i na kraju sa nezadovoljstvom u glasu kaže: "kako medved zna da govori?"

Nemam nameru da objasnjavam viceve onima koji se ni ne potrude da ih razumeju.Eeee, ako je vic onda je bas dobar vic.

#20 Recycle Bin

Recycle Bin
 • Members
 • 6,759 posts

Posted 20 September 2006 - 19:01

Evo predloga:


Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Áá Àà Ăă Ắắ Ằằ Ẵẵ Ẳẳ Ââ Ấấ Ầầ Ẫẫ Ẩẩ Ǎǎ Åå Ǻǻ Ää Ǟǟ Ãã Ȧȧ Ǡǡ Ąą Āā Ảả Ȁȁ Ȃȃ Ạạ Ặặ Ậậ Ḁḁ ȺⱫ ᶏ Ḃḃ Ḅḅ Ḇḇ Ƀƀ ᵬ ᶀ Ɓɓ Ƃƃ Ćć Ĉĉ Čč Ċċ Çç Ḉḉ Ȼȼ Ƈƈ ɕ Ďď Ḋḋ Ḑḑ Ḍḍ Ḓḓ Ḏḏ Đđ ᵭ ᶁ Ɖɖ Ɗɗ ᶑ Ƌƌ ȡ Éé Èè Ĕĕ Êê Ếế Ềề Ễễ Ểể Ěě Ëë Ẽẽ Ėė Ȩȩ Ḝḝ ę Ēē Ḗḗ Ḕḕ Ẻẻ Ȅȅ Ȇȇ Ẹẹ Ệệ Ḙḙ Ḛḛ ɅɆ ᶒ Ḟḟ ᵮ ᶂ Ƒƒ Ǵǵ Ğğ Ĝĝ Ǧǧ Ġġ Ģģ Ḡḡ Ǥǥ ᶃ Ɠɠ Ĥĥ Ȟȟ Ḧḧ Ḣḣ Ḩḩ Ḥḥ Ḫḫ H̱ẖ Ħħ Ⱨⱨ Íí Ìì Ĭĭ Îî Ǐǐ Ïï Ḯḯ Ĩĩ İi Įį Īī Ỉỉ Ȉȉ Ȋȋ Ịị Ḭḭ Iı Ɨɨ ᵻ ᶖ Ĵĵ ǰ ȷ ɇɈ ʝ ɟ ʄ Ḱḱ Ǩǩ Ķķ Ḳḳ Ḵḵ ᶄ Ƙƙ Ⱪⱪ Ĺĺ Ľľ Ļļ Ḷḷ Ḹḹ Ḽḽ Ḻḻ Łł Ŀŀ Ƚƚ Ⱡⱡ Ɫɫ ɬ ᶅ ɭ ȴ Ḿḿ Ṁṁ Ṃṃ ᵯ ᶆ ɱ Ńń Ǹǹ Ňň Ññ Ṅṅ Ņņ Ṇṇ Ṋṋ Ṉṉ ᵰ Ɲɲ Ƞƞ ᶇ ɳ ȵ N̈n̈ Óó Òò Ŏŏ Ôô Ốố Ồồ Ỗỗ Ổổ Ǒǒ Öö Ȫȫ Őő Õõ Ṍṍ Ṏṏ Ȭȭ Ȯȯ Ȱȱ Øø Ǿǿ Ǫǫ Ǭǭ Ōō Ṓṓ Ṑṑ Ỏỏ Ȍȍ Ȏȏ Ơơ Ớớ Ờờ Ỡỡ Ởở Ợợ Ọọ Ộộ ᶗ Ɵɵ Ṕṕ Ṗṗ Ᵽᵽ ᵱ ᶈ Ƥƥ P̃p̃ ʠ ɉɊ Ŕŕ Řř Ṙṙ Ŗŗ Ȑȑ Ȓȓ Ṛṛ Ṝṝ Ṟṟ ɋɌ ᵲ ᶉ ɼ Ɽɽ ɾ ᵳ Śś Ṥṥ Ŝŝ Šš Ṧṧ Ṡṡẛ Şş Ṣṣ Ṩṩ Șș ᵴ ᶊ ʂ ȿ S̩s̩ Ťť T̈ẗ Ṫṫ Ţţ Ṭṭ Țț Ṱṱ Ṯṯ Ŧŧ Ⱦⱬ ᵵ ƫ Ƭƭ Ʈʈ ȶ Úú Ùù Ŭŭ Ûû Ǔǔ Ůů Üü Ǘǘ Ǜǜ Ǚǚ Ǖǖ Űű Ũũ Ṹṹ Ųų Ūū Ṻṻ Ủủ Ȕȕ Ȗȗ Ưư Ứứ Ừừ Ữữ Ửử Ựự Ụụ Ṳṳ Ṷṷ Ṵṵ Ƀʉ ᵾ ᶙ Ṽṽ Ṿṿ ᶌ Ʋʋ ⱴ Ẃẃ Ẁẁ Ŵŵ W̊ẘ Ẅẅ Ẇẇ Ẉẉ Ẍẍ Ẋẋ ᶍ Ýý Ỳỳ Ŷŷ Y̊ẙ Ÿÿ Ỹỹ Ẏẏ Ȳȳ Ỷỷ Ỵỵ ʏ ɍɎ Ƴƴ Źź Ẑẑ Žž Żż Ẓẓ Ẕẕ Ƶƶ ᵶ ᶎ Ȥȥ ʐ ʑ
ɐ ɑ ᶐ ɒ ẚ Ææ Ǽǽ Ǣǣ ʙ Ↄↄ Ðð ȸ ʣ ʥ ʤ Ǝǝ Əə ᶕ Ɛɛ ᶓ ɘ ɚ ɜ ᶔ ɝ ɞ ʚ ɤ ʩ Ⅎⅎ ɡ ᵹ ɢ ʛ ᵷ Ɣɣ Ƣƣ ʜ Ƕƕ ɦ Ⱶⱶ ɧ ɪ Ɩɩ ᵼ ʞ ʪ ʫ ʟ ɮ ƛ ʎ ɴ Ŋŋ Œœ ɶ Ɔɔ ɷ Ȣȣ ɸ ⱷ ȹ Kʻĸ Ʀʀ ɹ ɺ ɻ ɿ ʁ ß Ʃʃ ᶋ ƪ ʅ ᶘ ʆ ʨ ᵺ ƾ ʦ ʧ ʇ ᵫ Ʉʉ ɥ ʮ ʯ Ɯɯ ɰ Ʊʊ ᵿ Ʉʌ ʍ ƍ Ʒʒ Ǯǯ Ƹƹ ᶚ ƺ ʓ Ȝȝ Þþ Ƿƿ ƻ Ƨƨ Ƽƽ Ƅƅ Ɂɂ ʔ ʕ ʡ ʢ ʖ ǀ ǁ ǂ ǃ ʗ ʘ ʬ ʭ Зз Чч
Aa aa Ae ae Ai ai Au au Aw aw Ay ay Bh bh Ch ch C̱h c̱h Ck ck CÖ cö Cs cs Cu cu Dd dd Dh dh Dj dj Dx dx Dz dz Dž dž Ea ea Ee ee Ei ei Eu eu Ew ew Ey ey Ff ff Fh fh Gb gb Gh gh Għ għ Gi gi Gj gj Gn gn Gy gy Hs hs Hu hu Ie ie IJ ij Jö jö Kh kh Kp kp Ku ku Lh lh Lj lj Ll ll Ly ly Mb mb Mh mh Mp mp Nd nd Ng ng Nh nh Nj nj Nk nk Ns ns Nt nt Ny ny Nz nz Oa oa Oe oe Oi oi Oo oo Ou ou Ow ow Oy oy Ph ph Qu qu Rd rd Rh rh Rl rl Rn rn Rr rr Rt rt Sh sh Sv sv Sy sy Sz sz Th th Tj tj Tr tr Ts ts Tx tx Ty ty Tz tz Ue ue Ui ui Wh wh Xh xh Xö xö Yh yh Yk yk Zh zh Zs zs Zv zv
Dzs dzs Ngb ngb Ngh ngh Ngk ngk Nkp nkp Nth nth Nyk nyk Rnd rnd Sch sch
Tsch tsch

