Jump to content


Photo
- - - - -

Ozbiljni nedostaci novih registracionih tablica


 • Please log in to reply
31 replies to this topic

#1 b.hill

b.hill
 • Banned
 • 6 posts

Posted 13 January 2011 - 18:23

Ovo je kratki traktat o besmislenom rešenju izgleda novih srpskih registarskih tablica motornih vozila, sa naglaskom na najznačajnije i nepremostive nedostatke

Autor ovog teksta nije ni profesionalac ni stručnjak iz oblasti saobraćaja već je tehničko lice (inženjer i dugogodišnji programer) koje je koristeći svoju logiku i rasuđivanje došao do nepobitnih zaključaka a pri tome je dao sebi pravo da u nekim situacijama iznese i svoj lični stav. Ovaj tekst je pisan bez ikakvih pretenzija i možete ga shvatiti i koristiti po svom nahođenju...

1.dimenzije tablica su povećane ali dimenzije slova i brojeva su smanjene. To je dovelo do toga da je smanjena udaljenost sa koje se tablica može jednoznačno identifikovati. Svedoci, policajci, kamere, neće biti u stanju da sa istim stepenom uspešnosti identifikuju nove tablice. O važnosti da se tablica uspeđno uočava sa što veće daljine ne treba trošiti reči.

2.smanjen broj ukupnih kombinacija unutar jednog registracionog područja. Stare tablice (oblik BG 111 222) imale su kapacitet od tačno 999 hiljada kombinacija po području. Nove tablice (oblik BG 123 XY) imaju kapacitet oko 700 hiljada (uvođenjem u opticaj latiničnih slova “sa kvačicama“ ali i uvođenjem slova iz engleskog alfabeta neprirodnim i naknadnim improvizovanjem došlo se do magične granice od milion kombinacija, ali su se time otvorili ogromni problemi od kojih je najbezazleniji da tablica sadrži kombinaciju XŠ, ĆW, ĐY itd (oko 2% novih tablica će imati ovakve glupave kombinacije slova). Ako je razlog za uvođenje novog sistema tablica bio taj što se u BG registracionom području došlo do iskorišćenja svih kombinacija, veoma jednostavno rešenje bi predstavljala prirodna modifikacija dosadašnjeg šestocifrenog sistema zamenom jedne (a možda i dve) od postojećih cifara slovima (niz od deset cifara 0-9 bilo uvećan i za još nekoliko slova. Svako novododato slovo, donelo bi oko 100 hiljada novih kombinacija, što za BG područje znači odlaganje iscrpljenja svih kombinacija za više od godinu dana. Dakle, ako bi se uvela samo „jasna i nedvosmislena slova“ a to su na primer (E,R,T,P,A,H,J,K,V,N,M) dobilo bi se novih kombinacija za najmanje 12 godina, Na primer, tada bi postojala tablica BG H11-111 ali postojala bi i tablica BG 111-111 )

3. „evropske dimenzije“ tablice su iskombinovane sa latiničnim slovima „sa kvačicama“ (Č,Ć,Š.Đ,Ž). Ako teramo „evropljane“ da gledaju u, za njih, nerazgovetne simbole koji uz to sadrže i njima gotovo identične parnjake (slova C, S, D, Z), koji je razlog zbog kojeg nije korišćeno ćirilično pismo? Zašto je nekom Grčkom cariniku lakše da rastumači slovo Ž od slova Ж ?

