Jump to content


Photo

“Ne biti istovetan”...


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
21 replies to this topic

#1 Edin

Edin
 • Members
 • 422 posts

Posted 23 June 2004 - 09:08

Pravo žene sa stanovišta islama
Mohammadjavad Pirmoradi


Gotovo svi muslimani, a i veliki broj vjernika drugih vjeroispovijesti, upoznati su sa pravilima islama koja se odnose na ženu. Kur’an, sveta knjiga muslimana, prenio je Božiju riječ o svim društvenim i individualnim pitanjima, te općenito o svemu onom što je potrebno za postizanje čovjekovog savršenstva. Među pitanjima kojih se Kur’an dotiče vezano za odnos muškarca i žene je i pitanje porodice. Na primjer, sa gledišta Kur’ana, ako su se muškarac i žena odabrali svojom voljom i stupili u brak, muškarac treba da pokloni ženi dio svog imetka, čija je veličina određena na zadovoljstvo obiju strana i predstavlja znak prijateljstva i vjernosti. Prema islamskom zakonu, koji je izveden iz Kur’ana i izreka Božijeg poslanika (a.s.), muškarac ima dužnost da obezbijedi sredstva za život kao što su hrana, odjeća, stan, te sva ostala sredstva, pa čak ako je potrebno i služavku, da bi se žena mirno mogla posvetiti odgoju djece. Tim povodom od žene se ne traži nikakva odgovornost, čak se ne obavezuje ni za obavljanje bilo kakvih poslova u kući ili izvan nje, koje ako želi može raditi, a na ekonomski prihod, koji je proizvod njenog rada i samo je njen, muškarac također nema nikakvog prava. U islamu je u normalnim okolnostima muškarcima dato pravo razvoda braka i dozvoljeno im je da prema zakonu imaju i četiri žene, dok ženama nije dopušteno da imaju više od jednog muža; u podjeli nasljedstva muškarcima je dato dvostruko veće pravo nego ženama itd.

Obično se u neislamskim društvima iz ovih pravila zaključuje da je islam ponizio ženu i da ju je s ljudskog aspekta smatrao nižom od muškarca. Ovaj tekst upravo iznosi tvrdnju da islam između muškarca i žene sa ljudskog aspekta ne postavlja razliku, naprotiv, vjeruje da su muškarac i žena u pogledu ljudskih prava na svim društvenim i individualnim poljima jednaki - sveukupna prava žene u pogledu materijalne i duhovne vrijednosti nisu manja u odnosu na muškarca. Ono što se objašnjava kao neravnopravnost muškarca i žene je različitost, a ne neravnopravnost. Dakle, potpuno je jasno da se iz različitosti i neistovjetnosti nikad ne može kao zaključak izvući neravnopravnost. Ovu tvrdnju dokazaću jednim primjerom: zamislite jednog oca koji je legao u bolesničku postelju i počeo predosjećati da će zbog te bolesti umrijeti, te je pozvao svoju djecu i podijelio im svoju imovinu koja se sastoji od jedne kuće vrijedne l0.000 DM , automobila i male bašte iste tolike vrijednosti. Podjelu je izvršio tako da je jednom djetetu dao automobil, drugom kuću, a trećem baštu. U ovom primjeru vidimo da je ono što je otac podijelio djeci s aspekta materijalne vrijednosti jednako, ali nije istovjetno. Dakle, logički se ne može zaključiti da “ne biti istovjetan” znači i “ne biti jednak”.

Moguće je da neko postavi pitanje - zašto su, prema vašoj tvrdnji, prava muškaraca i žena u cjelini jednaka, ali nisu istovjetna? Zar ne bi bilo bolje da su ta prava i po spoljašnjem karakteru istovjetna kako se više ne bi pojavljivale sumnje o nepravednosti i diskriminaciji? Zašto islam nije postavio jednaka prava i za muškarace i za žene, kao što je to sada prisutno na Zapadu?U čemu je filozofija tih razlika i neistovjetnosti?