#21 Marcus Lupus

Marcus Lupus
 • Members
 • 479 posts

Posted 20 September 2006 - 19:27

QUOTE(Recycle Bin @ 20 Sep 2006, 19:01)
Evo predloga:
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Áá Àà Ăă Ắắ Ằằ Ẵẵ Ẳẳ Ââ Ấấ Ầầ Ẫẫ Ẩẩ Ǎǎ Åå Ǻǻ Ää Ǟǟ Ãã Ȧȧ Ǡǡ Ąą Āā Ảả Ȁȁ Ȃȃ Ạạ Ặặ Ậậ Ḁḁ ȺⱫ ᶏ Ḃḃ Ḅḅ Ḇḇ Ƀƀ ᵬ ᶀ Ɓɓ Ƃƃ Ćć Ĉĉ Čč Ċċ Çç Ḉḉ Ȼȼ Ƈƈ ɕ Ďď Ḋḋ Ḑḑ Ḍḍ Ḓḓ Ḏḏ Đđ ᵭ ᶁ Ɖɖ Ɗɗ ᶑ Ƌƌ ȡ Éé Èè Ĕĕ Êê Ếế Ềề Ễễ Ểể Ěě Ëë Ẽẽ Ėė Ȩȩ Ḝḝ ę Ēē Ḗḗ Ḕḕ Ẻẻ Ȅȅ Ȇȇ Ẹẹ Ệệ Ḙḙ Ḛḛ ɅɆ ᶒ Ḟḟ ᵮ ᶂ Ƒƒ Ǵǵ Ğğ Ĝĝ Ǧǧ Ġġ Ģģ Ḡḡ Ǥǥ ᶃ Ɠɠ Ĥĥ Ȟȟ Ḧḧ Ḣḣ Ḩḩ Ḥḥ Ḫḫ H̱ẖ Ħħ Ⱨⱨ Íí Ìì Ĭĭ Îî Ǐǐ Ïï Ḯḯ Ĩĩ İi Įį Īī Ỉỉ Ȉȉ Ȋȋ Ịị Ḭḭ Iı Ɨɨ ᵻ ᶖ Ĵĵ ǰ ȷ ɇɈ ʝ ɟ ʄ Ḱḱ Ǩǩ Ķķ Ḳḳ Ḵḵ ᶄ Ƙƙ Ⱪⱪ Ĺĺ Ľľ Ļļ Ḷḷ Ḹḹ Ḽḽ Ḻḻ Łł Ŀŀ Ƚƚ Ⱡⱡ Ɫɫ ɬ ᶅ ɭ ȴ Ḿḿ Ṁṁ Ṃṃ ᵯ ᶆ ɱ Ńń Ǹǹ Ňň Ññ Ṅṅ Ņņ Ṇṇ Ṋṋ Ṉṉ ᵰ Ɲɲ Ƞƞ ᶇ ɳ ȵ N̈n̈ Óó Òò Ŏŏ Ôô Ốố Ồồ Ỗỗ Ổổ Ǒǒ Öö Ȫȫ Őő Õõ Ṍṍ Ṏṏ Ȭȭ Ȯȯ Ȱȱ Øø Ǿǿ Ǫǫ Ǭǭ Ōō Ṓṓ Ṑṑ Ỏỏ Ȍȍ Ȏȏ Ơơ Ớớ Ờờ Ỡỡ Ởở Ợợ Ọọ Ộộ ᶗ Ɵɵ Ṕṕ Ṗṗ Ᵽᵽ ᵱ ᶈ Ƥƥ P̃p̃ ʠ ɉɊ Ŕŕ Řř Ṙṙ Ŗŗ Ȑȑ Ȓȓ Ṛṛ Ṝṝ Ṟṟ ɋɌ ᵲ ᶉ ɼ Ɽɽ ɾ ᵳ Śś Ṥṥ Ŝŝ Šš Ṧṧ Ṡṡẛ Şş Ṣṣ Ṩṩ Șș ᵴ ᶊ ʂ ȿ S̩s̩ Ťť T̈ẗ Ṫṫ Ţţ Ṭṭ Țț Ṱṱ Ṯṯ Ŧŧ Ⱦⱬ ᵵ ƫ Ƭƭ Ʈʈ ȶ Úú Ùù Ŭŭ Ûû Ǔǔ Ůů Üü Ǘǘ Ǜǜ Ǚǚ Ǖǖ Űű Ũũ Ṹṹ Ųų Ūū Ṻṻ Ủủ Ȕȕ Ȗȗ Ưư Ứứ Ừừ Ữữ Ửử Ựự Ụụ Ṳṳ Ṷṷ Ṵṵ Ƀʉ ᵾ ᶙ Ṽṽ Ṿṿ ᶌ Ʋʋ ⱴ Ẃẃ Ẁẁ Ŵŵ W̊ẘ Ẅẅ Ẇẇ Ẉẉ Ẍẍ Ẋẋ ᶍ Ýý Ỳỳ Ŷŷ Y̊ẙ Ÿÿ Ỹỹ Ẏẏ Ȳȳ Ỷỷ Ỵỵ ʏ ɍɎ Ƴƴ Źź Ẑẑ Žž Żż Ẓẓ Ẕẕ Ƶƶ ᵶ ᶎ Ȥȥ ʐ ʑ