4.uvođenjem latiničnih slova „sa kvačicama“ (Č,Ć,Š.Đ,Ž) koja se jako malo razlikuju od svojih parnjaka (C, S, D, Z) otvorili su se sledeći problemi za sve tablice koje sadrže jedan ili dva bilo koja slovna znaka iz ove grupe znakova (Č, Ć, Š, Đ, Ž, C, S, D, Z) a to je oko 20% svih tablica. Svi oni koji budu imali ove slovne znakove na svojim tablicama, moraju biti svesni da su u opticaju i njima gotovo identične tablice ("parnjaci"), sa razlikom u jednoj sitnoj „kvačici“ koja lako može biti zanemarena u bilo kojoj tački prenosa i obrade informacija, što može dovesti do krupnih problema.
4A)ako kamera (o uvođenju u funkciju kamera koje snimaju saobraćaj i snimaju prekršioce saobraćajnih propisa se mnogo govori u poslednje vreme) snimi neko vozilo u kršenju saobraćajnih propisa, sa kolikom se sigurnošću može govoriti o ispravnom identifikovanju i razlikovanju slova C od Ć ili od Č, itd ? Da li će se umesto automatskog postupka identifikacije tablice na osnovu fotografije ipak morati zadužiti neko ko će svojim očima kontrolisati rad skupog softvera ? Koliko će puta doći do situacije da je prekršajna prijava stigla na pogrešnu adresu i pogrešnoj osobi, ili da nije stigla onoj osobi kojoj je namenjena. I da li će dolaziti do situacija kada će se na sudu dovoditi u pitanje da li je krivično delo učinilo vozilo sa tablicom CĆ ili CČ ili CC itd, i koliko će se „nedužnih“ bahatih vozača izvući bez kazne?
4B)problemi sa plaćanjem parkinga putem SMS poruka. Velika većina mobilnih telefona ne podržava slanje poruka koje sadrže slova „sa kvačicama“. Veliki broj ljudi ni ne zna da piše poruke koje sadrže takva slova. Dolaziće do problema da neko ne moze uplati parking u 1. ili 2. zoni zato što je njegov „parnjak“ to već učinio ranije tog dana u toj istoj zoni. Može se javiti problem da i pored uredno uplaćenog parkinga ipak budete kažnjeni jer vaš „parnjak“ to nije uradio...Naravno, moguće je i obrnuto, da ne dobijete kaznu iako niste platili, jer je „parnjak“ to učinio umesto Vas... Naravno, verovatnoća za pojavu svega ovoga navedenoga je veoma mala, ali ipak postoji i izvesna je.
4C)Problem sa ulaskom u neku stranu zemlju ako je nekim slučajem „parnjak“ sa sličnim tablicama u toj zemlji (ili na primer u celoj Evropskoj Uniji) ostao ubeležen u njihovim dosijeima. Na primer, vozilo sa tablicom BG 123 AČ nije platilo saobraćanu kaznu za učinjeni prekršaj (na šta je dužan da uradi pre izlasku iz, na primer Grčke). Tom vozilu se automatski zabranjuje ponovni ulazak u Grčku dok se ne izmiri kazna zajedno sa kamatom i sudskim troškovima. Naravno, Grci ne znaju razliku izmedju C, Ć i Č, i u krajnjem slučaju ni ne znaju na svom kompjuteru da pronađu način za upis slova Č u svoju bazu podataka (kao što ne bi ni 99.99% Srba znalo da napravi razliku između nekih grčkih slova a kamoli da zna da ih otkuca na tastaturi). Dakle, pri ulasku vozila BG 123 AC ili BG 123 AĆ u Grčku ni krivim ni dužnima, sigurno će nastati komplikacije.
4D)Ako je negde u Evropskoj uniji na primer, ukradeno vozilo sa tablicama BG 123 AČ i krađa uredno prijavljena, zbog nemogućnosti softvera, nepoznavanja latiničnog pisma srpskohrvatskog jezika od strane nekog italijanskog, francuskog ili holandskog policajca (što je sasvim normalno) svaki prelazak granice u nekoj od zemalja EU, vozila sa BG 123 AC i BG 123 AĆ tablicama biće propraćen velikim komplikacijama. Napomena je da se novi format tablica radi kako bi bio „evropski“
Ovaj problem sa postojanjem međusobno veoma sličnih tablica statistički ne bi trebao previše često da se javlja ali sigurno je da će se javljati. Suština je da u starom sistemu verovatnoća pojave ovakvih problema bila daleko, daleko manja, praktično zanemarljiva.
Skrenuo bih pažnju na činjenicu da su i u starom sistemu korišćena latinična slova "sa kvačicama", ali su se ona koristila samo u oznaci registracionog područja (ŠA – Šabac, KŠ – Kruševac, ČA – Čačak, VŠ – Vršac... i da nisu postojala registraciona područja sa istim slovima bez kvačica – nije bilo područja CA, KS, VS...) pa je identifikacija i u zemlji i u inostranstvu bila apsolutno jednoznačna.