Prije nego damo odgovor kao prvo treba da kažemo da sve ono što sada postoji na Zapadu pod nazivom “ravnopravnost žene i muškarca” nikad nije bila jednakost nego sličnost, a ona zapravo i nije potpuno u interesu žena nego u interesu kapitalista, vlasnika velikih fabrika, koji od žena zahtijevaju da obavljaju veoma teške poslove, ne obraćajući pažnju na njihove mogućnosti.

Drugo, sa stanovišta stvaranja islam nije postavio nikakvu razliku između muškarca i žene i nijedna uvreda i poniženje, koje je u pogledu žene u drugim religijama i učinjeno, ne postoji u Kur’anu i izrekama Božijeg poslanika (a.s.). Sam Poslanik je rekao: ”Među stvarima vašeg svijeta volim tri od kojih je prva žena...”. Sa pojavom islama među Arapima je zabranjeno ugnjetačko ponašanje prema ženama. Suprotno od svetih knjiga, Kur’an ženu ne smatra bićem koje je stvoreno od manje vrijedne materije nego što je to muškarac ili pak samo “bićem nastalim od muškarčevog lijevog rebra”. Ne smatra je elementom grijeha i “malim šejtanom preko kojeg veliki šejtan zavodi muškarca”. Kur’an ne kaže da žene ne idu u džennet ili da ne dosežu visoke duhovne deredže - sfere. Naprotiv, spolna pripadnost ne utiče na to i ne postoji nikakva razlika izmedju muškarca i žene u pogledu duhovnosti. Kur’an čak navodi primjere žena koje su bile uzvišenije od muškaraca svog doba - spominje hazreti Merjemu koja je bila uzvišenija od Zekerija’a.

Kur’an ne samo da ne smatra brak lošim nego ga preporučuje, ali isto tako ne smatra da je žena stvorena samo zato da bi muškarac uz nju zaista postao muškarac, nego da bi se međusobno dopunjavali i usavršavali. Kur’an u potpunosti opovrgava sve predrasude koje o ženi postoje u drugim društvenim i vjerskim zajednicama i smatra ih uvredom za ženu.

Ravnopravnost muškarca i žene je u islamu uzeta kao očita stvar jer sa stanovišta stvaranja ne postoji razlika, te je prirodno da su oni jednaki i u pogledu prava. Stav islama u ovom smislu je da, pošto se zaista susrećemo sa dva ljudska stvorenja, od kojih je jedno žena, a drugo muškarac, oni imaju međusobnih razlika, ali one nisu uzrok da budu različiti po ljudskosti. Znači, razlika između muškarca i žene nije suštinska nego formalna, a upravo ove formalne razlike su povod što je jedno žena, a drugo muškarac. Kada ne bi bilo nikakve razlike između ova dva bića i kada bi u svim aspektima postojala istovjetnost, u tom slučaju ne bismo ni imali dva ljudska stvorenja - postojao bi ili samo muškarac ili samo žena.

Platon je razlike između muškarca i žene smatrao samo kvantitativnim, dok ih je Aristotel, protivno svom učitelju, smatrao i kvantitativnim i kvalitativnim, ali naravno obje grupe razlika su formalne, a ne suštinske.

Formalne razlike imaju logične posljedice među koje spada i neistovjetnost prava i obaveza. Nepostojanje suštinske razlike uzrok je ravnopravnosti, a formalna razlika uzrokuje neistovjetnost u pravu i obavezama. Znači, uprkos ovim formalnim razlikama, postojeća istovjetnost prava u zapadnim društvima dovodi do nelogičnih i destruktivnih posljedica kojima smo danas svjedoci. Ono što je trenutno prisutno na Zapadu je proces u kom preovladava mišljenje da i sa muškarcem i sa ženom u svim pitanjima treba postupati istovjetno jer su oboje ljudi. S druge strane, na urođene i prirodne razlike između muškarca i žene ni najmanje se ne obraća pažnja, a pošto je i žena čovjek, njena ženstvenost je potpuno prepuštena zaboravu, te je sve to nazvano ravnopravnošću oba pola.
Logična posljedica ovakvog mišljenja je da ako npr. jedan muškarac može da radi na peći za pečenje cigle, onda i žena također treba da radi jer to zahtijeva ravnopravnost - pošto su oboje ljudi, treba da u svim stvarima uživaju istovjetna prava i obaveze. Ne postavlja se razlika između obaveza i teških i lahkih poslova, bili oni u skladu sa tjelesnim mogućnostima ili ne.