ɐ ɑ ᶐ ɒ ẚ Ææ Ǽǽ Ǣǣ ʙ Ↄↄ Ðð ȸ ʣ ʥ ʤ Ǝǝ Əə ᶕ Ɛɛ ᶓ ɘ ɚ ɜ ᶔ ɝ ɞ ʚ ɤ ʩ Ⅎⅎ ɡ ᵹ ɢ ʛ ᵷ Ɣɣ Ƣƣ ʜ Ƕƕ ɦ Ⱶⱶ ɧ ɪ Ɩɩ ᵼ ʞ ʪ ʫ ʟ ɮ ƛ ʎ ɴ Ŋŋ Œœ ɶ Ɔɔ ɷ Ȣȣ ɸ ⱷ ȹ Kʻĸ Ʀʀ ɹ ɺ ɻ ɿ ʁ ß Ʃʃ ᶋ ƪ ʅ ᶘ ʆ ʨ ᵺ ƾ ʦ ʧ ʇ ᵫ Ʉʉ ɥ ʮ ʯ Ɯɯ ɰ Ʊʊ ᵿ Ʉʌ ʍ ƍ Ʒʒ Ǯǯ Ƹƹ ᶚ ƺ ʓ Ȝȝ Þþ Ƿƿ ƻ Ƨƨ Ƽƽ Ƅƅ Ɂɂ ʔ ʕ ʡ ʢ ʖ ǀ ǁ ǂ ǃ ʗ ʘ ʬ ʭ Зз Чч
Aa aa Ae ae Ai ai Au au Aw aw Ay ay Bh bh Ch ch C̱h c̱h Ck ck CÖ cö Cs cs Cu cu Dd dd Dh dh Dj dj Dx dx Dz dz Dž dž Ea ea Ee ee Ei ei Eu eu Ew ew Ey ey Ff ff Fh fh Gb gb Gh gh Għ għ Gi gi Gj gj Gn gn Gy gy Hs hs Hu hu Ie ie IJ ij Jö jö Kh kh Kp kp Ku ku Lh lh Lj lj Ll ll Ly ly Mb mb Mh mh Mp mp Nd nd Ng ng Nh nh Nj nj Nk nk Ns ns Nt nt Ny ny Nz nz Oa oa Oe oe Oi oi Oo oo Ou ou Ow ow Oy oy Ph ph Qu qu Rd rd Rh rh Rl rl Rn rn Rr rr Rt rt Sh sh Sv sv Sy sy Sz sz Th th Tj tj Tr tr Ts ts Tx tx Ty ty Tz tz Ue ue Ui ui Wh wh Xh xh Xö xö Yh yh Yk yk Zh zh Zs zs Zv zv
Dzs dzs Ngb ngb Ngh ngh Ngk ngk Nkp nkp Nth nth Nyk nyk Rnd rnd Sch sch
Tsch tsch