Ilustracija za ovu temu i pitanje - koja su ovo dva poslednja slova na tablici ? (fotografija je slikana po danu, aparatom od 3 MPx, udaljenost od 4.5 metra, iz slobodne ruke. Snimljeno vozilo stoji parkirano a tablica nije zaprljana.
Posted Image

Da li je u pitanju CĆ ili CČ ? Prosudite sami. Kakva bi se informacija mogla izvući kada bi tablica bila malo zaprljanija, da nema dnevnog svetla i da je vozilo u pokretu ?


5.Neoriginalnost. Po formi, nove tablice su identične hrvatskim i makedonskim, ali i hrvatske i makedonske imaju mnogo veći font pa su stoga razgovetnije i uočljivije. Po kombinatorici, nove srpske tablice, imaju isti broj kombinacija kao hrvatske, makedonske i crnogorske tablice a samo Beograd (jedno registraciono područje) ima više vozila nego Crna Gora i Makedonija zajedno. Tu treba pomenuti i Zagreb koji je dva i po puta manji od Beograda i ima dva puta manje vozila. Samim time, sistem koji je dobar i dovoljan za države od 1, 2 ili 4.5 miliona stanovnika ne može biti dobar i dovoljan za državu od 8 miliona stanovnika. Ako se već insistiralo na novoj formi tablica, trebalo je razmotriti sisteme zemalja sa sličnim i većim brojem stanovnika i vozila od Srbije – počevši od Bugarske sa sjajnim ćirilično-latinično neutralnim slovnim znacima. Bugarske tablice sadrže samo one slovne znake koji postoje i u ćirilici i u engleskom alfabetu (dakle soba E, T, O, P, A, H, J, K, C, B, M) Time su ispoštovali svoje pismo (ćirilicu) ali i učinili tablice „internacionalnim“. I Bugari imaju registraciona područja (oko 26 koje se identifikuju sa 1 ili 2 slovna znaka iza kojih slede 4 cifre i 2 proizvoljna slovna znaka). Drugi primer je Rumunija sa oko 45 registracionoh oblasti sa dva broja i tri slova (oblast Bukuresta iznimno, ima povećan broj kombinacija tri broja i tri cifre a oznaka oblasti ima jedno slovo „B“). Takođe, dobar primer je i Grčka, koja takođe ima registraciona područja i uz to ne koristi sopstveno pismo (grčki alfabet).

6.Tvorci nove forme tablica imali su dovoljno vremena (uvođenje novih tablica je odlagano više puta) i imali su punu slobodu a došli su do već viđenog, i napola prepisanog rešenja (od Makedonaca smo preuzeli i da sitnim slovima bude prisutan i ispis registracionog područja, što ničemu ne služi a uvredljivo je za ćirilicu). Sada imamo tablice koije smo poslednji uveli a liče na neke druge i uz to ne vrše posao dovoljno dobro (posao jednoznačne identifikacije) i nisu dovoljno uočljive.
Tvorci nove forme tablica su mogli da smisle tablicu sa dovoljnim brojem kombinacija koji bi mogao da traje dovoljan broj godina, ili mogli su da ravnomernije definišu registraciona područja – ovako registraciono područje Beograd (BG) i registraciono područje Bogatić (BĆ) su dimenzionisani kao jednaki (imaju isti maksimalni kapacitet – Bogatiću je to dovoljno za 1000 godina a Beogradu ni za 10)! Takođe, istovremeno postojanje registracionih područja BČ (Bečej) i BĆ (Bogatić), zatim VS (Vrbas) i (VŠ Vršac) kao i (SA Senta) i (ŠA Šabac) dovodi do još veće konfuzije i većih problema sa novim formatom. Stiče se utisak da je glavni motiv ovođenja novih tablica bio omogućavanje da što više lokanih parajlija dobije tablicu sa imenom svoga mesta i brojem 001 („ja sam broj jedan“), 007 („ja sam Bond, Džems Bond“), 666 („ja sam opasan“), itd...