Fizičke i psihičke razlike i neistovjetnosti, razlike u međusobnim osjećanjima i naklonosti, te uopšte sve prirodne razlike između muškarca i žene niko ne može poreći. Međutim, ono što je praktično prouzrokovalo ova nenaučna pretjerivanja, tj. poricanje razlika između dva pola, bile su ugnjetačke teorije i postupci u odnosu prema ženama koji su u prošlosti postojali i na Istoku i na Zapadu. Ono što je za nas važno i vrijedno pažnje je to da se iz ovih razlika nikako ne može izvući zaključak da je žena niža i nepotpunija vrsta a muškarac savršeniji ili obratno.

Naravno, zakon stvaranja nije nepromišljeno i bez mudrosti postavio ove razlike. Razlika između muškarca i žene je poput razlike između organa u tijelu jednog čovjeka, poput razlike između oka, obrva i nosa od kojih je sve tačno na svom mjestu. Kada na svijetu ne bi postojale razlike i cjelokupan poredak na njemu bio bi narušen. Stav islama u odnosu prema ženi je daleko od neumjerenosti i realističan je. Nikada žena nije ponižena i uvrijeđena da bi danas, kako to nastoje neki zapadni naučnici želeći “nadoknaditi” prošlost, bilo neophodno na silu dokazivati da je žena vrjednija od muškarca. Naprotiv, islamska teorija o ženi uzima u obzir sve prirodne aspekte muškarca i žene.

Sa stanovišta islama i muškarac i žena se usavršavaju uz međusobno potpomaganje - ženi je za usavršavanje potreban muškarac, a isto tako je i ona potrebna muškarcu. Ako ne bi postojale ove razlike ne bi se ostvarilo ni savršenstvo. Razlike su uzrok da se ova dva ljudska bića međusobno više privlače, zavole i žele jedno drugo. Ako bi žena u svim muškim osobinama bila istovjetna muškarcu ili ako bi muškarac imao sve ženske osobine, ne bi bilo mjesta za međusobno privlačenje, ljubav, te na koncu ni za međusobno požrtvovanje.

Kur’an stvaranje para, muškarca i žene, ubraja u jedan od Božijih znakova koji uzrokuje mir, prijateljstvo i milosrđe između muškarca i žene. Znači, nasuprot stanovišta nekih koji vezu između muškarca i žene tumače isključivo u okvirima seksualnih odnosa i iskorištavanja žene od strane muškaraca., Kur’an filozofiju razlika smatra ljubavlju i međusobnom naklonošću. Te razlike su upravo osnov duboke i korjenite veze potrebne da bi žena i muškarac potpunije uživali u životu, pa i više od toga - kako bi iduće generacije i ljudsko društvo bilo zasnovano na čvršćoj osnovi, a ta osnova je porodica - upravo ono što je danas na Zapadu jako uzdrmano i nestabilno.

#2 Recycle Bin

Recycle Bin
 • Members
 • 6,759 posts

Posted 23 June 2004 - 09:39

I sta si hteo da postignes ovim postom?

Da predjemo svi sad u islam?

#3 ebu_davud

ebu_davud
 • Members
 • 252 posts

Posted 23 June 2004 - 09:43

Od tebe je to tesko ocekivati obzirom da ti je 2 + 2 = 5 :lol: .

Ma salim se samo :lol: .

#4 Recycle Bin

Recycle Bin
 • Members
 • 6,759 posts

Posted 23 June 2004 - 09:53

Pa zar nije 2 + 2 = 5 ???

