Jump to content


Photo
- - - - -

Praksa studenata stomatologije van fakulteta


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
3 replies to this topic

#1 AleksandarM

AleksandarM
  • Members
  • 57 posts

Posted 13 June 2009 - 13:04

Da li neko zna moze li student stomatologije tj. sme li da obavlja praksu u privatnoj ordinaciji uz nadzor starijeg kolege u koliko stariji kolega (iskusan sa diplomom) za njegov rad garantuje svojim potpisom.

#2 vivaldi

vivaldi
  • Members
  • 225 posts

Posted 14 June 2009 - 12:31

pogledaj zakon o zdravstvenoj zastiti, clan 176
http://www.parlament...t...?Id=310&t=Z
teoretski, dakle, izvodljivo je to sto pitas, ali nisam cula da to iko radi


Clan 176.
Pripravnicki staž izvodi se po utvrdjenom programu.
Pripravnicki staž je praktican rad pod nadzorom ovlašcenog
zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se
zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik osposobljava za samostalni rad.
Pripravnicki staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj
praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog
saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog strucnog
ispita.
Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa, vodi evidenciju, vrši
nadzor i odgovorna je za dosledno sprovodjenje programa pripravnickog staža
zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.
Za vreme trajanja pripravnickog staža pripravnik koji je zasnovao radni
odnos sa zdravstvenom ustanovom, odnosno privatnom praksom, ima pravo na
zaradu i sva druga prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje
rad, odnosno u skladu sa ugovorom o radu.

#3 AleksandarM

AleksandarM
  • Members
  • 57 posts

Posted 16 June 2009 - 22:17

Hvala na odgovoru. Ali zar se pod pripravnickim stazom ne podrazumeva iskljucivo staz posle dobijanja diplome?

Pripravniki staž i struni ispit zdravstvenih radnika i
zdravstvenih saradnika
lan 174.
Danom zapoinjanja obavljanja pripravnikog staža zdravstveni radnik
je dužan da se upiše u imenik komore u kojem se vodi posebna evidencija o
lanovima komore koji su pripravnici.
lan 175.
Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici ne mogu obavljati
samostalni rad dok ne obave pripravniki staž i polože struni ispit, u skladu sa ovim
zakonom.
Pripravniki staž za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa
visokom strunom spremom traje 12 meseci, ako ovim zakonom nije drukije
odreeno.
Pripravniki staž za doktore medicine ije su osnovne studije na
medicinskom fakultetu, na osnovu programa nadležnog organa fakulteta, utvrene u
trajanju od šest godina - traje šest meseci.
Pripravniki staž za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa
višom, odnosno srednjom strunom spremom, traje šest meseci.

Edited by AleksandarM, 16 June 2009 - 22:22.


#4 vivaldi

vivaldi
  • Members
  • 225 posts

Posted 16 June 2009 - 23:13

Izvini ti si mislio na praksu u toku studija, ja sam automatski pretpostavila da mislis na staz...

Praksa u toku studija nije dozvoljena u privatnoj praksi, vec samo na studentskim vezbama na fakultetu.