I kao zaključak na sve ovo stiče se opravdani utisak da stručni ljudi nisu bili uključeni u ovaj posao. Nisu bili konsutovani dizajneri koji bi mogli da daju svoj pečat i da učine da nova tablica bude lepša. Naravno da nisu konsutovani ni matematičari i softverski stručnjaci koji bi dali svoje mišljenje jer je sasvim očigledno da bi svako od njih nakon 10 sekundi razmišljanja došao do zaključka da će usvojeni sistem veoma brzo dovesti do brojnih problema. Takođe, nisu konsultovani ni saobraćajni stručnjaci koji bi ukazali na problem slabe uočljivosti. I naravno, nisu konsultovani ni (ovde bi trebao reći - reč ekonomisti ali ću je ostaviti za kasnije) ljudi koji bi pošteno sagledali ekonomsku stranu celog poduhvata i zaključili da je bolje da tablice menjamo svakih 50 godina umesto na 7 jer je to pogodnije za vlasnike vozila u Srbiji. Pa ko je onda ovo smislio ? Verovatno neki značajni amater, koji je time što se onomad vozio po susedstvu i video nekoliko tipova tablica, pomislio da to može i on da uradi. I seo je i uradio najbolje što je znao. U stvari, siuguran sam da je konsultovan neki ekonomist (sada ta reč ovde ima svoj smisao) koji je sa druge strane sagledao ekonomsku stranu ovog poduhvata i školski pravilno zaključio da se veći profit može napraviti ako se za 50 godina tablice promene 7 puta , tj. na svakih 7 godina [smilie=mad0270.gif] A nas će to, kao po običaju jako skupo da košta.

A samo da napomenem da tablice nakon sedam godina ne menjaju ni bogati Englezi (njihov sadašnji sistem tablica je uveden 2001 godine sa procenjenim iscrpljivanjem broja kombinacija oko 2051. godine a uz to imaju 10x više vozila od Srbije) ali ni bogati Nemci, Francuzi, Italijani, Španci...

Informacije o formama registracionih tablica za priličan broj zemalja u Evropi i svetu moguće je pronaći ovde http://en.wikipedia....stration_plate.
Da je neko hteo i želeo dobro da odradi posao, bilo bi mu lako da dođe do neophodnih informacija i da za 1 sat postane magistar, doktor, profesor ili primarijus nauke o registarskim tablicama.
 • 2

#2 rory

rory
 • Members
 • 2,989 posts

Posted 14 January 2011 - 04:21

Ovaj zajebo i stojana nenadovića.
 • 0

#3 INI

INI
 • Members
 • 12,452 posts

Posted 14 January 2011 - 08:16

Ovo je kratki traktat o besmislenom rešenju izgleda novih srpskih registarskih tablica motornih vozila, sa naglaskom na najznačajnije i nepremostive nedostatke


dobro da je kratki ... :)

u vezi zamene na 7 godina, par komentara sa drugog foruma:

- 7, zato što je garancija na reflektujuću foliju 7 godina
- Tolika je garancija proizvođača tablica. Posle toga moraju nove kako bi uvek bile funkcionalne (čitljive).u vezi tačke #6:

6. Tvorci nove forme tablica imali su dovoljno vremena (uvođenje novih tablica je odlagano više puta) i imali su punu slobodu a došli su do već viđenog, i napola prepisanog rešenja (od Makedonaca smo preuzeli i da sitnim slovima bude prisutan i ispis registracionog područja, što ničemu ne služi a uvredljivo je za ćirilicu). Sada imamo tablice koije smo poslednji uveli a liče na neke druge i uz to ne vrše posao dovoljno dobro (posao jednoznačne identifikacije) i nisu dovoljno uočljive.