#5 ebu_davud

ebu_davud
 • Members
 • 252 posts

Posted 23 June 2004 - 10:01

Jeste, jeste. Pa ja rekoh da se salim :lol: .

#6 stargatenow

stargatenow
 • Members
 • 442 posts

Posted 23 June 2004 - 10:08

U islamu je u normalnim okolnostima muškarcima dato pravo razvoda braka i dozvoljeno im je da prema zakonu imaju i četiri žene, dok ženama nije dopušteno da imaju više od jednog muža; u podjeli nasljedstva muškarcima je dato dvostruko veće pravo nego ženama itd.

Dakle, logički se ne može zaključiti da “ne biti istovjetan” znači i “ne biti jednak”.

Kakva gomila baljezgarija! I kisnoj glisti je jasno da su ti poredjenja potpuno pogresna (i to namerno). Ponasate se sa zenama kao prema stoci i ocekujete da vas ceo svet razume. :lol:

Sam Poslanik je rekao: ”Među stvarima vašeg svijeta volim tri od kojih je prva žena...”.

Tu smo znaci... Zena je za tebe stvar?

Sa pojavom islama među Arapima je zabranjeno ugnjetačko ponašanje prema ženama.

Da, da... Treba da su srecne sto ne dobijaju batine, a to sto imaju ista prava kao i domaca zivotinja...

Logična posljedica ovakvog mišljenja je da ako npr. jedan muškarac može da radi na peći za pečenje cigle, onda i žena također treba da radi jer to zahtijeva ravnopravnost - pošto su oboje ljudi, treba da u svim stvarima uživaju istovjetna prava i obaveze. Ne postavlja se razlika između obaveza i teških i lahkih poslova, bili oni u skladu sa tjelesnim mogućnostima ili ne.

Ma idi? Ako muskarac moze onda zena treba? Da li si ti cuo za pojam izbor? Sustina ravnopravnosti je da i muskarac i zena mogu da rade iste poslove ako hoce.

#7 Recycle Bin

Recycle Bin
 • Members
 • 6,759 posts

Posted 23 June 2004 - 10:26

Pa sustina njihove vere je da ne postoji ravnopravnost.
Postoji izivljavanje i tortura.

Ko se ne slaze sa tim, ima dve opcije: da trpi i cuti ili da bude pogubljen jer ne postuje rec bozju... (onako kako je oni vide)

Zato je najvaznije da se muslimani obrazuju.
Da se odvoji religija od drzave i pojedinaca.
Ko zeli da veruje neka veruje... ko ne zeli da veruje neka bude slobodan u svom izboru.

Danas je islam jedna agresivna religija.
Muslimani teze svetskoj dominaciji.
Plasim se da ce ako nastave ovim putem da docekaju strasan protivudarac onih koji NE ZELE islam kao svetsku dominantnu nasilnu religiju...

Nadam se da ce se to uskoro promeniti.

#8 Bustin

Bustin
 • Members
 • 4,490 posts

Posted 23 June 2004 - 11:16

Evo citam Edina vec neko vreme i stvarno mi se osladio ovaj islam. Neki dan sam se povredio igrajuci basket. Izvrnuo zglob. Stavih ja hodzin zapis na to i prodje za sat vremena. Islam ti je cudo!

Odoh negde eksplodirati...ciao :lol: :lol:

#9 reg

reg
 • Members
 • 4,229 posts

Posted 23 June 2004 - 11:44

Ponasate se sa zenama kao prema stoci i ocekujete da vas ceo svet razume.


Nemoj da preterujes stargate, vidis da muskarac jednostavno mora da ima vece nasledstvo, ipak mora neko da izdrzava 3-4 zene + decu. :lol:

a pošto je i žena čovjek, njena ženstvenost je potpuno prepuštena zaboravu, te je sve to nazvano ravnopravnošću oba pola.