blink.gif A? ohmy.gif

#22 Ragnar

Ragnar
 • Members
 • 1,431 posts

Posted 20 September 2006 - 19:29

QUOTE(Uran @ 20 Sep 2006, 19:06)
A kako Rumuni pišu Dž, s obzirom da smo naše ćirilično preuzeli od njih, pretpostavljam da imaju latiničnu verziju?Nemaju posebno slovo. Mislim da se kod njih dž javlja samo ispred e i i. /dže/ i /dži/ pišu kao ge i gi, /gei/ i /gi/ kao ghe i ghi. Rešenje koje je u skladu sa romanskom praksom, ali nekompatibilno sa slovenskim jezicima.

QUOTE(Uran @ 20 Sep 2006, 19:06)
I nekako mi dž ne ide baš da ga pravimo od g. Jel ima neko drugo slovo koje se koristi, uz neku kvakičastu dopunu, za dž?


Nekako mi je g (i d) tu najprirodnije. Negde sam pročitao da je Sava Mrkalj u nekim svojim tekstovima upotrebljavao гь za označavanje foneme /dž/ (mada mislim da je on nije smatrao zasebnom fonemom, pošto se javlja(la) samo u stranim rečima (turskog porekla) ili kao posledica jednačenja po zvučnosti foneme /č/, te гь on uglavnom ne pominje)

QUOTE(Uran @ 20 Sep 2006, 19:16)
A Poljaci znam da za nj imaju n sa tom kukicom iznad. Ono L s tačkom u sredini prvi put vidim, zar to postoji negde?
Nažalost drugi i poslednji predlog mi se pojavljuju kao kvadrati, ne znam koji encoding da stavim...


ŀ se koristi u katalonskom (ŀl u stvari),

Treba koristiti UTF-8, ali možda su ti i potrebni određeni unicode fontovi.

Evo slike za sve neka od mogućih slova:A evo i mog predloga:#23 Ragnar

Ragnar
 • Members
 • 1,431 posts

Posted 20 September 2006 - 19:32

QUOTE(Marqueau @ 20 Sep 2006, 19:34)
Ево решења:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Ё  Е  Э  Є  Ж  З  И  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  Ћ  У  Ў  Ф  Х  Ц  Ч  Џ  Ш  Щ  Я  Ю  і  ы  ъ  ь


Možeš li da pojasniš šta bi označavala sva ta slova u srpskom jeziku?

#24 Amelija

Amelija
 • Members
 • 6,996 posts

Posted 20 September 2006 - 19:40

Vala bas, ima da padne nova abeceda do kraja meseca laugh.gif

Nego Bolek, nemoj to sa Y, nekako je bljutavo.
Inace tako Katalonci prave NJ (NY) a i Spanci su razmisljali o tome ali su srecom odustali.
A ono katalonsko L.L nije LJ nego nekakvo produzeno L, ne znam tacno kako da objasnim ali je svakako L.

Btw svidja mi se onaj predlog sa G sa malim v gore za DZ a N i L sa akcentom za NJ i LJ.

#25 nickie

nickie
 • Members
 • 6,347 posts

Posted 20 September 2006 - 19:45

Svidja mi se Bolekov predlog osim za DZ.
G sa malim v nikad ne bih procitala kao DZ, pa predlazem D sa malim v biggrin.gif