čini mi se da postoji neki zakon, (ili piše u ustavu) koji obavezuje postojanje ćirilične oznake ...
mislim da bi estetski i uopšte bilo lepše da su grb i ćirilična oznaka postavljeni na desnoj strani na drugoj plavoj štrafti, slično italijanskom rešenju

Posted ImageKada sam prvi put video fotogafiju sa oznakom Đ, u prvi mah mi se učinilo da je tablica zašrafljena pored slova D, a ne da je u pitanju crtica na slovu Đ.

Posted ImageU vezi kvačica (dijakritika) vrlo je verovatno da će biti problema. U Srbiji će (parking službe) verovatno pronaći neko rešenje, ali u inostranstvu se niko neće baviti tim problemom. Jedan mali broj ljudi će to koštati živaca i para, ali se pretpostavljam odgovorni oko toga neće uzbuđivati jer će biti relativno mali broj ljudi (tzv. "parnjaka") sa tim problemom.Ova priča me je podsetila na jedan drugi zakon, koji je usvojen, ali je njegova primena odložena.

Posted Image

u pitanju su obavezne zimske gume, koje nisu preporučljive na temperaturama iznad +7 (a onda se i brže troše, i bučnije su).
Znači danas (i u narednih nekoliko januarskih dana) bi po novom (usvojenom) zakonu vozač mogao da bira između dve loše opcije:
- da ne koristi zimske gume i reskira da plati kaznu, ili
- da koristi zimske gume, i bude manje bezbedan u saobraćaju, malo više pohaba gume, ali ne reskira da plati kaznu.

Izgleda kao da je ovde neko prepisao skandinavski zakon. Što je najgore, mislim da je prethodni zakon to lepo regulisao (ako ne grešim dozvoljene su bile i ne-zimske gume sa dubinom šare većom od 4 mm).

Edited by INI, 14 January 2011 - 08:17.

 • 0

#4 DJ_Vasa

DJ_Vasa
 • Members
 • 5,963 posts

Posted 14 January 2011 - 11:29

dobro da je kratki ... :)

Kratak ili ne, mislim da je čovek sve objasnio lepo i argumentovano.

u vezi zamene na 7 godina, par komentara sa drugog foruma:

- 7, zato što je garancija na reflektujuću foliju 7 godina
- Tolika je garancija proizvođača tablica. Posle toga moraju nove kako bi uvek bile funkcionalne (čitljive).

Poznajući ove naše lopove, pre se čini da je u pitanju laka zarada. Osim toga, ne znam kako je u drugim evropskim zemljama, ali neke imaju iste tablice već dugo i ne menjaju ih.

u vezi tačke #6:čini mi se da postoji neki zakon, (ili piše u ustavu) koji obavezuje postojanje ćirilične oznake ...
mislim da bi estetski i uopšte bilo lepše da su grb i ćirilična oznaka postavljeni na desnoj strani na drugoj plavoj štrafti, slično italijanskom rešenju

Posted Image

Ta ćirilica je spomenuta samo u pravilniku o tablicama, što se može lako promeniti. Inače, ne vidim svrhu da se uopšte i koristi, jer upravo prostor na kome se nalaze ptičurina i ćirilica ima mesta za bar još jedan karakter, čime bi se povećao broj kombinacija brojki i slova.

U vezi kvačica (dijakritika) vrlo je verovatno da će biti problema. U Srbiji će (parking službe) verovatno pronaći neko rešenje, ali u inostranstvu se niko neće baviti tim problemom. Jedan mali broj ljudi će to koštati živaca i para, ali se pretpostavljam odgovorni oko toga neće uzbuđivati jer će biti relativno mali broj ljudi (tzv. "parnjaka") sa tim problemom.