AAAaaa, sad vidim, islam u stvari zeli da povrati zenstvenost, koja se sputava tzv. ravnopravnoscu. :lol:


------

E sad, cim vidite na nekom topiku Edina i Bina odma znate da je u toku takmicenje dumb&dumber karaktera. U tom nemilosrdnom sukobu gde generalizacije lete na sve strane, geostrateski polozaji analiziraju do tancina, a od mudrih zakljucaka se ne moze pobeci vase je da adekvatno prenesete najzanimljivije delove ovde

#10 darwin

darwin
 • Members
 • 180 posts

Posted 23 June 2004 - 14:58

Pa zar nije 2 + 2 = 5 ???

jeste, za velike vrednosti dvojke :lol:

#11 jelena_011

jelena_011
 • Members
 • 310 posts

Posted 23 June 2004 - 21:28

Znam da ovo pitanje vazi i za ostale religije (a odnosi se i na sve zakone uopste), ali - koliko se to zapravo primenjuje?
Na primer

ne obavezuje ni za obavljanje bilo kakvih poslova u kući ili izvan nje, koje ako želi može raditi, a na ekonomski prihod, koji je proizvod njenog rada i samo je njen, muškarac također nema nikakvog prava.

(s tim sto naravno od muskarca treba da dobijes dozvolu da radis...jupi...)

U islamu je u normalnim okolnostima muškarcima dato pravo razvoda braka i dozvoljeno im je da prema zakonu imaju i četiri žene, dok ženama nije dopušteno da imaju više od jednog muža; u podjeli nasljedstva muškarcima je dato dvostruko veće pravo nego ženama itd.


Vidis, ovo je sad vec pitanje prioriteta - sa jedne strane je simpaticna slika oslobadjanja od kucnih poslova, a muskarac je duzan da je izdrzava (sto se meni, s obzirom na to da sam odrasla u drugacijoj drustvenoj klimi, bas i ne dopada...mada, posto tamo zene obicno imaju veeeliki broj dece, tesko da mogu da stignu da vide ista sem nashljednika...a je l` dadilja dolazi u obzir? :lol: ), a sa druge strane zena treba da trazi dozvolu od muza da radi, on moze da ima cetiri zene (a ovde pricaju da je i jedna previse :lol: ), nije bas lepa ni prica o nasledstvu, ali ajde, mora neko da izdrzava sve te silne zene...Znas, Edine, uprkos nekim pogodnostima (na papiru), a uz pitanje doslednosti primene tih uputstava (koja mi se ni na papiru ne dopadaju toliko)...mislim da ipak vise volim Zapad...I nisam bas sigurna da imas na obe strane tih 10000 DM.

Pitanje je koliko se kvalitativno razlicite stvari mogu ujednaciti tako da budu kvantitativno iste (tacnije u kojim slucajevima je to moguce - uvek nije sigurno, a po meni ne moze ni u ovoj prici).

Pitanje stvarne slobode izbora zene ipak ostaje, jer toga u ovom tekstu bas i nema mnogo...
Ni na Zapadu situacija nije bas sjajna, i gde god da se okrenes mozes da naidjes na neku vrstu osude (ako zelis da budes sa decom napadaju te aktivistkinje za zenska prava, a ako zelis da radis, ili da ne daj boze nemas decu, e onda se javi onaj drugi zenski tabor, i ne znas koji je iskljuciviji...ili to samo tako meni kao posmatracu izgleda)...
Medjutim, razlika izmedju islama i kapitalizma je to sto na papiru za svaku zenu ipak postoji jednakost pri izboru vise razlicitih opcija...

Edited by jelena_011, 24 June 2004 - 02:05.


#12 Edin

Edin
 • Members
 • 422 posts

Posted 29 June 2004 - 18:05

Medjutim, razlika izmedju islama i kapitalizma je to sto na papiru za svaku zenu ipak postoji jednakost pri izboru vise razlicitih opcija...

And They Called it Women's Liberation
How Women Were Lured Out of the Home in the USA


By Areeba bint Khalid


From the 1800s to the present day, family life in the West has remarkably changed. While the West calls this change part of the women freedom movement, a look at history may show otherwise.