#26 Marcus Lupus

Marcus Lupus
 • Members
 • 479 posts

Posted 20 September 2006 - 19:59

А Б В је јасно.
Г је садашње Х када се изговара као у "их", ли "растављених".
Ґ је садашње Г.
Д је јасно.
Ё је "јо".
Е је "је".
Э је садашње Е.
Є је знак за ЈАТ.
Ж З И су једнаки.
Ї је "ји".
Й је оно што је и у другим ћирилицама.
К Л М Н О П Р С Т Ћ У су исти.
Ў треба да се пише где му је етимологији место. Преузето из белоруске ћирилице. Глас се дан данас чува у белоруском, украјинском ( где се пише л) и пољском ( латинично Л са косом цртом преко). Делимично очуван у српском( сЛобода), али са неједнаким обележјима.
Ф је јасно.
Х је "х" у јакој позицији, као у "хоћу".
Ц Ч Џ Ш су јасни.
Щ је ознака за глас очуван у многим словенским језицима, а и у неким нашим дијалектима. Писати га где му је етимолошки место, а да га изговарају они који то и иначе чине ( Црна Гора, југозападна Србија).
Я Ю су јасни сваком ко се бави славистиком. Ко не разуме и не треба.
і се јавља само као мало слово тамо где му је етимолошки место.
ы- исто као и предходни, али умекшава сугласник који му предходи.
ъ ь- погледај разјашњење за Я и Ю.


Можда изгледа компликовано, али није, а при том би оставило заступнике "црногорског" без аргумената и дало трајно решење за правопис, транскрипције и све остало спорно.
При том, знајте да српски има више од 30 гласова и да их сви свакодневно изговарамо, а да су овим и обухваћени. Да је Вук био мало више школован, а мање тврдоглав, сада азбика не би изгледала баш овако.

#27 Recycle Bin

Recycle Bin
 • Members
 • 6,759 posts

Posted 20 September 2006 - 20:33

QUOTE(Marqueau @ 20 Sep 2006, 11:27)


Sta "A?"
Pa to je novo pismo.

biggrin.gif

#28 Ragnar

Ragnar
 • Members
 • 1,431 posts

Posted 20 September 2006 - 20:46

Pa mislim da je bolje da primat damo južnoslovenskoj (tj. staroslovenskoj) tradiciji nego istočnoslovenskim rešenjima.

>Г је садашње Х када се изговара као у "их", ли "растављених".
> Ґ је садашње Г.

Ovo nema nikakvog osnova. Г je u staroslovenskoj azbuci bilo G.

> Ё је "јо".
> Е је "је".
> Э је садашње Е.

I ovo je besmisleno.

Ne znam šta će nam ta slova. Za "je" je postojao znak u staroslovenskom, za "jo" nije.

> Є је знак за ЈАТ.

Već postoji znak za jat

> Ї је "ји".

opet šta će nam?

> Ў треба да се пише где му је етимологији место. Преузето из белоруске ћирилице. Глас се дан данас чува у белоруском, украјинском ( где се пише л) и пољском ( латинично Л са косом цртом преко). Делимично очуван у српском( сЛобода), али са неједнаким обележјима.

Ok, tamno L.

> Щ је ознака за глас очуван у многим словенским језицима, а и у неким нашим дијалектима. Писати га где му је етимолошки место, а да га изговарају они који то и иначе чине ( Црна Гора, југозападна Србија).

Щ je etimološki št (u sveštenik) ili ć (u noć)


> ы- исто као и предходни, али умекшава сугласник који му предходи.

prethodni šta?

> ъ ь- погледај разјашњење за Я и Ю.

zašto bismo mi pisali jerove? i zašto oba jera?

> При том, знајте да српски има више од 30 гласова и да их сви свакодневно изговарамо, а да су овим и обухваћени.

Bogami nisu. Daleko od toga

#29 Recycle Bin

Recycle Bin
 • Members
 • 6,759 posts

Posted 20 September 2006 - 22:58

QUOTE(Marqueau @ 20 Sep 2006, 11:59)
При том, знајте да српски има више од 30 гласова и да их сви свакодневно изговарамо, а да су овим и обухваћени.Da li neko zna koji su to sve glasovi koji se cuju u srpskom jeziku a koje ne pisemo?

#30 nickie

nickie
 • Members
 • 6,347 posts

Posted 21 September 2006 - 07:17

QUOTE(Recycle Bin @ 20 Sep 2006, 23:58)
Da li neko zna koji su to sve glasovi koji se cuju u srpskom jeziku a koje ne pisemo?


Pa nije ni da ih ne pisemo, nego vise njih pisemo isto (npr. svako E nam je prosto E). Mada, verovatno da ima nekih i koje ne pisemo... Meni pade napamet recimo hm (kad razmisljamo, to je u stvari vrsta m, ali mi pisemo hm).