Osim problema navedenim u oba posta, može se desiti da se u dve različite države pojave tablice sa identičnim kombinacijama. Ako se npr. neka naša registracija poklopi sa nekom makedonskom, crnogorskom, hrvatskom i sl. može se desiti da kazna završi i u pogrešnoj zemlji. Isto tako, neko ko hoće da izbegne kaznu, može da jednostavno prelepi parče izolir trake npr. preko slova D i da od svoje tablice sa kombinacijom DF napravi ĐF, tako da kazna može stići nedužnom vozaču ili da uopšte ne bude naplaćena. Biće mogućnosti i za teže greške, npr. ako vozač sa tablicama BG 123 CČ ima isti auto kao i onaj sa BG 123 CC i napravi prekršaj, onda će biti još teže dokazati ko je zapravo kriv.

Kada je u pitanju broj kombinacija, ako je za utehu, predviđeno je da postoje i kombinacije AA 1234 AA, tj. sa četiri cifre, mada mislim da će biti veselo kada počnu da brljaju.

Edited by DJ_Vasa, 14 January 2011 - 11:30.

 • 0

#5 mrd

mrd
 • Members
 • 14,363 posts

Posted 14 January 2011 - 20:37

dobro da je kratki ... :)

u vezi zamene na 7 godina, par komentara sa drugog foruma:

- 7, zato što je garancija na reflektujuću foliju 7 godina
- Tolika je garancija proizvođača tablica. Posle toga moraju nove kako bi uvek bile funkcionalne (čitljive).


Ovo sto se tice 7 godina, ako je garancija 7 godina, onda ih treba menjati na 6, kako bi se preventivno delovalo i sprecila nuznost extra ulaganja u opravku. Mislim ako tablica ostari 7g i 1dan, pa se izgubi garancija. :) Posted Image
Kakva nebuloza, ceo svet ubija tablicu ili s'autom, kada auto ode na otpad, ili se pri prodaji polovnog automobila jednostavno vozilu dodeli nova tablica, ali ne i Srbija oni su smislili da se tablica ubudja posle 7 godina i eto "tako treba."
 • 0

#6 HaMa3aHa

HaMa3aHa
 • Members
 • 43 posts

Posted 14 January 2011 - 21:45

ja sam tako nesrećna...
dobila sam tablice BG ....ČK...samo fali U....
 • 0

#7 alberto.ascari

alberto.ascari
 • Members
 • 22,257 posts

Posted 14 January 2011 - 22:45

Dobre su vam tablice, šta bi ste radili da imate ovakvu kao u Češkoj?


Posted Image
 • 0

#8 DJ_Vasa

DJ_Vasa
 • Members
 • 5,963 posts

Posted 14 January 2011 - 23:23

Dobre su vam tablice, šta bi ste radili da imate ovakvu kao u Češkoj?

A da li se "ono" na češkom kaže isto kao kod nas samo bez "i"? Jes' da je ovo pitanje za onaj moj podforum, al' kad već znaš jezik, da iskoristim. Ovo pitam jer volim da učim strane jezike. ;)
 • 0

#9 INI

INI
 • Members
 • 12,452 posts

Posted 14 January 2011 - 23:24

sa http://www.elitemadz...19461-1#2784346

@b.milan svaka čast! Sve si rekao a ove CĆ tablice sam i ja video u gradu pre neki dan i odmah sam pomislio koliko problema će imati taj čovek :(

Ja sam ove nedelje registrovao auto u BG-u i evo šta sam primetio posle silnih sati provedenih po MUPovima.

Išao sam u MUP Stari Grad gde su delili tablice isključivo sa početnim slovom Ć pa nisam uzeo.

Išao sam u MUP Novi Beograd gde su delili sa Đ i tu nisam uzeo.

Na kraju u Zemunu gde počinju sa I sam uzeo tablice, primetio sam da je za sada pušteno u opticaj po 50 brojeva svakih slova, znači na primer za NBG dele ovako: 001-050 ĐO pa predju na ĐP i opet 001-050 i tako dalje. Zemun 001-050 IK pa IL, IJ.... itd. Kad završe sa I verujem da će preći na JA, JB...