America before the 1800s was a farming country and ninety percent of the population lived and worked on private farms. Households were mainly self-sufficient--nearly everything needed was produced in the house. The few things that could not be produced at home were bought from local craftsmen. Some other things, especially imports from Europe, were bought from stores. Males would take care of the fields and females would take care of the home. In addition, they would engage in spinning, knitting, weaving, and taking care of the farm animals.

Industrial Revolution

The Industrial Revolution, which began around the early 1800s, brought a major change to this way of life. In 1807, in the wake of the war between Great Britain and France, President Jefferson signed the Embargo Act, which stopped all trade between Europe and America. The Act meant that European goods would no longer be available in the US and Americans would have to produce them. One major European import to America was cloth, and so merchants used this opportunity to create a cloth industry in America.

In 1814, Francis Cabot Lowell, a man from Boston opened the first modern factory. Work here was to be done way faster than before. Instead of manually making things in houses, things were to be made at higher speeds in a factory and all stages of the work were to be completed under the same roof. Now what Lowell needed were workers. He found out that women, especially unmarried daughters of the farmers, were more economical to use in labor than men. They were also more willing to work as hired people in factories.

But Lowell had to make the working outside of home acceptable in a society which was not used to it. He assured parents that their daughters would be taken care of and kept under discipline. And he built a boarding community where the women workers lived and worked together.

Soon after, more and more factories emerged across America. Factory owners followed Lowell's example of hiring unmarried women. By 1850 most of the country's goods were made in factories. As production of goods moved from the country to the city, people too moved from the country to the city.

For money to be earned, people had to leave their homes. When women worked on the farm, it was always possible to combine work and family. When work for women moved outside the home, however, the only women who could follow it were those without family responsibilities or those who had no husband or no income. Likewise, the only women who could take care of their families were the ones that didn't have work.

This working out of home became a part of life for unmarried women. They would work until their marriage. But as time passed, women found family life interfering with their work life and instead of viewing working out of home as optional, they viewed family life as such. Many women started delaying marriage even more and some decided to stay single.

Married women however stayed home and dedicated their time to their children. Now that there wasn't any farm work to do, women had even more time to spend with the children. In 1900 less than about 5.6% of married women worked outside. If a married woman were to work, it would be considered that her husband was invalid or that she was poor.

World War I

The first major entry of married women to the workforce came during World War I in 1914. Men went to fight the war and the country needed workers to take over the jobs they left behind. Unmarried women were not sufficient for the labor needs, so employers started to invite married women too, to work. By 1919, 25% of the women in the workforce were married. But this was only the beginning.

Another change World War I brought was the entry of women to the army. About 13,000 women enlisted in the US Navy, mostly doing clerical work--the first women in US history to be admitted to full military rank.

Great Depression

The Great Depression came in the 1930s. The unemployment rate climbed from 3.2% in 1929 to 23.6% in 1932. Jobs became scarce for skilled people and men. Fathers went to search for jobs. Some, under despair, deserted their families. The responsibility of earning fell on mothers in many families.

Most women and children, however, found jobs more easily than men because of the segregation of work categories for men and women. Although 80% of men during the Great Depression opposed their wives entering the workforce under any circumstances, economic factors made it necessary for the women to work. Hours were long and pay was low. Twenty percent of white women were in the workforce.

World War II

World War II came in the early 1940s. Men were drafted to fight, and America needed workers and supplies. Again, the employers looked towards the women for labor. Unmarried and married women were invited to work, as had been done during World War I.

But still, public opinion was generally against the working of married women. The media and the government started a fierce propaganda campaign to change this opinion. The federal government told the women that victory could not be achieved without their entry into the workforce. Working was considered part of being a good citizen, a working wife was a patriotic person.

The government founded the Magazine Bureau in 1942. The Bureau published Magazine War Guide, a guide which told magazines which themes stories they should cover each month to aid war propaganda. For September 1943, the theme was "Women at Work". The slogan for this was "The More Women at Work the Sooner We Win." Magazines developed stories that glorified and promoted the placement of women into untraditional jobs where workers were needed. The idea was that if smaller, unexciting jobs were portrayed as attractive and noble more women would join the work force.