Na svu sreću lako je videti odmah na šalteru koja slova dele pa možeš da odeš u drugi MUP bez čekanja reda, a ja sam namerno hteo da dobijem nešto što nema kvačice i na kraju dobio tablicu sa slovima IN. Naravno ovo je nevidjena glupost da ja sad gubim vreme po MUPovima i šetam se okolo da bih dobio tablice koje nemaju kvačice ali je meni to bio lični izbor.


 • 0

#10 alberto.ascari

alberto.ascari
 • Members
 • 22,257 posts

Posted 14 January 2011 - 23:29

A da li se "ono" na češkom kaže isto kao kod nas samo bez "i"? Jes' da je ovo pitanje za onaj moj podforum, al' kad već znaš jezik, da iskoristim. Ovo pitam jer volim da učim strane jezike. ;)Može da bude i radnja i glagol. Sve isto. Ima ovde zanimljivih tablica, PRD recimo....
 • 0

#11 IDreamer

IDreamer
 • Members
 • 1 posts

Posted 15 January 2011 - 23:06

У потпуности се слажем са свим што је корисник b.hill написао.

Додао бих, ако дозволите, још нешто. На основу овлашћења из Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије, Влада је 2010. године донела Уредбу о утврђивању изворника Великог и Малог грба, изворника заставе и нотног записа химне Републике Србије. Изглед грбова и застави Р. Србије може се видети на сајту Владе http://www.srbija.go...le.php?id=12084

Како је на нове таблице стављен и штит са белим крстом и четири оцила, може се констатовати да такав грб нигде није службено озакоњен и да је самим тим прекршен Устав и горе поменута уредба. У тој уредби је недавно промењен изглед грба, па су тако оцила постала другачија. Поставља се питање хоће ли МУП сада мењати таблице где би стајао модификовани штит са белим крстом и четири оцила. Могао бих да питам МУП да ли је неко пратио рад Владе када је донесена ова уредба и да ли је по њеном ступању на снагу на таблице почело штампање модификованог штита?

У изворнику грбова се детаљно објашњава изглед уметнутог штита, али не и његова употреба. Но, то сад постаје нека друга тема.

Edited by IDreamer, 15 January 2011 - 23:09.

 • 0

#12 DJ_Vasa

DJ_Vasa
 • Members
 • 5,963 posts

Posted 16 January 2011 - 02:10

Štit i ocila bez one očerupane dvoglave kokoške su ionako samo izraz jeftinog, bednog i primitivnog nacionalizma i gotovo nijedna zemlja Evrope ne stavlja državni grb na tablice. U EU je to no-no, pa su Slovaci morali da menjaju, Švajcarsku ionako zabole za EU, dok će Hrvatska morati to da menja ako uđe u EU. Pa jbt, ne računajući idiotluke sa slovnim kombinacijama ĆW, ĐY i kojekakvim DŽNJ-ŠLJ-ŽŠ-ČWĆYŽQŠXĐ debilnim, besmislenim i neizgovorljivim kombinacijama, ćirilica i ono što pokriva belo meso degenerisane očerupane kokoške su zaista dno dna.

Nadam se da će aceton ili golub s prolivom odraditi posao po pitanju prekrivanja nakaza :s_d:
 • 1

#13 Prag 011

Prag 011
 • Members
 • 2,645 posts

Posted 16 January 2011 - 11:32

Tek sada sam video ovu temu.Koliko gluposti???

Srbija ide "sigurnim" putem ka EU.Samim tim i tablice bi trebalo da se prilagode standardima EU.Dobro,povećana je domenzija,ali ostavljanje Đ,Š,Č,Ć nema veze sa životom.

Kao što je već neko napisao,šta se dešava kada nekog sa tablicom ZR 123 ĐĆ snimi kamera ili napravi prekršaj u inostranstvu.Naravno,pandur napiše ZR 123 DC i eto problema.Iz prostog razloga što taj pandur nema na tastaturi Đš,č,ž, itd..Ova tablica pripada crvenom Audiju,a vi ste gospodine u zelenoj Mazdi???Šta treba vozač da radi,da objašnjava Madjaru,Nemcu ili italijanu,ma nisam majke mi,ovo su moja kola ???