The media created Rosie the Riveter, a mythical character to encourage women into the workforce. Rosie was portrayed as a patriotic woman, a hero for all American women. "All the day long, Whether rain or shine, She's a part of the assembly line. She's making history, Working for victory, Rosie the Riveter… There's something true about, Red, white, and blue about, Rosie the Riveter."

The propaganda efforts worked. More than six million women joined the workforce during the war, the majority of them married women. In 1940, before the war, only 36% of women workers were married. By 1945, after the war, 50% of women workers were married. The middle class taboo against a working wife had been repealed.

Post World War II

The 1950s marked an era of prosperity in the lives of American families. Men returned from war and needed jobs. Once again, the government and media got together to steer the opinion of the public. This time, however, they encouraged women to return home, which shows that the women were brought out not for their freedom but because workers were needed.

But this effort was not as successful and was abandoned quickly. First, women from lower economic ranks had to remain in the workforce because of economic necessity. And second, there came the rise of consumer culture.

The baby boom took place during the 1950s as well. Women who returned home dedicated their lives once again to their children. But around the same time an important change had come in the American life. This was the spread of the television. By 1960, 90% of the population owned at least one set. Families would gather around the screen for entertainment. In the early days, everything including commercials was watched with great interest.

Most middle-class families could not afford the goods the television declared necessary to maintain or enhance quality of life with one paycheck alone. Many women returned to work in order to live according to "the American standard of living," whatever that meant to them.

The number of American women in the workforce from 1940 to 1950 increased by nine percent. From 1930 to 1940 there had only been a three percent increase.

Effects

As mothers returned to work, the television became the most important caretaker of a child. Children in the 1950s spent most of their non-sleeping hours in front of the television screen.

In 1940, less than 8.6% of mothers with children under eighteen worked. By 1987, 60.2% of women with children under eighteen were working.

As wives assumed larger roles in their family's financial support, they felt justified in demanding that husbands perform more childcare and housework. Across the years, divorce rates doubled reaching a level where at least 1 out of 2 marriages was expected to end in divorce. Marriage rates and birthrates declined. The number of single parent families rapidly increased. People grew unhappy with their lives, when compared to the lives of people on television.

Women working affected the society in many different ways. The first and most important of these was that children with working mothers were left alone without the care of a mother. As the number of working women increased, the number of children growing up unsupervised increased, and with this increased crime among teens.

Since most women placed their career ahead of family life, family life was greatly affected since unmarried women were generally able to make more money than married ones. For example, according to a study by a Harvard economist, women physicians who were unmarried and had no children earned thirteen percent more per year than those who were married and fifteen percent more than those with children.

Today

The majority of women still work at the lower levels of the economic pyramid. Most are employed in clerical positions, factory work, retail sales, or service jobs. Around 50% of the workforce is female. While about 78% of all cashiers and 99% of all secretaries today are female, only 31% of managers and administrators are female. Equality in the workplace has been a mirage but it has conned millions of women into leaving their homes and destroying the family structure.

It was only when economic or political factors made it necessary to get more workers that women were called to work. The Industrial Revolution, the Great Depression, and the World Wars, all the major events which increased the proportion of women workers, were times when the capitalists required more workers in order to be successful in their plans and so they used women.

The move of women from home to the public workforce has been gradual. First poor women went. Then unmarried women. Then married women without children. Then married women without young children And then, all women. The same thing can be seen to be happening in developing countries around the world, as the West spreads its propaganda of freedom for women to work. The results of this move will probably be the same too.Bibliography

-Hawes, Joseph M., ed. American Families: A Research Guide and Historical Handbook. New York: Greenwood Press,- 1990.

-Mintz, Steven. Domestic Revolutions. New York: the Free Press, 1988.

-Gary B. Nash, American Odyssey. New York: Glencoe McGraw-Hill, 2002.

-Wilson, Margaret Gibbons. The American Woman in Transition. Connecticut: Greenwood Press, 1979.

-Goldstein, Joshua S. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa. Cambridge University Press, 2001.

-U.S. Department of Labor, Women's Bureau. Women in the Force, 1900-2002. http://www.infopleas...7/A0104673.html

-The Library of Congress Rosie the Riveter: Real Women Workers in World War II http://www.loc.gov/r...transcript.html


#13 Krampa

Krampa
 • Members
 • 4,481 posts

Posted 29 June 2004 - 18:14

Pa gde ste vi ljudi?

Necete verovati sta mi se danas dogodilo.

#14 Edin

Edin
 • Members
 • 422 posts

Posted 29 June 2004 - 18:31

Znas, Edine, uprkos nekim pogodnostima (na papiru), a uz pitanje doslednosti primene tih uputstava (koja mi se ni na papiru ne dopadaju toliko)...

Zdravo Jelena,

Kao prvo, tekst govori o islamu a ne o muslimanima. Današnje "islamske" zemlje ne daju pravo ni muškarcima, a kamoli ženama koje su u nezavidnom položaju i na Zapadu (da, da, i na Zapadu).


sto se meni, s obzirom na to da sam odrasla u drugacijoj drustvenoj klimi, bas i ne dopada...mada, posto tamo zene obicno imaju veeeliki broj dece, tesko da mogu da stignu da vide ista sem nashljednika...


Ima jedna stvar koja nije spomenuta u tekstu - bračni ugovor.
Dvoje se mogu dogovoriti, i pored svega navedenog, da žena može posvetiti svoje cjelokupno vrijeme karijeri. Da ne bi djeca trpjela (tu je glavni problem ženskog karijerizma, a vrlo često i muškog), bilo bi poželjno da tada otac prihvati odgovornost koju u stvarnosti može imati samo majka i posveti se djeci. Znači i to je moguće.

Žena može izabrati i da ne zasnuje brak. Tada neće imati baš nikakve odgovornosti prema svojoj porodici i na taj se način može više posvetiti drugim društvenim aktivnostima.


a je l` dadilja dolazi u obzir?


Pa ne znam,... pretpostavlja se da mladenci ulaze u bračni život kao dovoljno zrele osobe. Sumnjam da je nekom od njih dvoje potrebna dadilja. :lol:

#15 jelena_011

jelena_011
 • Members
 • 310 posts

Posted 02 July 2004 - 22:05

Ima jedna stvar koja nije spomenuta u tekstu - bračni ugovor.
Dvoje se mogu dogovoriti, i pored svega navedenog, da žena može posvetiti svoje cjelokupno vrijeme karijeri. Da ne bi djeca trpjela (tu je glavni problem ženskog karijerizma, a vrlo često i muškog), bilo bi poželjno da tada otac prihvati odgovornost koju u stvarnosti može imati samo majka i posveti se djeci. Znači i to je moguće.

Žena može izabrati i da ne zasnuje brak. Tada neće imati baš nikakve odgovornosti prema svojoj porodici i na taj se način može više posvetiti drugim društvenim aktivnostima.


I koja je tu sad razlika u odnosu na truli Zapad? :lol: (razlika u odnosu na danasnje "islamske" (jer mislim da se oboje slazemo da je to sramotna zloupotreba religije...) zemlje je jasna)

Pa ne znam,... pretpostavlja se da mladenci ulaze u bračni život kao dovoljno zrele osobe. Sumnjam da je nekom od njih dvoje potrebna dadilja. 


Ne bih smela da tu izjavu potpisem :lol:
(mislim, pretpostavlja se, ali koliko to odgovara istini...lele... :lol: )


As wives assumed larger roles in their family's financial support, they felt justified in demanding that husbands perform more childcare and housework. Across the years, divorce rates doubled reaching a level where at least 1 out of 2 marriages was expected to end in divorce.


Kah-kah...kako tumacis ove podatke?