I u češkom alfabetu postoje Š,Č,Ž, pa ih nema na tablicama.

Jedino da se nadamo da Srbija neće ući u EU za 7 god. a tada bi se ponovo uvele "nove" bez Đ,Č,Š,Ž,Ć.

A ta zamena posle 7 god. je ortodoksna glupost.

OVDE možete naći sve tablice sveta,uključujući nove Srpske.

Tablice po "želji" u Austriji koštaju 600 €,pa ko voli neka mu piše W ZOKI 1 :o

Edited by Prag 011, 16 January 2011 - 11:44.

 • 0

#14 mrd

mrd
 • Members
 • 14,363 posts

Posted 18 January 2011 - 16:24

Tek sada sam video ovu temu.Koliko gluposti???

Srbija ide "sigurnim" putem ka EU.Samim tim i tablice bi trebalo da se prilagode standardima EU.Dobro,povećana je domenzija,ali ostavljanje Đ,Š,Č,Ć nema veze sa životom.

Kao što je već neko napisao,šta se dešava kada nekog sa tablicom ZR 123 ĐĆ snimi kamera ili napravi prekršaj u inostranstvu.Naravno,pandur napiše ZR 123 DC i eto problema.Iz prostog razloga što taj pandur nema na tastaturi Đš,č,ž, itd..Ova tablica pripada crvenom Audiju,a vi ste gospodine u zelenoj Mazdi???Šta treba vozač da radi,da objašnjava Madjaru,Nemcu ili italijanu,ma nisam majke mi,ovo su moja kola ???

I u češkom alfabetu postoje Š,Č,Ž, pa ih nema na tablicama.

Jedino da se nadamo da Srbija neće ući u EU za 7 god. a tada bi se ponovo uvele "nove" bez Đ,Č,Š,Ž,Ć.

A ta zamena posle 7 god. je ortodoksna glupost.

OVDE možete naći sve tablice sveta,uključujući nove Srpske.Tablice po "želji" u Austriji koštaju 600 €,pa ko voli neka mu piše W ZOKI 1 :o


Moze i "ŽIKA" . U Kaliforniji po zelji kostaju $70 da pise tvoj tekst na kraju godisnje iznosi oko $500 u odnosu na oko $350 za standard. Naravno one po zelji posto su donacija za oderedjeno dobrotvorno drustvo su tax-deductable. Posted Image
 • 0

#15 nevernik

nevernik
 • Members
 • 1 posts

Posted 18 January 2011 - 17:24

kako će se osećati b.hill kada bude stao u red za tablice??
koliko se sećam, pre godinu - dve, kada se povela priča o zameni tablica glavne replike na forumima su bile "ove sada su ružne"...
toliko o svesti napaćenog naroda i forumaša. da li je to bio razlog da nam narodna milicija nametne ovu stupidnu tablicu za te novce??
mislim da je suština zamene trebalo da bude uvođenje tablica bez regionalnog obeležja - jer ista ta narodna milicija često ne sme da kazni vozača iz svog atara, ali zato trči da napiše kaznu svima iz "konkurentskih", kao što su bosanci iz sličnih razloga uveli ove super tablice, svaka im čast.
da nije mirka alvirovića i njegovih socijalističkih ideja ne bi bilo ni tablica 50evra×2.000.000automobila=100miliona evra!!!, ni zimskih guma (strogo kao u skandinaviji, još više evra za drugare), ni prve pomoći (narod je pretežno nepismen i ne zna šta da radi sa tim što je unutra, a i što bi, svi imaju mobilni i pozvaće hitnu, a i to nije baš lako jer se ne odazivaju na svoj broj...) koja košta 25evra×2.000.000automobila=50miliona evra!!!!, da da....
taj znalac i neki stručnjaci nam pakuju sve ove saobraćajne troškove...

aj' zdravo Srbijo
 • 0